Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de MirCuvântul Meu se așează în carte prin voi și se așează peste voi, fiilor din cetatea cuvântului Meu, iar Eu, Domnul, așez pace peste voi. Pace vouă, fiilor!

Este nevoie multă de pacea Mea peste pământ, numai să aibă cine să o cunoască pe ea, iar Eu voiesc să întăresc sub pacea Mea pe poporul cuvântului Meu, pe cei ce așteaptă și iubesc și fac faptă peste ei cuvântul Meu de peste ei pentru viața lor cu Dumnezeu, căci viața cea fără Dumnezeu în om e străină de Dumnezeu și de pacea lui Dumnezeu.

Îi trebuie omului dragoste din cer, fiilor, că de pe pământ el nu poate cunoaște taina dragostei și lucrarea ei cea plină de răbdare până la sfârșit, ca nu cumva să se stingă ea mai devreme și să nu-și împlinească lucrarea ei cea binefăcătoare peste sufletul și trupul și duhul omului.

O, fiilor de la izvor, pace vouă, măi fiilor! Căutați să aveți mereu această lucrare a păcii Mele cu voi, ca să fiți sănătoși pentru Domnul prin ea și ca să vă păstreze ea în duhul ascultării, fiilor. E zi de sărbătoare de sfinți, iar Eu ascult de dorul cel din sfinți și le dau lor mângâiere, și vă dau și vouă lângă ei când vin cu ei la voi ca să-i bucur pe ei, ca să lucreze ei cu Mine peste voi ceea ce dorul îi învață pe ei, căci dorul sfinților Mei este să biruiesc Eu, Domnul, toată împotrivirea asupra lui Dumnezeu pe pământ și să-L cunoască desăvârșit pe Dumnezeu toată suflarea omenească, tot omul greoi la auzul adevărului cel despre Dumnezeu pe pământ și în cer, iar Eu vin curând, o, și nu dă omul să știe și să creadă și să se așeze cumva să Mă poată primi cu pace, cu umilință, cu credință, fiilor.

A fost nevoie pe pământ mereu de mărturisitori pentru Dumnezeu ca să nu se stingă adevărul lui Dumnezeu între oameni când prea mult se căuta nimicirea Lui de către cei îngâmfați până la scaunul lui Dumnezeu, o, și așa a fost și cu mucenicul scris azi în calendarul sfinților cu mărturisirea lui, a credinței lui mărturisitoare de Dumnezeu, și iată-l pe el, pe cel ce nu s-a rușinat să-și arate credința și pe Dumnezeul lui, pe cel așteptat de sfinți să lucreze peste pământul oamenilor, peste mintea lor, peste inima lor, ca să-L știe oamenii pe Dumnezeu de Stăpân în cer și pe pământ, și iată-l mărturisitor pe mucenicul Dimitrie, pe cel ce a biruit doi împărați păgâni, fugind el de măririle pământești și rămânând mărturisitor credincios lui Dumnezeu pe când creștinii erau pedepsiți pentru credința lor și pentru Dumnezeul lor, o, și s-a arătat slava lui Dumnezeu pentru cei credincioși Lui și mărturisitori până la sânge, și iată ce lucrare are credința, fiilor!

O, ce să fac cu cei care nu știu să-și mărturisească credința? Cum Mă pot Eu, Domnul, sprijini pe unii ca aceștia? Credinței îi trebuie măcar ascultare de Dumnezeu dacă nu o mai mare mărturisire a ei. Vin din cer pe pământ cuvânt în vremea aceasta și se apropie să ia cei ce Mă știu sosit pe masă la voi, fiilor, dar lor le trebuie ascultare de tot cuvântul Meu, care îi ocrotește el însuși pe cei ce cred în el ascultând și împlinindu-l peste ei, peste pașii lor cu Dumnezeu.

O, fiilor, ascultarea este cel mai puternic înger păzitor al celor ce se dau de partea lui Dumnezeu cu pașii lor. Aș vrea să se bizuie toți cei ce se hrănesc din gura Mea, aș vrea să se bizuie ei pe ascultarea lor de cuvântul Meu, și nu pe voi, căci pe voi vă slăbesc de tot cele puse peste voi când ele vin să încerce pe cei puțin ascultători între cei ce Mă iau de la voi cuvânt. Mă uit peste voi cum vă slăbesc puterile când se lasă peste voi greul de peste cei ce ascultă mai puțin de Dumnezeu. Îi povățuiesc pe ei pe toți să asculte de cuvântul Meu, și așa să vă ajute și pe voi, să vă ajute cu împlinirile cerute lor de Mine pentru binele lor.

O, poporul Meu de peste tot, tu, care iei de la izvorul lui cuvântul Meu, mărturisește-L pe Dumnezeu prin ascultarea ta de El, și vei fi ocrotit și ajutat de Dumnezeu și Mă vei ajuta să pot să merg și să pot, căci mersului Meu de azi îi trebuie putere, îi trebuie vlagă, îi trebuie pace și mângâiere, și iată, e nevoie să asculți de Dumnezeu ca să-ți fie bine, ca să-l ținem departe pe satana cu toate ispitele lui.

O, nu mai pot creștinii de acum ceea ce puteau cei de la începutul mărturisirii Mele prin ei. Măcar să fie ascultători și blânzi, plini de umilință, de aplecare, toate pentru credința care îl alătură lui Dumnezeu pe om. Blând și smerit cu inima, această lucrare s-o lucreze cei ce caută pe cărarea cuvântului Meu, iar aceste lucrări îi vor ajuta întru totul pe cei care le vor lua în lucrarea lor cu semenii lor, căci inima ta, creștine, este probată când purtarea ta lângă frați îți arată inima cum este, ce aluat are în ea, și, văzându-ți greșelile, poți să-ți repari purtarea după purtarea Mea, căci am zis: «Învățați de la Mine, Eu sunt blând și smerit cu inima», și cu această împlinire să-L urmezi tu pe Dumnezeu între cei ce sunt ai Săi pe pământ.

Acum mucenicul Dimitrie așează pe masă grăirea lui cu Mine și Îmi spune duios:

— Duios după Tine am fost când a trebuit să aleg între Tine și oamenii măririlor de jos, Doamne. N-am putut să Te îndurerez, să Te părăsesc, să mă dau de partea păgânilor legați la ochi ca să nu vadă prăpastia de lângă ei. Am rămas îmbrățișat cu Tine și Te-am dovedit Dumnezeu adevărat și tare peste necredința în Tine a celor păgâni.

O, Te doare, Doamne, Te doare mult când vezi creștini de-ai Tăi cum se aleg pe ei înșiși când e vorba de lepădare de sine și cum Tu n-ai bucurii de la ei. Ești plin de cuvânt de veghe peste cei ce caută cuvântul Tău să-l aibă ei. E o mare iubire în vremea aceasta să poată creștinul să lucreze cu atenție împlinirea cuvântului Tău. Vremea de atunci a mărturisitorilor Tăi s-a făcut temelie a creștinătății și a rămas mărturisitoare până azi. Toți sfinții Tăi lucrăm cu Tine la tainele Tale de azi pentru așezarea lor pe pământ. Dacă satana lucrează încă prin servii săi, Tu mult mai mult lucrezi și mergi și poți, și slavă iubirii și milei Tale de oameni, Doamne! Venirea Ta cuvânt pe pământ ne poartă în ea, căci Tu Te uiți în Scripturi când lucrezi, și așa împlinești, și vii cu sfinții în zeci de mii și vii.

O, vino, Doamne! Așa să strige ai Tăi de pe pământ, iar Tu le spui lor: Vin curând! Și acum pace Ție de la sfinții Tăi, și să lucrăm duhul mângâierii peste cetatea cuvântului Tău, Doamne, căci cei mici ai Tăi au nevoie de Tine, au nevoie de mângâierea Ta. Amin.

— Cu multă milă Mă las peste ei ca să întăresc puterile lor cele pentru Dumnezeu, o, sfinți iubiți ai Mei. Oricâte ar fi pe pământ încercări pentru trezirea celor ce dorm față de Dumnezeu, Eu, Domnul, am grijă să poată ei pe cele de la Mine să le împartă spre împlinirea lor, o, și n-am o grijă mai mare ca aceasta, să poată ei, să poată de la Mine ca să-Mi așez pe pământ cuvântul.

O, fiilor din cetatea cuvântului Meu, am nevoie de putere în voi. Nimeni nu știe să vă păzească pe voi pentru ca să pot numai Eu prin voi. Ocrotiți-vă și voi, fiilor, și vom pune hotar de îngeri de jur-împrejur și vom scrie numele cetelor îngerești și numele sfinților Mei pe toate hotarele așa cum am spus, că dor le este celor din cer să-Mi lucreze, să Mă ajute să împlinesc Scripturile și să le fac bine celor ce Mă iubesc și Mă așteaptă să biruiesc, să-l culc pe satana sub picioare și să răscumpăr vremea cât el a lucrat și a stricat ajutat de oamenii lui, de cei învinși de el ca să-Mi fie potrivnici.

O, iată, pregătiți apoi voi jertfa cea pentru cei adormiți, și să fie ea trimisă cu pomenirea lor și vor sta ei la masă de prăznuire odată cu sărbătoarea îngerilor lui Dumnezeu, iar Eu, Domnul, voi fi cu ajutorul tot și vom împlini. Și apoi vom numi îngeri la hotare, cete cerești de sfinți și de îngeri, fiilor, dar învățați să stați cu ei la veghe, ca să fie cerul și pământul în lucrare, ca să poată Domnul peste pământ, fiilor.

Apoi întăriți-vă în ascultarea de tot cuvântul Meu, și dragoste multă și mare să puneți pentru această împlinire și ținere de minte a cuvântului Meu, fiilor, și așa precum în cer să se lucreze și la voi ascultarea de Dumnezeu.

Vom trimite celor ce Mă iau de la voi cuvânt, vom trimite din masa de praznic, așa cum am lucrat și până acum, și le urez la toți duh de mângâiere și de putere pentru Dumnezeu la toți cei care vor gusta din masa îngerilor, și îngerii vor împărți celor ce așteaptă de aici pentru ei spre pomenirea lor cea de toamnă, așa cum este așezarea aceasta în mijlocul poporului cuvântului Meu.

Acum pun peste voi putere de pace, fiilor din cetate. Vă întăresc sufletește și trupește și duhovnicește, iar voi să-Mi arătați că ați primit ceea ce Eu vă dăruiesc spre lucrul vostru cel sfânt cu Dumnezeu.

Duhul ascultării de cuvântul Meu să se aștearnă la lucru peste cei ce sunt popor al acestui cuvânt de hrană pentru el!

Luați din urmă pe cele ce nu sunt încă împlinite bine și puneți în lucru cuvântul cel de împlinit, voi, fii ai acestui izvor de cuvânt, și pacea Mea să se așeze peste voi, iar pacea voastră peste Noi, cei din cer, și pace vouă, pace vouă, pace vouă, fiilor! Amin, amin, amin.

08-11-2021