Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a șaptea după Sfintele Paști, a Sfinților Părinți de la Sinodul I EcumenicSe ridică porțile și intru în cetatea cuvântului Meu pe meleagul neamului român, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.

Sunt Fiul Tatălui Savaot, sunt Iisus Hristos, Cuvântul Tatălui, Făcătorul cerului și al pământului și al omului și al raiului și al bisericii Mele, așezată pe piatra ei cea dintâi acum două mii de ani ca să nu fie ea biruită, ca să nu-i fie temelia știrbită și ca să stea tare și să Mă întâmpine când vin s-o cercetez, s-o păstoresc, s-o povățuiesc, s-o împodobesc frumos pentru venirea Mea cu sfinții la ea, iar ea să deschidă Domnului, Mirelui ei, Care vine la ea, precum este scris.

Sunt purtat de norii slavei venirii Mele cuvânt pe pământ, acum, la sfârșit de timp, și grăiesc în ziua aceasta de duminică peste cei știuți de casă a lui Dumnezeu pe pământ și le spun lor:

Pace vouă, arhierei și preoți slujitori la altare și toți cei care slujiți în această casă! Vă știu oamenii de pe pământ biserică a lui Hristos și de aceea bat ca să intru la voi și să vă grăiesc și să vă păstoresc, căci sunt Mirele Care vine în miez de noapte, în vreme de necredință, de război cu vrăjmașul antichrist, care stârnește furtună mare și are ca lucrare a sa dărâmarea bisericii lui Hristos și risipirea turmei Sale, și iată, lucesc armele vrăjmașe, și nu este apărare pentru casa lui Dumnezeu.

O, pace vouă, celor ce ar fi să vegheați ca să nu se spargă casa pe care o aveți de vegheat! L-am așezat pe om în grădina raiului și i-am spus cum să lucreze, cum să vegheze, și grăiam cu el fără ca el să Mă vadă, grăiam așa cum grăiesc acum cu voi ca să vă dau din cer, ca să fiu cu voi pe pământ, ca să fiți ai lui Dumnezeu și să-L primiți când vine să vă cerceteze, să vă ocrotească, să vă păstorească, să-l slăbească pe vrăjmaș când el aude cum vin și cum Îmi ocrotesc moștenirea și via și pâinea și vinul și turma.

Iată, vin, vin și vă găsesc în necredință și nu-Mi deschideți când cuvintez peste voi, căci este scris cuvântul Meu că voi veni și voi găsi necredință în calea Mea. Eu însă vă grăiesc, și așez cartea Mea de azi între Mine și voi ca să mărturisească ea grăirea Mea de peste voi în ziua aceasta de duminică, a șaptea duminică după Sfintele Paști, numită ea a sfinților părinți ai bisericii Mele, adunați de împăratul creștin Constantin în vremea aceea ca să întărească el și ei gardul viei Mele, temelia casei Domnului și adevărul și viața și calea pe care să meargă turma Domnului.

O, apropiați-vă! Intru la voi prin ușile închise, intru ca după învierea Mea dintre cei morți când am intrat la apostolii Mei și le-am grăit lor despre împlinirea Scripturilor cele despre Mine și le-am dat lor să poarte peste timp începătura cea nouă, neprimită atunci de preoți și arhierei, și din care căzuse poporul cel de atunci al Domnului, căzuse din întâietate din pricina necredinței lui în venirea Mea la el, căci ei nu M-au primit când am venit, nu M-au primit arhiereii și preoții și M-au dat afară ca pe un smintit, ca pe un răzvrătit, fiindcă ei știau din Scripturi că voi veni, și au dat să-și întărească statul lor, să nu cumva să se umble la stăpânirea lor, și au fost ei atunci răstignitorii lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu.

O, iată ce fac! Glasul Meu cel din rai grăiește vouă în ziua aceasta. Am cu Mine pe sfinții cei de la început cu ziua pomenirii lor bisericească. I-a adunat împăratul creștin de peste tot în vremea aceea și s-a întărit atunci temelia bisericii Mele, peste care bătea furtuna lui Arie ca să-L dărâme pe Hristos de pe scaunul cel dintâi al bisericii și să așeze în loc eresurile lui acest vrăjmaș, așa cum în vremea aceasta omul antichrist și slujbașii lui umblă fără de pace să-L dea pe Domnul deoparte și să-I curme dreptul de pe pământ și dintre oameni, iar voi, o, dragilor, voi, preoți și arhierei, iată, nu vegheați, ci, din contra, împliniți Scriptura lepădării de credință, și care stă lucrând înaintea venirii Mele ca să nu fiu primit, ca să nu-Mi pregătesc slava cu care vin curând, curând. Mă voi așeza cu ea față în față cu voi, cei care azi tăgăduiți cuvântul Meu, cu care și vouă vă grăiesc adesea, și care aș fi dorit să nu fie spre judecata casei lui Dumnezeu, ci spre izbăvire și spre întărire a temeliei bisericii Mele, o, fiilor, o, dragilor, căci lumea vă știe pe voi ai dragostei Mele, ai slujirii pentru Dumnezeu, o, fiilor.

O, cum să fac să vă dau putere să credeți și să primiți pe Domnul ca să nu se prăbușească peste voi casa și via în care stați slujindu-l pe antichrist sub haina voastră de păstori ai bisericii Domnului? O, cum să fac să-l pot birui prin voi pe antichrist, ca să nu vă biruiască el pe voi? Vă biruie vrăjmașul Meu și al vostru, o, și nu Mă primiți când vin să stau de veghe pentru voi și pentru turmă. Cum să fac să nu vă pierdeți, să nu fiți păcăliți de vrăjmaș? O, cum să fac să vă sculați din necredință și să-Mi primiți cercetarea și să vă împotriviți apoi șarpelui care stă gata să vă înghită fără de veste ca pe Adam în rai, fiilor?

S-a întărit așezarea bisericii Mele în vremea cea de mare prigoană la începutul ei și s-a ridicat gard tare și a fost biruit Arie și rătăciții lui, căci Eu, Domnul, l-am trezit pe împărat și l-am așezat în credință și i-a adunat el pe sfinții bisericii de atunci, iar Duhul Sfânt a biruit prin sfinți, a biruit de partea lui Dumnezeu și merge de atunci biserica și paza ei. Dar iată, voi, cei de azi, care stați pe scaunele bisericii, voi ați deschis larg lucrăturii vrăjmașe și merge din plin peste pământ lepădarea de credință, de sfinți și de părinți, că iată turma risipită, iată rătăcirea de pe cale a creștinilor nepăstoriți de nimeni, iată lipsa veghii sfinte și bucuria lui satana! Iar Eu, Domnul, bat și intru la voi și vă spun că Mă așez cu cei din cer la veghe și veți fi biruiți și veți cădea doborâți de satana cel din vremea aceasta, cel atât de ascuns cu atacul lui asupra mersului cu Dumnezeu al omului botezat în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh timp de două mii de ani, de când biserica Mea cea nouă s-a întocmit pe pământ.

O, de ce-l primiți pe antichrist cu dărâmarea celor așezate de Dumnezeu prin sfinți? De ce, fiilor, faceţi acest greu păcat, de ce, oare? O, cum să fiți voi puși să schimbați de la locul ei rânduiala Sfintelor Paști, și toate sărbătorile câte țin de acest mare praznic creștinesc, bine așezat în vreme de către părinții cei sfinți la început, și întărit apoi prin legi sfinte, care stau împotriva furtunii vrăjmașe?

O, treziți-vă, fiilor slujitori la altare! Deschideți cartea cea întocmită în vremea părinților sfinți adunați la Sinodul de atunci de către împăratul creștin, şi citiţi în cartea aceasta pe cele aşezate și întărite peste turmă și nu umblați voi să schimbați și să vă împotriviți Duhului Sfânt lucrător prin sfinți în vremea aceea. Multe ar fi să vă aduc de știre pentru greșelile pe care tot dați să le faceți în numele bisericii, dar Eu, Domnul, vă spun vouă în ziua aceasta, vă spun: nu umblați să clătinați temelia casei Domnului, și care nu se va clătina, căci Eu stau de veghe, dar vă veți clătina voi și veți cădea rușinați ca Arie cel de demult, o, și nu voiesc să vă las spre batjocura lui antichrist, și vin să vă rog să vă treziți, să vă căiți, să împliniți cuvântul Meu și să lăsați totul așa cum este așezarea cea prin sfinți, o, că nu e voie să se umble la temelia casei, pe care vrăjmașul antichrist dă s-o păcălească, s-o ia sub stăpânire, să fie el stăpânul peste ea și peste voi apoi. O, nu voiesc să pățiți și voi ce au pățit preoții și arhiereii care nu M-au primit acum două mii de ani din pricina lui antichrist, și au fost ei înghițiți de primejdia necredinței și a alungării lui Hristos de la cârma poporului ales.

Voi, cei de pe toate meleagurile dreptei credințe, voi, creștini care pe întinsul pământului aveți sub picioare calea ortodoxiei, o, rămâneți de partea sfinților care au lăsat vouă biserica Mea întărită pe piatra ei, fiilor! Sculați-vă la veghe și întăriți pasul cel sfânt! Nu vă clătinați sub lovitura vrăjmașului antichrist! Lăsați la locul lui din vreme praznicul Sfintelor Paști, pe care voiește antichrist și oamenii lui să-l clatine de la locul lui din calendarul așezat de sfinți, și să cadă vina pe voi apoi în fața lui Dumnezeu.

Toți slujitorii de altare și toată turma creștin-ortodoxă trebuie să țină piept furtunii dărâmării bisericii lui Hristos. E lupta grea, că e ascunsă, și totul se lucrează pe pitite, dar Eu vin și vă descopăr primejdia care vă pândește din partea lui antichrist ca să vă învinuiască el apoi la Dumnezeu, căci dacă antichrist vă va birui veți cădea cu zgomot, veți pierde cum a pierdut Adam casa la început, când n-a ascultat de Dumnezeu și a primit șarpele și a lucrat neascultare de glasul Domnului de peste el.

O, hai la veghe, hai, fii ai credinței ortodoxe, căci războiul e pe pitite! Nu dați dintre voi pe cei plini de har dintre slujitorii de altare, și care bat clopoțelul cel pentru veghe, căci s-au vândut lui antichrist slujitorii cei mari de peste biserică și aleg ei pe Baraba, pe Arie, pe antichrist, iar pe Mine Mă dau din fața turmei!

O, vine o vreme rea pentru cei care Mă scot de la cârmă, și vine o vreme bună pentru cei ce-Mi rămân statornici oricât ar rămâne ei de puțini față de cei ce stau pe întuneric de partea lui antichrist și-și vând pe nimic sufletul lor.

O, iar și iar vă voi tot grăi vouă, celor ce stați în necredință pe vreme de furtună grea asupra bisericii Mele. Vă voi tot striga, vă voi tot păstori, căci vă sunt Păstor, iar dacă vă veți alege de-a stânga voi lăcrima după voi, dar îi voi ocroti pe cei care-Mi vor sta de-a dreapta și le voi da lor biruința cea de la capătul luptei, și se va vedea deslușit steagul biruinței Mele ca și acum două mii de ani, când puțini am avut de partea Mea, dar ei au fost cei care au câștigat cerul și veșnicia și iată-Mă acum venit cu ei pe norii slavei Mele și grăind peste pământ, peste turma cea care veghează și primește cerul de oaspete la masă cu ei, plată a celor credincioși, cu care Eu Îmi așez masă și cină pe pământ, precum este scris. Amin.

Și acum binecuvintez iar și iar pregătirea întâlnirii cerului și a pământului aici, în zi de praznic de Rusalii, și binecuvântați să fiți voi, cei care așezați acest așternut pentru această măreață sărbătoare.

Nimeni să nu ceară de la voi să vină la cina Mea cu sfinții și cu voi aici, o, fiilor veghetori în porți și în cetate pentru Domnul, pentru masa Mea de cuvânt aici. Să se audă peste tot cuvântul Meu din ziua aceasta, căci porțile sunt închise pe dinafară de către toți cei leneși și neascultători pentru împlinirea cuvântului Meu de pregătire ca aici din partea celor ce stau cu voi la masă în sărbători înaintea Mea, fiilor.

Se văd semne cu arătare asupra celor care nu împlinesc viața cea de rai, pe care am așezat-o Eu peste acest așternut aici. Așadar, să stea cuminți la locul lor cei care nu împlinesc. Să stea cuminți ca să le fie lor bine, nu să le fie mai rău celor ce nu ascultă de cuvântul Meu și ar da totuși să vrea să vină cu Domnul la masă aici, căci vin cu ale lor și le desfac pe aici, de parcă aici se poate ca ei. O, nu se poate. Porțile de aici sunt deschise sau închise pe dinafară prin împlinirea sau neîmplinirea cea întărită peste acest așezământ. Nimeni să nu vă ceară vouă, și fiecare să se uite în cuvântul Meu dacă l-au împlinit sau nu, iar cei care-l calcă, să înțeleagă din cuvânt răspunsul cel pentru ei. Amin.

O, vin sfinții cu Mine la praznic de Rusalii, și vin cei adormiți și pomeniți să vină să se așeze la masa cuvântului Meu, iar voi, străjeri ai Mei în cetate, luați Duh Sfânt, și cu El să pregătiți așternut și mângâiere și cântare de slavă și petrecere sfântă înaintea Mea și a sfinților Mei, fiilor. Voi sunteți puțini, dar mesele celor ce vin cu Mine sunt până sus, sunt pe straturi, sunt cât veacul cel dintre început și sfârșit, că așa este scris să vină Domnul întru venirea Sa cu sfinții.

Iată, am grăit în ziua aceasta a sfinților părinți, am grăit slujitorilor bisericii, și grăiesc acum cu voi și întăresc peste voi binecuvântarea Mea ca să gătiți așternutul cel dulce și mângâierea cea de la voi pentru Noi cu zi de praznic de Rusalii, iar Noi vom coborî peste voi mângâierea cea de sus, fiilor.

O, nu uitați, nu uitați nicio clipă de petrecerea cea sfântă în cetate în toată vremea, căci Eu locuiesc cu voi, și n-am altă mângâiere între cer și pământ, n-avem Noi, cei din cer, n-avem mângâiere decât cu voi și de la voi și pe voi, o, și n-avem loc pe pământ, decât la voi și cu voi, fiilor.

Și acum trimiteți cartea Mea scrisă pentru slujitorii la altare în numele părinților sfinți de la soborul din Niceea, când cei adunați prin Duhul Sfânt au întărit temelie tare și sfântă în vremea aceea, ca să fie ea urmată de neamul creștinesc de pe pământ prin vreme, căci vremea aceasta de acum e vremea lepădării de credință, și iată, Eu vin, și nu sunt primit, căci necredința este legea pe care și-au așezat-o peste ei cei ce sunt știuți slujitori pentru Dumnezeu pe pământ, dar care nu primesc pentru ei glasul Meu de Păstor, venirea Mea pe pământ cuvânt, o, fiilor.

Acum vă îmbrac pe voi în veșmântul slavei Mele și al pazei de sus peste voi, fiilor. Mă port cu voi așa de dulce, o, fiilor, așa de dulce! Fiți și voi dulci Mie prin purtarea voastră cea dintre voi și Mine, cea dintre voi și voi, și care vă arată pe voi cum sunteți, și așa grăind Eu vouă, vă îmbrac în pacea cea de sus, cu care să vă hrăniți, și în care să stați și să-Mi pregătiți frumos așternutul Meu și al sfinților Mei acum cu voi pentru praznic de Duh Sfânt, praznicul Rusaliilor, praznicul Meu cu voi, cuvântul Meu de peste voi tot timpul, tot timpul Dumnezeu cu voi pe pământ, o, fiilor. Amin, amin, amin.

16-06-2024