Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea Sfântului Apostol, Întâiul Mucenic și Arhidiacon ȘtefanAșez pacea și duhul mângâierii sfinte înaintea Mea pe cale ca să-Mi fac intrarea în cetate și în carte, ca să cobor cu sfinții, că e zi de sărbătoare în cer între sfinți, căci ceata mucenicilor mărturisitori au între ei sărbătorit în ziua aceasta pe cel plin de foc în cuvântul mărturisitor, pe Ștefan cel tinerel, pe ucenicul înțelepciunii Scripturilor, și e ziua lui de intrare în cer între sfinți și vin cu ei ca să le ostoiesc dorul, ca să nu le stric bucuria așteptării Mele cu ei în sărbătoare. Așadar, intrăm și așezăm în carte cuvânt, ca să fie așezat pe pământ cuvântul cel din această zi, căci cuvântul Meu trebuie scris, ca să rămână scris dacă Eu îl grăiesc.

Este mult prea puțin înțeleasă taina și lucrarea bisericii lui Hristos așezată pe pământ la lucrul ei cel sfânt acum două mii de ani, căci am venit atunci ca să întemeiez biserica Mea, dar mai întâi M-am dat jertfă pentru ea, și apoi M-am ridicat din mormântul în care am fost așezat de cei necredincioși și am întărit pentru lucru sfânt lucrarea bisericii, pe Mielul lui Dumnezeu așezat pe masa de jertfă ca să Se dea El hrană turmei Lui, o, și Mă doare de două mii de ani din pricina păstorilor turmei, căci puțini și-au jertfit vremea pentru ca să îngrijească viața și duhul turmei.

N-au grijă de turmă păstorii care s-au așezat păstori. Ei își îngrijesc livezile, grădinile, gospodăriile, gusturile lor, dar turma nu, și Mă doare pentru turmă, pentru vremile ei de prigoană și pentru lipsa de păstorire a ei Mă doare. Mă doare mereu, că Eu, Domnul și Păstorul ei, aștept prin biserică să-Mi fac lucrarea nașterii din nou a lumii, și trebuie să se împlinească această Scriptură mai înainte de ziua de judecată și să se ridice neamul omenesc din păcat, ca să nu mai fie judecat, și ca să se sfințească tot mai mult pentru ziua slavei Mele, pentru întâmpinarea Mea, căci Eu Mă întorc, și voiesc să am turmă îngrijită prin biserică și să fie înveșmântată de sărbătoarea întoarcerii Mele turma Mea, dar ca să am turmă trebuie păstori ca s-o păstorească de aproape și s-o învețe învierea, sfințenia vieții, ridicarea din păcat, așa cum și-a pornit acum două mii de ani biserica Mea lucrarea ei sfântă și ieșeau din păcat și din duhul lumii cei ce se alăturau turmei lui Hristos și trăiau pentru Hristos apoi și creștea biserica, o, și mulți s-au lăsat jertfă de iubire și de credință înaintea necredincioșilor vremii, căci cei ce M-au prigonit pe Mine Mi-au prigonit și turma tot timpul.

Și iată, sărbătoarea de azi îl slăvește în cer pe mucenicul Ștefan, mărturisitorul cel cu glas de foc pentru Hristos, și a arătat el necredința și nelucrarea celor ce stăteau pe scaunul de stăpânire în numele lui Dumnezeu și-Mi prigoneau ei biserica Mea, bobocul care se deschidea atunci tot mai mult spre floarea lui, o, și n-a plăcut mireasma ei la cei ce nu puteau cu Dumnezeu și pentru Dumnezeu cu viața lor, și s-au sculat și au hotărât o mărturie mincinoasă ca să-l scoată din viață pe mărturisitorul Meu și l-au scos afară și l-au ucis cu ploaie de pietre și a intrat el în ziua aceea în mijlocul cetelor de sfinți în cer, o, și aducem sărbătoare de biruință pentru intrarea în slava lui Hristos a acestui mărturisitor, care a avut de la Duhul Sfânt curajul rostirii adevărului asupra celor care numai cu numele și cu rangul stăteau pe scaunul lui Moise, după care ei se ascundeau când își ocroteau mărirea și scaunul de stăpânire.

N-a fost niciodată altfel pe pământ. Cei drepți cu Dumnezeu și cu oamenii n-au fost lăsați să rămână și să lucreze pentru Dumnezeu în mijlocul turmei, și au fost scriși sub vină mincinoasă și scoși ca și Ștefan din lucrul cel pentru biserica Mea cea sfântă și erau scriși cu sfinții, căci ceata care nu voia să se sfințească pentru Hristos era multă și îngâmfată, era ca și cele cinci din pilda fecioarelor neînțelepte, care se îngrijeau numai de sine și dormeau neașteptând pe Mire și-și vedeau de ale lor.

Îți dau intrarea cu Mine în carte în ziua ta de serbare, mucenicule care cu îndrăzneală sfântă ai mărturisit fățărnicia cea multă a celor mincinoși pentru Dumnezeu și le-ai vădit lor lucrarea cea împotriva bisericii Mele, împotrivirea lor pentru calea cu Dumnezeu a celor ce iubeau pe Dumnezeu prin biserica Sa, care atunci se zidea și creștea și se vedea și se auzea, o, și nu puteau mai-marii de pe atunci să audă că Eu, Domnul, am împărăție pe pământ și pe fiii ei mărturisitori pentru Mine.

— Am intrat, Doamne, între cei din cer într-o fericire mult prea mare, când pe pământ eram bătut cu pietre ca să merg spre cer, o, și am câștigat multă fericire în cer, căci clipa aceea a fost măreață și a fost spre judecata celor ce se făleau cu Moise sub mărirea lor cea pământească, iar în cer a fost biruința cea de partea Ta și ai deschis Tu Însuți cerurile și m-ai așteptat stând pe tronul măririi lui Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, și am intrat între sfinți cu mare slavă lângă slava Ta, Doamne, și nu știu cei de pe pământ să-și câștige loc și mângâiere în cer cu Tine. Nu știu creștinii care Te iubesc puțin de tot, nu știu ce face pentru ei iubirea pentru Tine și n-o încearcă, Doamne, căci sunt slabi cu iubirea.

Le-aș da la toți din focul inimii mele pentru Tine, dar trebuie să vrea și ei, o, și iată, Te doare pe Tine în cer între sfinți, Te doare nedragostea, Te doare răceala inimii celor ce au nume de biserică a Ta. Îi fură duhul lumii care suflă peste ei mereu și le slăbește iubirea cea pentru cer mereu, iar Tu nu mai ai mângâiere și fii mângâietori pentru Tine în biserică, o, nu mai ai mărturisitori.

Ți-ai pregătit popor deoparte de duhul și de pașii lumii și stai mereu în mijlocul lui ca să-l ridici tot mai sus cu duhul și cu lucrul cel pentru pregătirea slavei Tale, pe care sfinții o așteaptă cu dor nestăpânit. Iar eu în ziua aceasta îi rog pe fiii și fiicele poporului Tău să se aplece mult și tot mai mult spre duhul umilinței, duhul care Te crește pe Tine în creștinii Tăi, duhul prin care Tu Te odihnești și lucrezi pe pământ între oameni prin cei ce Te poartă în ei, în duhul umilinței lor, căci omul este mic, iar Tu ești mare, Doamne, iar cei ce știu și arată că știu aceasta, aceia se fac mângâierea Ta așa cum am fost eu şi ai aşezat peste mine duhul mărturisirii cu îndrăzneală pentru adevărul cel asupra minciunii celor făţarnici, o, şi Ţi-am fost mângâiere de pe pământ şi până în cer şi mi-ai ieşit înainte cu tronul dumnezeiesc şi mi-ai făcut intrarea între sfinţi.

Și iarăşi spun: mângâierea Ta, mângâiere Ţie sunt cei ce Te mărturisesc pe Tine pe pământ prin viața lor cea sfântă şi prin umilinţa lor cea purtătoare de Dumnezeu întru ei, căci pe pământ nu poate nimeni să fie purtător de Dumnezeu pentru slava Ta, nimeni, Doamne, decât cei ce stau zi şi noapte în duhul umilinţei din ei, umilinţa care-Ţi face Ţie loc în ei, în cei ce Te iubesc cu umilinţa care-Ţi face Ţie odihnă şi lucrare întru ei. Amin.

— Iată taina odihnei Mele în om, o, fiilor! Cei ce nu pot așa pentru Mine sunt cei ce dau să poată mai mult pentru ei, iar Mie să-Mi dea ce le mai rămâne. Taina de creștin adevărat al bisericii lui Hristos, această taină nu este îndeajuns dorită și trăită ca să fie și înțeleasă, o, și stau creștinii în zeama lor și stau departe de duhul umilinței întru ei, iar Eu, Domnul, n-am cu ce să-Mi zidesc și să-Mi lărgesc pe pământ biserica Mea, biserica purtătorilor de Dumnezeu.

Umilința inimii Îl zidește pe Domnul în creștin. Umilința aduce în om pacea cea din cer, răbdarea și iubirea Mea de pe cruce, unde am fost atât de umilit ca să-l învăț pe creștin umilința, o, fiilor.

Dar voi acum, v-ați odihnit de lucrul cel pentru praznicul nașterii Mele și iată, iară și iară ridicați-vă la lucru și aduceți Mie intrarea la voi cu praznicul de Bobotează și pregătiți voi această zi și deschideți Domnului să vină cu sfinții și cu duhul de Bobotează, fiilor. Binecuvântate să vă fie dragostea și truda pentru așezarea mesei de Bobotează, căci vin cu sfinții, vin, fiilor, și venirea Mea este acum lucrarea Mea și a voastră, că am de împlinit Scripturile nașterii din nou a lumii ca să nu vin cu judecata faptelor, ci cu iertarea să vin, iertarea cea prin pocăință a omului, și prin învierea lui din păcat, iar voi Îmi sunteți sprijin pentru aceste împliniri, și de aceea vă așez mereu în pacea Mea și mereu vă spun, ori de câte ori vin vă spun vouă iar și iar: Pace vouă, pace vouă, pace vouă, o, fiilor! Amin, amin, amin.

09-01-2023