Cuvântul lui Dumnezeu la Praznicul Acoperământul Maicii DomnuluiSunt însoțit de puterile cerești și Mă apropii să intru în cetatea cuvântului Meu cu zi de sărbătoare pentru mama Mea Fecioara și găsim primire și așteptare să sosim.

Eu sunt Cel ce sunt, Cel ce Mă împart cuvânt peste pământ ca să fiu până la sfârșitul timpului cu cei ce Mă au de Dumnezeu al lor, urmând pe calea Mea, pe urmele Mele, și nu oricum cu pașii vieții lor, iar Eu cu ei sunt, și nu pot să-i las pe cei ce cred în Mine și în însoțirea Mea cu ei tot timpul.

Așez cuvântul cel întăritor și mângâietor și spun: Pace vouă, fiilor din cetatea cuvântului Meu! Și pace vouă, fii ai poporului acestui cuvânt! O, întăriți-Mi mersul și puterea Mea cea pentru voi pe pământ ca să fiu cu voi până la sfârșit și până la începutul cel slăvit, pe care Eu, Domnul, îl am pus deoparte pentru cei ce calcă pe urmele Mele pe pământ cu viața lor.

O, fiilor, fiți mângâiați cu mângâierea Mea, cu cuvântul cu care grăiesc și vă pregătesc și vă veghez. Tot ceea ce vă cer e pentru că trebuie în toată clipa să vă fie frumoasă pregătirea pentru ziua slavei Mele cu voi, căci pământul trebuie să fie curățat de tot ce este pe el potrivnic lui Dumnezeu, ca să așez apoi pe el strălucirea care vine cu Mine de sus pentru înnoirea lumii făcută de Dumnezeu, și peste care omul a umblat și a făcut el după mintea lui, după voia lui prin despărțirea lui de Dumnezeu, și iată, lumea doarme prin cei ce dorm, o, că e noapte pe pământ, iar cei ce dorm noaptea dorm, precum este scris, dar cu Noi și cu voi e ziua Mea, fiilor, și e înnoirea cea de la Dumnezeu în lucru, și are lângă Mine lucrare mare mama Mea Fecioara, măi fiilor, iar voi trebuie să priviți spre ea și spre viața ei de pe pământ înaintea lui Dumnezeu, și tot așa și voi să lucrați, și să vă îmbrăcați cu hăinuțe curate și cuvioase, fiilor, cu mare grijă ca nu cumva hăinuțele cu care vă acoperiți să aibă în ele fir de foc, căci voi trebuie să vă feriți, și să vă feresc de foc, ca să nu fiți cunoscuți decât ca fii ai lui Dumnezeu întru toate, măi fiilor, o, că mult cuvânt am așezat peste acest popor în vremea Mea cea de aproape șaptezeci de ani de cuvânt, și trebuia împlinit cuvântul Meu, căci orice cuvânt ieșit din gura Mea e plin de putere și de adevăr, iar Eu voiesc ca voi să puteți tot ceea ce Eu vă dau să lucrați și să împliniți pentru pregătirea ocrotirii voastre, pentru acoperământ peste voi voia Mea cu voi, fiilor.

O, luptați-vă apoi pentru iertarea păcatelor voastre și stați în brațul Meu ca să nu mai greșiți, fiilor. Și vă aduc o deslușire scumpă acum, ca să știți voi de ce v-am spus adesea să lucrați lucrul cel cu mâna cu mare ordine, cu toții în stânga cu toții în dreapta apoi, ca în felul acesta să fiți mereu alături și să vă învățați așa prin împlinirea cuvântului Meu de peste voi, căci lucrul cel cu mâna este clipa când voi aveți părtășie unul cu altul pentru lucrul frăției, iar lucrul cel cu mâna vă va fi ușor și veți avea timp de lucrarea duhului frăției, de graiul dulce dintre frați, și unul din altul să vă hrăniți duhul și să fiți adunați întru Mine tot timpul, fiilor.

O, voi să nu doriți să fiți singuri, să stați singuri, iar lucrul cel cu mâna să vă fie vouă prilej măreț de părtășie duhovnicească, nedespărțiți pentru ea ca în clipa când va fi să vă găsesc așa ca să vă strâng lângă Mine, să vă găsesc pe toți întru unul, întru Hristos, fiilor, și să nu fiți răzleți vreunul din voi, și iată, tot timpul să iubiți aceasta cu mare grijă pentru această ascultare de cuvântul Meu, căci aceasta slăbește de tot puterea lui satana și fuge de voi cu toate câte el pândește să vă tragă în părți pentru el, pentru voia lui și a voastră, când ar fi să nu ascultați de cuvântul cel de lângă voi, care atât de mult vă ocrotește pe voi.

O, fiilor, spălați-vă trupul și sufletul și duhul, spălați-vă cu limba, și veți fi curați cu cămașa sufletului și veți fi feriți de dureri ca niște copii ocrotiți de Dumnezeu. Apa și săpunul spală cămașa cea murdară, dar dacă nu iese curată trebuie pusă la fiert ca să prindă față albă, dar dacă inima este curată e altfel cu spălarea ei, căci spălarea oricum trebuie, că așa a lăsat Dumnezeu, dar cea mai bună spălare este cea cu limba, ca pisica, fiilor, și iată aveți de unde să luați pildă, și hai să pregătim țara Noului Ierusalim și ocrotirea cea cerească a ei, fiilor.

O, să audă neamul român cuvântul lui Dumnezeu și să creadă și să facă voia Mea și să cunoască dragostea Mea! Numai un om pierdut, căzut, zdrobit și vindecat apoi, numai acela știe ce înseamnă Dumnezeu, cine este Dumnezeu și dragostea Lui.

O, fii români, e mama Mea Fecioara cu brațele întinse spre voi și spre Mine pentru voi. O, nu vă mai strângeți pe pământ, nu mai pierdeți vremea voastră pentru cele ce pier și rămân de voi odată cu sfârșitul acestei vremelnicii înșelătoare, ci pregătiți-vă dragostea de Dumnezeu, că numai Dumnezeu va rămâne, El și dragostea Lui și cei asemenea Lui, precum este scris despre cei ce-L vor întâmpina când va veni văzut cu sfinții și cu îngerii Lui ca să-i ridice sus pe aleșii Lui, și ca să fie așezat pe pământ teascul mâniei Lui pentru curățirea și albirea pământului, și apoi să se așeze pe el împărăția lui Dumnezeu, raiul, o, fiilor, și toate bunătățile lui nestricăcioase, nu cum sunt cele pentru care voi munciți ca să le aveți pe masă.

O, fii români, nu mai iubiți, nu vă mai închinați acestei vieți trecătoare și plină de urâțenia ei. E frumoasă viața cea fără de sfârșit, și trebuie începută ea încă de pe pământ.

O, fii români, o, fii creștini, hai, fiilor, să mergeți spre fericirea vieții veșnice, că iată, vi se dăruiește ca să vă pregătiți frumoși pentru ea, pentru frumusețile ei, și pe care voi nu vi le puteți închipui dacă nu începeți să le lucrați, căci acestea sunt păstrate, sunt puse deoparte pentru fiii lui Dumnezeu, pentru bucuria celor ce iubesc mult pe Domnul pe pământ, o, că mare plată are iubirea de Dumnezeu pentru cel ce o are de viață a sa!

O, țara Mea cea de azi, o, neam român, sfărâmă tu vițelul cel de aur al acestei pustii, prin care și tu treci. Tu ești un popor creștin din moși strămoși și trebuie să nu-ți faci idoli din dumnezei mincinoși, ci numai Domnului Dumnezeului tău să-I aduci aplecare și închinare. Iată, scoate diavolul marfa lui drăcească, trupuri goale, care se lasă folosite de gustul păcatului cel amar, cel ieșit din fundul iadului ca să omoare lumea oamenilor, păcatul desfrânării, și așa se apleacă cei mari și cei mici spre lucrarea cea împotriva lui Dumnezeu, Care a făcut lumea și soarele și luna, înaintea cărora omul păcătuiește cu păcatul cel greu și nesuferit de Dumnezeu și de sfinți. Acești străjeri, ai zilei și ai nopții, sunt martorii păcatelor săvârșite pe pământ zi și noapte, iar Eu, Domnul, am spus prin vreme poporului cuvântului Meu din români: «Creștine, tată, vei vedea chinurile iadului pe pământ ieșite, dar tu ascunde-te în Dumnezeu ca să nu le vezi, ca să nu le iei!».

Strâng de pe urma omului toate păcatele și le așez înaintea Mea de șapte mii de ani. O, ajunge!

O, iată de ce am tot strigat peste poporul cuvântului Meu și am zis mereu: «Ieșiți din lume, fiilor!». O, cine a dat să înțeleagă de ce am tot strigat așa? O, a biruit antichrist peste tot prin cei ce nu dau să asculte de chemarea cea de la Dumnezeu, și iată vițelul de aur, la care se închină tot omul!

O, omule, o, omule, o, neam creștin, să Mă ierți, dar Mi-e milă când te văd ce ți-ai ales, și cât de mult nu mai poți să te desparți de acest idol, de acest dumnezeu, cu care te întrebi și te socotești, și care îți răspunde la întrebări când te întrebi cu el.

O, omule durerea Mea, o, cu Dumnezeu Cel adevărat când te-ai putea întreba așa? De câte ori L-ai întrebat ca să-ți răspundă El?

Are omul fir prin văzduh, fir nevăzut, construit de duhul lui satana ca să-i înșele cu acest fir între om și om chiar și pe cei aleși ai lui Dumnezeu.

O, ce durere grea pe Duhul Meu din pricina acestui vițel de aur, a acestui idol cu care omul se joacă și i se închină zi și noapte ca unui dumnezeu! Acest semn este pe creștetul fiecărui om, o, și iată-i și pe creștini, apucați de acest val, de acest idol, fără de care nimeni nu mai poate, nimeni nu-l sfărâmă, nimeni, iar antichrist biruiește și tot biruiește. O, dar și Eu, Domnul, și Eu Mă grăbesc, și voi pune îngeri de pază și voi veghea să păstrez ce este al Meu și îl voi păcăli pe satana, că iată, cei ce n-au ce face, fac ce nu trebuie să facă, bieții de ei.

O, dar pe tine, poporul Meu, te-am povățuit să muncești mereu, să fii mereu prins în lucrul Meu cu tine, să ai ce lucra, fiule, să-L faci pe Domnul peste tine și în tine, măi poporul Meu, și să stai cu putere împotriva lui satana și să poți prin ascultare, ca și cei care prin vreme M-au ascultat și M-au ales și M-au urmat, și sunt ai cerului acum.

O, ferește-te de satana, ferește-te de lume și stai cu Domnul și cu frații, stai și lucrează părtășia cu Dumnezeu, trăirea cu Dumnezeu, casa lui Dumnezeu să fii și să petreci clipe sfinte, ca să ți se întărească aripioarele și rugăciunea lor spre Dumnezeu, fiule creștin, iar mama Mea Fecioara îți este ție cale între Mine și tine, o, și roagă-te lângă ea pentru țara ta, țara Mea cea de azi, pământul român, în care Eu, Domnul, te am pe tine și te cresc al Meu și te țin în cuibar ca să te încălzesc la piept, și iată, mama Mea Fecioara îți urează pace ție, pace, poporul Meu, pace de la ea peste tine!

— O, Fiule Iisus, multă pace să le dăruim mereu, mereu, căci peste ei dau să vină tristeți, o, că nimeni nu știe să-i ocrotească pe ei pentru puterea Ta în ei, dar Noi să-i ținem strânși la piept, că Ne sunt sprijin cei de aici pentru tot poporul Nostru de peste tot, și pe care îl rugăm să se bizuie pe Dumnezeu în toate câte el caută pentru ajutor, iar pe cei din cetatea cuvântului Tău să-i ajute rugându-se pentru pacea lor, pentru puterea lor cea de partea Ta, Doamne, căci Tu, iată câtă nevoie ai ca să poți aici și de aici!

O, fiilor de la izvor, rugăciunea cea sfântă este cea care Îl ține pe Domnul, pe Fiul meu Iisus aici, lângă voi. Grăiți cu El tot ce vă trebuie pentru El cu voi, fiilor. Liniștea toată vine din chemarea Lui spre voi, iar El iubește mult să vă audă chemându-L lângă voi. El este Calea, iar grăirea voastră cu El vă păstrează pe cale mergând, fiilor.

Acum vă acopăr pe voi sub mângâierile mele, pe voi, și pe toți fiii acestui cuvânt, Care este Fiul meu Iisus Hristos. O, fiți și voi mângâierea Noastră, a celor din cer lângă voi, și pace vouă, și pace Ție, Fiule Iisus, cu ei!

— O, mama Mea, Noi suntem pacea lor, iar ei a Noastră, mamă. O, ferice de cei ce stau cu Dumnezeu pe pământ, mamă! Fericiți și iar fericiți sunt și vor fi cei care până la sfârșit vor primi pe Dumnezeu peste ei prin acest cuvânt și îl vor împlini pe el, mamă!

O, fiilor, rămân cu voi la pieptul Meu strânși. Vă țin aproape, fiilor, iar voi să vreți așa și să stați așa. Cereți să vă fac tari pentru Mine și pentru voi. Grijile să le purtați cu Mine pe toate și va fi ușor. Este o rugăciune din părinți: „Grija vieții m-a scos din rai”. Așa se îngrijeau ei să-I spună lui Dumnezeu, și apoi ziceau: „Doamne, miluiește-ne pe noi!”.

O, pace vouă, fiilor! Păstrați ceea ce Eu vă dau vouă și puneți la înmulțit darurile ce vi le dau. Cereți Mie ceea ce voi aveți de la Mine și veți avea ceea ce cereți, o, fiilor, căci Eu vă dau vouă, Eu vă voi da vouă. Amin, amin, amin.

14-10-2021