Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a treia după SfintelePaști, a Sfintelor MironosițeCu duh duios Mă deschid și mărturisesc mărirea cerească a priveliștii cetelor de sus, așezate de sărbătoare sfântă deasupra grădinii cuvântului Meu, aici cu voi în ziua aceasta, copii ai cetății Noului Ierusalim așezat de Mine cu taina lui cea sfântă pe meleagul neamului român.

Suntem adunați de sărbătoare dulce, Noi, cei din cer, și voi, cei care Ne faceți întâmpinarea și deschideți slavei cerești sosite din zori deasupra grădinii Mele cu voi, fiilor, iar acum ne așezăm cu slavă și ne vestim unii altora salutul învierii Mele și ne spunem: Hristos a înviat!

Sunt Domnul Iisus Hristos, Mielul lui Dumnezeu, Mielul vostru Cel de Paști, fiilor. Pace vouă vă spun ori de câte ori sunt cu voi în cuvânt și în duh, o, fiilor! E măreață priveliștea oștirilor cerești deasupra aici. Fac îngerii ilustrate mărturisitoare și le așează în veciile lui Dumnezeu ca să mărturisească ele priveliștea slavei sărbătorilor cerului cu voi aici, fiilor. Mă slăvesc peste voi cu cuvântul și cu sfinții Mei, ori de câte ori ne așezăm în grădină mărturisind cu fiecare sărbătoare lucrările Mele cu voi pe pământ, iar în duminica aceasta sunt înconjurat de ucenicii Mei și de mironosițele învierii Mele mărturisite de ei peste pământ atunci, o, și de atunci și până azi răsună vestea lor, împărțită unii altora, după ce Eu M-am ridicat înviat din răstignire, și când se auzea glasul mărturisirii lor, făcând toată făptura să tresalte la vestea că Hristos a înviat.

O, ucenici și ucenițe, o, martori ai Evangheliei Mele și ai învierii Celui ce L-ați urmat până la crucea suferinței Lui pentru norodul apăsat de timp, o, fiilor iubiți, M-am dus la Tatăl ca să gătesc locul vostru de lângă Mine ca să fim nedespărțiți la Tatăl pe vecii apoi. Venim de lângă Tatăl, venim împreună în zile sfinte de amintiri ale Mele cu voi. Unim începutul cu sfârșitul fiecărui cuvânt rostit, o, și ce frumos este când se întâlnesc începutul cu sfârșitul, ce frumos, fiilor, ce măreț, ce mângâietor!

Am dat, și iarăși dau veste și povață celor de azi ucenici lucrători cu Mine și le spunem lor că ori de câte ori vin spre ei împliniri vestite mai întâi, și lucrate apoi de Mine cu ei, o, ei să privească spre împlinirea cuvântului Meu de peste ei și le-am spus: Priviți spre sfârșitul oricărui lucru de lucrat, și pe care așa să-l începeți, ca și cum el este gata împlinit.

O, Eu așa am lucrat și așa am împlinit orice cuvânt vestit odată cu rostirea lui, căci îl vedeam mai întâi împlinit întru cele nevăzute, și numai apoi îl vesteam și îl așezam spre arătare la vedere, și iată taină greu de înțeles, greu de primit și de împlinit, căci necredința e așa de mare, atât cât să-l facă pe om să-și folosească mărginirea minții lui, mică de tot față în față cu Dumnezeu Făcătorul, și înaintea Căruia omul stă mare prin mintea lui, așa încât să-L mărturisească mic pe Dumnezeu, dar Eu, Domnul, Mi-am pregătit vase purtătoare de credință și prin care am trecut peste toate rânduielile omenești și M-am scris pe pământ cu lucrări minunate, cu ucenici mari, cu purtători de Dumnezeu plini de dragostea cea de sus, și care pe toate le crede și le împlinește și rămân ele de mărturie.

Dar iată, mintea omului are ocupații omenești, pământești, trecătoare, fiindcă omul nu-și lucrează veșnicia în vremea viețuirii lui pe pământ, iar cele trecătoare au sfârșit odată cu începutul lor, și nu este ca Dumnezeu lucrul omului, și este trecător ca omul tot ce face omul, o, și de aceea vin să-l deprind pe om să stea mult cu Dumnezeu pe pământ, mai mult pentru Dumnezeu să poată și să lucreze și să le strângă în veșnicie ca să le aibă și să-l tragă pe om spre ele, să aibă omul ce să-l tragă spre viața lui cea veșnică la Dumnezeu.

Acum binecuvintez pe cei sărbătoriți, și binecuvintez cuvântul lor ca să pună ei pe masa sărbătorii cea pentru ei ceea ce au ei în vecii păstrat, și ca să se înțeleagă deslușit puterea tainelor lui Dumnezeu cu oamenii pe pământ, cu fiii credinței sfinte, și în care Domnul pune cuvânt și împlinire de cuvânt.

O, ce mare este taina cuvântului Meu peste oameni, și mare am lărgit Eu, Domnul, locul Meu din voi și lucrul Meu cu voi atunci, o, ucenici și ucenițe, că am lucrat cu voi pe pământ, și a rămas lucrul Meu cel împlinit cu voi, o, fiilor.

— Stăm înaintea Ta mărturisitori pentru Tine, Doamne, și stăm cuprinși în mângâiere și în adevărul cel despre Tine. Mai mare împlinire ca învierea Ta dintre cei morți, ce altă împlinire mai poate grăi atât de mult, din câte cuvinte mărturisitoare a rostit gura Ta peste noi ca să credem noi, iar Tu să împlinești la credința noastră, Doamne?

Eram mici cu mintea când ne-ai aflat și ne-ai cules, și ne-ai învățat apoi să ne deprindem să credem împlinirea cuvântului Tău peste noi rostit. Mici am fost, mici și neputincioși cu mintea, mici până după învierea Ta dintre morți, mici și neputincioși cu credința și mici până în ziua împlinirii cuvântului Tău așezat peste noi, și prin care ne-ai spus: «Veți fi îmbrăcați cu putere de sus, iar Duhul Sfânt Mângâietorul va lua de la Mine și vă va vesti vouă și veți ști toate».

O, Doamne, ne-a pierit frica de oameni în ziua aceea și le-am spus celor necredincioși, care ne porunceau să nu mai grăim despre Tine peste oameni, dar primisem putere de la Duhul Sfânt și le-am spus celor fără de credință: «Se cuvine să ascultăm de Dumnezeu, nu de oameni». Am mărturisit atunci Ființa Ta de Fiu al lui Dumnezeu și a rămas peste timp adevărul cel despre Tine, căci martorii mărturisesc, Doamne. Ne-ai luat apoi lângă Tine pe aceeași cale pe care Tu ai mers la Tatăl, căci ne-ai spus: «Veți fi urâți de toți pentru numele Meu, iar cel ce vă va ucide va face aceasta în numele lui Dumnezeu».

Măreață este împlinirea cuvintelor Tale, Doamne! Măreață a fost și lucrarea Ta peste noi atunci, și toate s-au scris și toate mărturisesc, iar în ziua aceasta, noi, ucenicii Tăi, și ucenițele mironosițe avem bucuria cea mângâietoare să mărturisim din cer că Tu ai în cer împlinirile toate și doar le iei și le dai de veste peste pământ și le așezi apoi spre vedere, și le dăm putere oamenilor să creadă când noi spunem acum lucrarea Ta peste pământ, coborâtă din cer gata împlinită, lucrarea Ta de Nou Ierusalim, Doamne, dar care cu greu încape în lumea aceasta, în vremea veacului necredinței, căci oamenii de pe pământ nu-L iubesc pe Dumnezeu, o, Doamne.

Iară și iară spunem peste pământ că măreață este taina Ta cu oamenii, iar noi numai după ce am ajuns lângă Tine în cer am primit dezlegarea atâtor neînțelesuri din vremea noastră cu Tine pe pământ, și când eram atât de mărginiți pentru ca să pricepem învățătura Ta învăluită în mare taină sub slava cuvântului Tău rostit nouă, și pe care îl țineai sub stăpânirea Ta pentru deslușirea lui la vremea cea potrivită împlinirilor Tale, Doamne.

Iată-ne adunați întru Tine în ziua noastră de serbare, alături toți: ucenicii, mironosițele, mama Fecioara și mulți martori ai celor trei ani și jumătate a vremii cuvântului Tău rostit și împlinit atunci sub ochii martorilor Tăi! Suntem așezați cu serbare pentru noi în mijlocul ucenicilor Tăi de azi pe vatra neamului român, și e tare, tare frumos aici, unde Tu Îți ai sălașul pe pământ cu venirea Ta de la Tatăl după două mii de ani de la întâia Ta venire, Doamne.

Iată, sus și jos, în văzduh și pe pământ, masă cerească, cortul lui Dumnezeu în toată lărgimea lui, căci s-a pus masă sfântă și pomenire sfântă pentru norodul cel adormit, care așteaptă gongul ridicării depline, învierea tuturor celor adormiți, o, Doamne, și apoi iertarea Ta cea slăvită pentru ei, și ziua Ta de biruință, neînserata zi, cu care vii, Doamne.

O, nu poate încăpea între oameni pe pământ taina învierii celor adormiți, căci oamenii sunt prea morți, și iată, cei adormiți grăiesc la porunca Ta și le spun ei la cei de pe pământ să se aleagă pentru credință, pentru înviere, și iată ce spun ei:

— Voi, purtători de trup pe pământ, o, alergați spre izvor, spre cuvântul lui Dumnezeu, care vine ca râul ca să vă învețe, ca să vă spele, ca să ieșiți din moarte spre viață. Vine Domnul! Venim cu El și noi, căci așa este scris, devreme ce auzim glasul cuvântului Lui ca să ne ridicăm și să mărturisim venirea Lui. Nu rămâne neîmplinit cuvântul lui Dumnezeu. Luați cunoștință de cuvântul care coboară din cer pe pământ prin Hristos, Care ne strigă pe noi să ieșim și să mărturisim înviind din morminte la glasul Lui.

Hai la mărturisire, nu mai stați încurcați în cele vremelnice! Vine veșnicia, vine fără de veste, iar Domnul Se vestește cu ea venind. Grăim de lângă El, odată cu chemarea la masă pentru noi, căci suntem strigați să ieșim, să venim și să luăm înviere, o, și ce mare este cuvântul lui Dumnezeu! Se lărgește cortul Lui, odată cu chemarea tuturor celor trecuți cu trupul, și cărora li se face rânduială de înviere aici, unde-Și are Domnul Iisus Hristos sălașul venirii Sale a doua oară de la Tatăl la oameni. O, alergați să aflați și să înțelegeți tainele lui Dumnezeu, tainele cele veșnice, căci se sfârșesc cele vremelnice, precum este scris. Vine împărăția lui Dumnezeu pe pământ cu oamenii! Ieşiţi întru întâmpinarea Domnului! Daţi-vă Lui sălaş!

O, Doamne al învierii, morții cei mari și cei mici Te binecuvintează Mântuitor al lor. Nu încape încă pe pământ taina învierii celor adormiți, a tuturor celor trecuți de la Adam și până azi, dar Tu ești Îngerul Care ții în mâini cheile morții și ale iadului și strigi învierea să vină.

O, scrie-ne la toți iertarea și izbăvirea, scrie-ni-le, Doamne, pentru credința ucenicilor Tăi cei de azi, și cu care Tu lucrezi pentru noi înaintea Ta. Amin.

— Voi, cei adunați din cer și de pe pământ la masa cuvântului Meu din ziua aceasta sfântă, o, fiilor, cântați de bucurie că Hristos a înviat pentru învierea tuturor, fiindu-le începătură a învierii precum este scris. Mi-e tare drag și tare dor de sfârșitul așteptărilor care dor de șapte mii de ani, Mi-e dor de învierea tuturor. Voiesc să-i trag pe toți la Tatăl așa cum am făcut promisiunea înaintea martorilor învierii Mele, ucenicii și ucenițele Mele de atunci, și cărora le-am lăsat cuvinte și împlinirea lor.

Privesc cu duhul duios peste cei strânși ciorchine la masa pomenirii de azi a martorilor învierii Mele. Vă doresc pe toți de partea credinței care se împlinește, o, fiilor. Credința din voi este puterea lui Dumnezeu peste pământ și peste oameni. Puterile cerești primesc acum poruncă să vă îmbrace în pavăza credinței sfinte, care se împlinește, fiilor.

O, aveți grijă să rămâneți cu Dumnezeu, căci hoțul e ascuns și pândește să vă slăbească puterile credinței, o, fiilor.

Eu, Domnul Iisus Hristos, dau poruncă lupului ascuns să se lase descoperit și să fugă cu grabă dinaintea Mea, căci Eu sunt cu voi ca să vă veghez, ca să vă țin în mantia Mea, ca să rămân cu voi, și ca să rămâneți cu Mine și să mărturisiți voi în lung și în lat credința voastră în venirea Mea la voi, și pe Mine lângă voi tot timpul, zi și noapte Dumnezeu cu voi pe pământ, o, fiilor. Amin, amin, amin.

19-05-2024