Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea Nașterii Sfintei Virginia, Trâmbița lui DumnezeuE sărbătoare între cei din cer, fiilor din cetatea cuvântului Meu. Sfinții și îngerii aduc mângâiere mare trâmbiței Mele Verginica pentru ziua de pomenire a nașterii ei pe pământ între oameni acum nouăzeci și nouă de ani, și iată, peste un an ridicăm de la voi la cer serbarea ei cea de o sută de ani și carte de pomenire, fiilor, și tot poporul cel rămas pe cale cu Mine și cu voi și cu slava cuvântului Meu se va împodobi cu frumusețe românească, în veșminte plăcute lui Dumnezeu, și va întâmpina această zi și va fi scrisă în ceruri și în cartea Mea cu voi, și vom pune pe masă carte de aducere-aminte a lucrării Mele cu ea, cu trâmbița Mea pe pământ, că aleasă lui Dumnezeu a fost ea mai înainte de naștere, iar din pruncie în toată vremea apoi o pregătea cerul pentru lucrarea Mea cu ea, pentru trâmbițarea cea cerească în vremea Mea cu ea, căci la vremea hotărâtă de Tatăl cuvântul Meu a început să se scrie pe pământ, când prin gura ei izvora râul cuvântului Meu, și de atunci sunt aproape șaptezeci de ani și este pe pământ cartea cuvântului Meu care grăiește de atunci și până azi, până la voi, că Mi-am făcut cale prin trâmbița Mea și M-am făcut cunoscut unui popor care se apropia să audă de la Dumnezeu, o, și am grăit cu acest popor prin trâmbița Mea, iar el a grăit cu Mine, că aveam cale pregătită, o, și frumoasă a fost vremea Mea cu Verginica Mea pe pământ, fiilor!

Veneam din cer la ea și Mă arătam ei, și venea și Tatăl, o, fiilor, și venea mama Mea Fecioara la ea și i se făcea pregătirea și am pregătit cărarea Mea prin ea, iar în anul 1955 am grăit prin gura ei primele Mele cuvinte, prin care Mă vesteam că-Mi voi ridica un popor și voi grăi cu el, și el cu Mine, și taine cerești deslușeam și le anunțam că vor veni spre lucrare, o, și am făcut din această copiliță trâmbița lui Dumnezeu, vasul în care Eu, Domnul, Mă deșertam cu cuvântul gurii Mele ca să se audă pe pământ grăirea Mea cu omul, fiilor.

Douăzeci și cinci de ani am sunat din trâmbița aceasta peste pământ, și țineam tainic lucrul coborârii Mele, căci satana a prins de veste încă de la început și a pregătit suferință și lacrimi pentru calea cuvântului Meu, cu care am mers din greu cu începutul Meu, dar trâmbițarea Mea a deschis cale largă pentru mersul Meu cuvânt peste pământ prin urmași, căci Eu, Domnul, Îmi las glasul deasupra celor ridicați spre Dumnezeu dintre cei hrăniți de Mine prin Verginica, și cuvântul Meu este scris și pus pe cale acum și merge și lucrează și luminează această lumină din lumină, iar Eu împlinesc cu putere Scriptura venirii Mele a doua oară de lângă Tatăl la oameni și Mă uit în Scripturi tot ce este de împlinit și lucrez prin cuvânt, ca să împlinesc apoi cuvântul, căci așa lucrează Dumnezeu de la început și până la sfârșit, până la noul început, fiilor, căci toate se fac noi, precum este scris.

Peste zece zile ne scriem în carte cu duminica tuturor sfinților, cu sărbătoarea cea de acum nouăzeci și nouă de ani, ziua în care s-a născut pe pământ Verginica, prin care Eu am grăit mult cuvânt în toată vremea Mea cu ea. Vom ridica spre cer mulțumiri și slavă, o, fiilor. Vom grăi unii cu alții, căci Eu sunt cu voi în cuvânt, măi fiilor. Vom învăța să creștem tot mai sus, și numai cei ce ascultă înseamnă că învață, căci cum ar putea cineva învăța de la Dumnezeu dacă n-ar avea lucrarea ascultării pentru învățat și pentru împlinit?

O, fiilor, e mare lucrarea de ucenic al lui Hristos. Orice păstor ridică ucenici asemenea lui ca să învețe păstoria, ca să aibă de la Dumnezeu și să împartă hrană, fiilor.

Ucenici de un lucru cu Mine trebuia să-Mi fac ca rod adus Tatălui, și așa am lucrat Eu acum două mii de ani, și am deslușit că nu poate fi ucenicul Meu cel ce nu ascultă ca și Mine, cel ce nu se leapădă de sine, de tot ce i-ar încurca lui lucrarea de ucenic al lui Hristos, căci ori ești al lui Hristos, ori nu, și nu poate fi și altfel, și am spus celor ce ar da să-Mi urmeze: «Cine nu lasă pentru Mine mamă și tată, frați și surori, soție și copii, rude și averi și ranguri, nu poate fi ucenicul Meu».

O, nu înțelege creștinul acest adevăr. El crede că poate fi al lui Hristos cum voiește el să fie, dar nu este ucenic al Meu cel care stă amestecat cu ale lui, cu ai lui. Când Mi-am ridicat ucenici le-am spus lor să meargă în lume și să-și facă ucenici de același lucru cu lucrul lor și să-i boteze apoi în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, iar aceștia se vor dovedi ai Duhului Sfânt prin semnele care le vor lucra, prin minunile pe care le vor arăta între fiii oamenilor, și așa se vor dovedi ei ucenici de un lucru cu Mine, ucenici ai lui Hristos, fără mamă și tată ei, fără soție și copii, fără nimic din ce au fost ei, și vor avea ei un trecut nou, cu Hristos, de Care ei sunt legați.

Iată, să nu se creadă creștinul oricum ucenic al lui Hristos, lucrător din partea Mea, dacă nu îl vor însoți pe el semnele care îi dovedesc ucenici ai Mei pe cei ce vin după Mine cu adevărată venire. O, n-am avut parte să am ucenici prin această măreață lucrare, că toți creștinii au ale lor și pe ai lor și nu pot fi ucenici, nu pot face minuni și semne așa cum ucenicii Mei fac.

Spuneam cândva prin acest râu de cuvânt: «Ce lucru să-ți plătesc, creștine? Invidia, ura, clevetirea?». Cu durere spuneam aceasta între cei ce veneau să audă cuvântul Meu, căci voiam să am ucenici, să am urmași lucrători cu Duhul Sfânt prin lucrarea Mea cu Verginica. Am oftat, am suspinat și am mers din greu, dar am mers, n-am stat din cuvânt, că am puterea toată dată de Tatăl și pot prin Tatăl și merg și nu stau. Mă doare însă, că nu știe creștinul ce înseamnă să fii creștin al acestui cuvânt. Nu s-a despărțit cel ce a venit să fie cu poporul Meu, nu s-a despărțit dintre ai săi, și stă așa și smintește pe cei ce fac tot așa, o, și nu-Mi pot ridica fii de un lucru cu Mine așa cum lucram acum două mii de ani prin ucenicii Mei, cărora le-am dat pe Duhul Sfânt și au lucrat ei minuni și învieri și vindecări, biruințe mari și credință de urmat.

Mă ascultă acum trâmbița Mea ceea ce Eu grăiesc acum, și se mângâie ea cu învățătura gurii Mele. Vine ziua duminicii tuturor sfinților și vom fi cu voi la masă, aici, și vom scrie cartea zilei și vom scrie mărturii, fiilor.

Și acum, iar și iar vă întăresc cu binecuvântare pentru așezarea praznicului Duhului Sfânt aici, unde Eu, Domnul, Eu și ucenicii Mei cei de atunci Ne vom așeza cu voi la masă și cu cei adormiți și pomeniți să vină și să ia mângâiere, fiilor.

Citiți între voi din Scripturi, fiilor, citiți lucrarea de ucenic al lui Hristos din unul în altul și veți desluși tot mai cu lumină ce lucrare are un așa ucenic care lucrează minuni și semne spre adeverirea asemănării lui cu Hristos, ca nu cumva să se învețe creștinul oricum să se numească ucenic. Le-am spus ucenicilor Mei când M-am despărțit de ei: «Nu vă întristați că Mă duc de lângă voi, că dacă nu Mă duc nu vă este de folos, dar dacă Mă duc, vă pregătesc loc, ca acolo unde sunt Eu să fiți și voi, căci în casa Tatălui Meu sunt multe locașuri», o, și atunci se vor întrista cei care n-au lucrat ca să devină ucenici ai lui Hristos, ca acolo unde sunt Eu să fie și ei.

Vom desluși mai luminos această taină, că voiesc să stârnesc râvna de lucru asemenea cu lucrul Meu prin cei ce dau să Mă urmeze, că iată, nu oricum își poate lucra creștinul o veșnicie cu Hristos, lângă Hristos, și să-I vadă fața și slava în lumea care vine, și iată, Verginica a lucrat lucrare de ucenic și este ea acolo unde sunt și Eu, precum am făgăduit când am grăit ucenicilor Mei ca să pregătesc loc pentru Mine și pentru ei, pentru ucenici.

Acum cobor în voi și peste voi înțelepciunea și harul de sus pentru așezarea praznicului de Rusalii, fiilor, și voi sta deasupra cu cetele cerești și vom privi așternutul aici și toată truda cu care Ne veți întâmpina, și Ne veți desfăta ca niște ucenici sub lucrarea Duhului Sfânt, căci semne și simboluri ați pregătit mereu și Ne-ați ieșit înainte în sărbători și în bucuriile lor de la voi pentru Noi, cei de sus, fiilor. O, puneți-vă duhul la lucru lângă Duhul Meu ori de câte ori aveți de ridicat la cer zile de praznic și de întâlniri sfinte, fiilor.

Aduceți Domnului inimi frumoase, sfinte, curate și dulci ca a celor din cer, și vi se vor întoarce vouă mari bucurii, mari mângâieri, o, fiilor.

Verginica vă așează acum sub binecuvântarea Mea și vă dorește ucenici ai Mei, ca acolo unde sunt Eu să fiți și voi, pentru plata lucrului cel asemenea cu lucrul Meu, fiilor.

Pace vouă acum, pace, fiilor, pentru așezarea serbării Duhului Sfânt! Stați în Duhul Sfânt, lucrați cu Mine și ca Mine și învățați mereu lucrarea Duhului Sfânt, lucrarea ucenicilor lui Hristos, o, fiilor! Amin, amin, amin.

09-06-2022