Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic GheorgheUn picuț de popas fac la voi, fiilor, ca să însemnăm în carte adunarea cerească a mucenicilor mărturisitori prin vreme, și care așteaptă să intre cu Mine la voi, și apoi în carte cu sărbătoarea cea pentru marele mărturisitor Gheorghe, mare, fiilor, mare cu alegerea și cu credința lui în Hristos, mare cu iubirea și cu lepădarea de sine până la jertfă, de pe pământ și până în cer în lupta cu necredința și cu fiara însetată de sânge de creștini în vremea aceea, o, dar nu, căci purtătorul de biruință a fost cel de partea Mea în luptă, și nu fiara, nu antichrist cel orb de trufie, o, și de fiecare dată vine vestea cea de spaimă asupra lui satana cel prigonitor de Hristos ori de câte ori ucenicii fiarei potrivnice ajung înaintea tronului sfânt și-și iau plata cea grea, și se jelesc atunci pe pământ duhurile vrăjmașilor Mei rămași în lucru cel potrivnic lui Hristos. O, dar nu se poate satana lăsa cu una cu două doborât, ba se încruntă încă pe mai departe, fiindcă așa îi este lucrarea, până ce își va vărsa asupra lui singur jarul iadului lui, ca să se vestească apoi purtători de biruință toți câștigătorii de partea Domnului, încununați în slavă față în față cu satana cel cu numele de antichrist, după numele Meu numit așa acum, la sfârșit de timp, dușmanul lui Hristos fiind numit.

Și iată, purtătorul de biruință, mucenicul Gheorghe, intră în cetatea cuvântului Meu, intră cu Mine în carte și se apleacă pentru închinare înaintea Mea și a lucrării Mele cu voi, fiilor, căci voi Mă ascultați și-Mi lucrați după planul Meu și-Mi mângâiați Duhul Care așteaptă biruința cea mare, împlinirea Scripturii Mielului lui Dumnezeu, biruitorul fiarei.

Și iată ce vă spun Eu vouă, că la începutul și la jumătatea mersului Meu cu cuvântul învățător prin trâmbița Mea Verginica, o, nu era împlinirea peste viața creștinului. N-am avut popor împlinitor de sfințenie și ascultător cu iubirea ca și iubirea mucenicului Gheorghe până la sfârșit mărturisitor. Era slab cu iubirea poporul Meu de atunci, și Mă rugam de ei și îi strigam ca pe niște copii și îi numeam copilași și floricele, o, și n-au dat ei să-și taie voia pentru voia Mea, ca să fie ca în cer voia Mea cu ei.

Iar Eu, fiilor, vă mulțumesc acum, vă mulțumesc cu duioșie vouă, că M-ați ascultat să fiți numai cu Mine, numai ai Mei, și că v-am putut așeza la lucrul Meu de la Tatăl dat să-l lucrez cu poporul Meu de azi, că iată, lucrăm minune cât cerul și pământul de mare și vă am la lucru sfânt și vă stau alături cu sfinții și vă veghez, fiilor, iar în ziua aceasta mărturisitoare de biruință, Eu, Domnul, vă mulțumesc cu duioșie că ați biruit prin răbdare și jertfă pentru lucrarea cărții de mărturie a vremii Mele cu trâmbița Mea Verginica, o, și mergem acum la tipar și apoi ne odihnim, căci truda a fost mare pentru voi, cei mai mici, o, că numai cu cei mai mici, cu cei ce se lasă mici sub mâna Mea, numai cu ei biruiesc Eu, Domnul, pentru împlinirea Scripturilor scrise și nescrise a planului Tatălui Meu cu Mine, Fiul Său iubit, căci nu s-au putut scrie toate ale Mele lucrări și cuvinte, dar am făgăduit că vor fi coborâte toate prin Duhul Sfânt apoi, toate cele pregătite de Tatăl pentru slava și bucuria celor ce cred prin iubire pe cele din cer coborâte spre lucrare pe pământ, și care nu puteau fi atunci purtate din pricina nepregătirii poporului credincios, că iată, trebuie împlinire prin lepădarea de sine, fiilor, iar voi v-ați supus, și iată, am cum să lucrez și să împlinesc toate, spre biruința Mea asupra lui satana, și apoi masa nunții, masa slavei Mele, Domnul cu poporul Său biruitor prin credință, o, căci ce ar fi fost să nu vă fi avut pe voi să-Mi fac cărare să vin cuvânt de facere pe pământ și să-Mi așez între oameni cortul ca să pot sălășlui între ei și să-i învăț de aproape, precum este scris că Însuși Dumnezeu să fie pe pământ și să-Și hrănească pe poporul Său?

Acum binecuvântată să fie bucuria voastră, dar și a Mea, și ridicăm această cărămidă mărturisitoare și împărțim peste pământ descoperirea tainei fiilor lui Dumnezeu, lucrarea Mea cu Verginica și cu poporul rămas prin trâmbițarea cuvântului Meu, cu care am tot strigat să vină la masa Mea un popor credincios, și cu care să Mă pot arăta acum, la sfârșit.

Stau sfinții uimiți privind lucrarea Mea cu voi când vin cu ei la sărbători în grădină aici, fiilor, iar mucenicul Gheorghe grăiește așa în ziua lui de serbare acum:

— Tu ești fără de păcat, Doamne, iar cei credincioși Ție, care se sfințesc pentru asemănarea cu Tine, aceia au fost și sunt până la sfârșit calea Ta peste pământ. O, și Te rog cu dor, să împarți Tu din râvna mea peste poporul cuvântului Tău, și arată-l pe el biruitor asupra lui antichrist, de șapte ori mai mult decât atunci, când dragostea mea de Tine i-a rușinat atât de mult pe cei potrivnici Ție, căci Cel ce a fost în mine era mai mare decât ei, și au fost ei biruiți, iar eu încununat de pe pământ și până în cer, unde nu mai este timpul, o, că numai pe pământ este timpul, iar în cer este altfel măsurat timpul cel de pe pământ, și mulți se încurcă pentru credință și nu înțeleg măsura cu care Tu grăiești prin Scripturi despre timp. O, și nu zăbovim acum, căci timpul strânge, Doamne, iar cei mici ai Tăi au lucrare mare acum de adus înaintea Ta, și apoi să-i odihnești pe ei pentru iarăși lucrări de la Tine peste ei, după cum Tatăl voiește prin Fiul să lucreze. Și mă aplec acum și-Ți mulțumesc Doamne, pentru darul bucuriei că am stat cu Tine la masa de azi în mijlocul poporului Tău de azi.

— O, fiilor, va sfârși acum truda purtată de voi ca să-Mi lucrați zidirea care se arată acum. Verginica, trâmbița de la Pucioasa, așa se numește această cărămidă, pe care Eu am lucrat-o cu voi, și o legăm acum în copci și o ridicăm spre Tatăl ca s-o pecetluiască El, o, și scriu îngerii acum lucrarea împlinită, iar vouă binecuvântare, fiilor.

Pace vouă! Hristos a înviat, și binecuvântarea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh la sfârșitul lucrului!

Și vom deschide această carte și va fi ea lumină mare și va împărți lumină și credință peste pământ, înviere și mângâiere peste mulți și peste tot mai mulți apoi, o, fiilor. Amin, amin, amin.

06-05-2023