Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea Sfântului Ierarh SpiridonEu sunt. Sunt cu cei din cer, sunt cu cerul deasupra cetății cuvântului Meu din mijlocul neamului român și-Mi revărs peste pământ slava Mea, căci voi sunteți slava Mea cea de azi, fiilor purtători de Dumnezeu și de slava lui Dumnezeu în zilele acestea ale venirii Mele cuvânt peste pământ ca să-Mi gătesc pic cu pic ziua cea mare, când perdeaua despărțitoare între văzutele și nevăzutele lui Dumnezeu se va da în lături și va străluci Domnul, numai El și ziua slavei Lui, căci se apropie clipa aceasta și vine ea de sus cu Mine și cu sfinții Mei, precum este scris, și nu se poate să nu se împlinească cele scrise să vină, toate la vremea lor, toate să-L dovedească pe Domnul Stăpân și Făcător a toate, văzutelor și nevăzutelor, și care curând, curând vor fi nedespărțite prin vedere, și iată, fiilor, voi sunteți slava Mea și Mă arăt cu voi și mângâiem pe cei nemângâiați și simt ei mângâierea cum vine spre ei, o, și ferice celor ce primesc de la Mine darul de a vă iubi pe voi cu slava Mea prin voi, prin izvorul ei, prin petrecerea Mea cu voi în mijlocul oamenilor care vă știu pe voi ai cui sunteți și de la cine aveți ceea ce dăruiți, și pace vouă pentru că sunteți ai Mei, o, fiilor!

Am ieșit cu voi vestitori ai sărbătorii care vine în amintirea nașterii Mele pe pământ acum două mii de ani și aducem taina aceasta la sufletele care nu știu cum să se bucure după adevăr de sărbătorile nașterii Mele, fiilor. Nu mai au oamenii bucurii, căci bucuriile sunt numai cele cu adevărat bucurii, și care sunt din cer, nu de pe pământ, fiilor.

Și pace ție, țara Mea de azi, și deschid cerurile și izvorăsc peste tine duhul mângâierilor de sus, că am ieșit la fereastră să-ți arăt slava Mea și pe cei care Mă poartă cu ea spre tine ca să te îmbrățișez și ca să petreci cu Mine o clipă sfântă și să te lași copleșită de duhul duioșiei și să-ți tresară duhul de dor de cei din cer, care vin cu Mine pe pământ pe meleagul tău, țara Mea de dor, o, că Mi-e dor de tine, Mi-e dor să te cuprind în slava Mea și să te mângâi cu ea, că mângâierea de la Mine te schimbă la suflet, îți dă din cer, și în taină mare îți țes veșmântul tău cel nou ca să te îmbrac de sărbătoare, țara Mea, că asta Îmi este voia și dorul, și bucură-te de Domnul Dumnezeul tău și lasă-te Lui, că vrei sau nu, tu ești a Mea, ești darul Tatălui Meu, te-a dăruit Tatăl Mie la naşterea Mea ca să-Mi fii casă de venire la sfârşit de timp şi să-Mi desfac pe vatra ta cortul slavei Mele şi să Mă ştie aici cu tine noroadele de pe pământ şi împăraţii lor, precum este scris de locul slavei Domnului, de ţara strălucirii, de lumina Mea care se face cuvânt spre hrana multora, şi iată, pace ţie, pace de la cei din cer, ţara Mea, România Mea!

Am pânza pe masa de ţesut să-ți lucrez rochiță de sărbătoare și-ți șterg de la fața Mea greșurile tale ca să pot să așez peste tine podoaba zilei venirii Mele cu slavă văzută, ca să cânte cetele cerești alături cu tine la vedere cântarea cântărilor pentru nunta Mea cu tine, țara Mea.

Să aducem mulțumire mare Tatălui pentru această slavă și să aibă Tatăl această bucurie și să se reverse ea peste tine apoi, căci daruri ne împărțim, și cine a mai auzit de o așa minune? Iată, ea se împlinește între tine și Dumnezeu, țara Mea, și ești dăruită să împarți la vedere măreția în care Domnul te așează și te arată lumii fără Dumnezeu ca să știe lumea că este Dumnezeu și să arate Domnul aceasta la vedere.

O, pace ție, pace ție, țara Mea de azi! Te vreau în dragostea Mea, în Domnul Dumnezeul tău, și de aceea Mă desăvârșesc peste tine pic cu pic și-Mi fac cale spre tine cu fiii cuvântului Meu, cu cei prin care Mă vestesc ție cu venirea Mea la tine, cu râul Meu de cuvânt, râul vieții, și împart din el și îndulcesc duhul celui ce ia ca să bea, și nu mai este nimic mai dulce pentru cei ce află taina Mea din tine, pe poporul cuvântului Meu cu care am ieșit la fereastră să vestesc iar și iar nașterea Mea și a ta acum două mii de ani, și vine ea acum spre adeverirea ei. Amin.

Acum, pace vouă, fiilor vestitori, căci se apropie sărbătoarea nașterii Mele, și iată, împărțim această bucurie, această amintire sfântă! Am ieșit în cetate cu voi și am dăruit din taina Mea cu voi celor ce v-au privit și încă vă vor privi la fereastră și vor lua duh de mângâiere, fiilor. O, nu uitați să fiți smeriți și să vă bucurați că numele vostru este scris în cartea vieții și să vă îndemne aceasta la duhul umilinței, la multă pocăință, că nimeni nu se poate apropia de Mine decât prin duhul umilinței care vine spre sufletul omului prin greșalele vieții, și iată, e prea puțin pricepută această taină în care trebuie să stea în toată vremea și să se păstreze în ea cei iubiți de Dumnezeu.

Bucuria Mea cu voi vine de la împărțirea bucuriei, fiilor. Lumea iubește ce este al ei, precum am lăsat Eu scris în Evanghelia Mea, dar când e vorba de calea Mea cu voi printre cei ai lumii și se apleacă ei spre voi să-L primească pe Domnul, voi să aveți grijă tot mai sporită să nu călcați peste ceea ce Eu, Domnul, am scris, căci am spus: «Dacă vă iubește pe voi lumea iubirea Mea nu este în voi». Să facem în așa fel să fiți iubiți de cei din lume numai pentru că sunteți ai Mei și că ascultați de Mine în mijlocul oamenilor și să vadă ei viața voastră în Dumnezeu, viața Mea în voi și cu voi, și aceasta să puteți voi trăi mereu înaintea Mea și înaintea celor de pe pământ care vă știu pe voi ai Mei, numai ai Mei, fiilor, iar voi să aveți grijă mare să vadă toți că sunteți ai Mei și că Eu Mă dăruiesc prin voi lor.

Acum, în zi de pomenire a Mea între sfinți aducem sărbătoarea ierarhului Spiridon. Din mijlocul cetei de arhierei își lasă el acum dorul pe masa Mea, și iată-l pe cel sărbătorit, și binecuvântat să fie graiul lui peste pământ acum!

— Te binecuvintez de Dumnezeu al meu, Doamne, așa cum mi-am dus spre Tine viața mea de pe pământ, căci smerenia mea aducea spre vedere semne mari, minuni pentru cei necredincioși și învârtoșați pentru credință, căci lumea iubește ce este al ei, iar eu eram al Tău și mă smeream pentru Tine și venea slava Ta peste mine prin smerenia mea și rușinai cu ea pe cei împietriți, care nu se dădeau bătuți, și aceasta din pricina rușinii pe care o purtau la gândul că Tu erai Cel adevărat prin sfinții Tăi, iar ei erau cei învârtoșați și slabi de tot prin puterea răutății lor.

Acum binecuvântată să fie slava Ta prin fiii cuvântului Tău din vremea aceasta, o, că numai prin cei plini de umilință Te poți Tu desăvârși înaintea oamenilor reci pentru Tine, Doamne. Și de aceea, iată, fiți lucrători mari pentru duhul umilinței, voi, copii ai slavei Domnului! Să se umilească mult și tot mai mult cei care au parte de slava Domnului cu voi, și nimeni să nu se laude cu voi pentru ei înșiși, căci voi, voi sunteți slava Domnului, și nu pot lua din ea cei care s-ar făli cu ea pentru ei, că fără voi n-a avut nimeni slavă în vremea Domnului cu voi, și au greșit mult că-și luau dreptul să vă supună lor pentru slava lor între oameni, că iată-i acum, după ce v-au dat deoparte nu mai au slavă, că slava erați voi, după cum este voia Domnului, și a rămas ea cu voi și peste voi, iar ei au pierdut darul de a vă iubi pe voi cu smerenie și cu frică, dacă Domnul Se revarsă prin voi cu darurile cele de sus. Și iată, este puțină înțelepciune pentru această iubire, pe care dă Domnul s-o dăruiască celor ce dau să vă iubească pe voi pentru slava Domnului cu voi, și aceștia trebuie să fie lipsiți de duhul trufiei, al fățărniciei, al voii de sine în dreptul lucrării Domnului cu voi peste pământ. Eu am fost model viu de smerenie, de umilință, de lipsa voii de sine, și m-a arătat Domnul purtător de slava Sa și eram cel umilit, dar aveam grijă să nu ia vreun trufaș al vremii din slava Domnului de peste mine și să se dea mare din dreptul acestei taine a purtătorilor de Dumnezeu, și iată, cu anevoie se poate păstra fără de trufie cel ce se apropie să fie alături slavei Domnului cu voi. Așadar, stați sub cârmuirea Domnului de peste voi ca să vă ocrotească Domnul, nu omul, căci are Domnul în mijlocul vostru binecuvântarea Lui prin cei binecuvântați pentru această lucrare a binecuvântării și a lucrării ei prin voi peste pământ.

Și pace Ție, Doamne, acum prin cei ce Te vestesc peste pământ! Pace și bucurie de Duh Sfânt, și numai cei plini de duhul umilinței Îți poartă slava, după planul Tău cel bine întocmit între Tine și ei peste pământ, ca să vadă cei de pe pământ că Tu Te slăvești și ești, că Tu ești Dumnezeu și ești cu cei smeriți, ești cu cei umiliți pentru slava Ta cu ei, o, Doamne. Amin.

— O, ar fi mult de lucrat la umilința celor ce se apropie de lucrarea cuvântului Meu și de cei cu care o port spre slava Mea peste pământ, o, sfinți iubiți ai Mei!

Călătorește ierarhul Spiridon peste tot și lucrează împliniri mari și sfinte, că mila lui pentru oameni e cât Dumnezeu, iar călătoria lui se arată și adeverește ea lucrarea sfinților Mei.

Iar voi, fii ai slavei Mele cu voi peste pământ, stați sub învățătura Mea din mijlocul vostru, că vă trebuie ocrotire, fiilor, mereu vă trebuie, și nu poate nimeni să v-o lucreze decât cei ce lucrează ca Mine, nu ca oamenii când Eu, Domnul, ies cu voi la fereastră să-Mi arăt slava și pe purtătorii ei. O, învățați din zi în zi mai mult să stați sub duhul adevărului, iar adevărul este numai la Dumnezeu, o, fiilor, căci omul lucrează ca omul, iar Dumnezeu ca Dumnezeu, și puțin este înțeleasă această deosebire când nu se vrea a fi înțeleasă. Voi însă pricepeți taina Domnului cu voi și de aceea rămâneți în ea, o, rămâneți în ea, fiilor, căci lumea iubește ce este al ei, iar voi sunteți ai Domnului, nu uitați aceasta!

Vă îmbrac în pacea Mea acum. Pace vouă! Am bucurat duhul cetății cu colindele nașterii. Pace vouă! A rămas peste tot pace multă din cer în această seară vestitoare a serbărilor nașterii care se apropie. Sunt cu voi în gând încă cei care v-au privit trecând prin cetate în măreția în care ați stat îmbrăcați. O, pace vouă, pace și umilință sfântă pentru slava Mea cu voi, fiilor, pentru ea, pentru ea pace vouă, o, fiilor! Amin, amin, amin.

25-12-2022