Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica Izgonirii lui Adam din RaiCu duh blând și cu blând cuvânt Mă așez în ziua aceasta în cartea cuvântului Meu ca să-i păstoresc pe cei ce stau sub glasul Meu de Păstor din cer, că de pe pământ nu-Mi mai păstorește nimeni turma Mea așa cum Eu Mi-o păstoresc și-i dau din cer, și Mă fac carte de cuvânt sfânt ca să Mă aibă pe masa lor cei ce M-au aflat cuvânt pe pământ, o, și cu blândețe grăiesc, ca să-i învăț să lucreze ca Mine și cei ce iau cuvântul Meu de la izvorul Meu de aici, că am cetatea Mea pe pământ, aici, și am tron de cuvânt în ea și păstoresc de pe el, așa cum Tatăl Mă trimite să împlinesc voia Sa pe pământ, o, și nu stă Dumnezeu din lucrul Său nici o clipă, și este la veghe mereu, și este de grăit peste pământ în acest timp, când duhul de satană se crede biruitor și stăpânitor, și lucrează orbește ca să stăpânească el tot și peste tot.

O, dar nu uita, satano, nu uita că este Dumnezeu împotriva ta de șapte mii de ani, și că El biruiește, nu tu, iar tu îți vei primi partea cea scrisă de Dumnezeu în Scripturi prin servii Săi umbriți de Duhul Sfânt, și vei fi biruit prin Cuvântul lui Dumnezeu, că așa este scris, iar Eu, Domnul, repar în urma ta tot ce tu Mi-ai stricat cu răutatea ta de satană, că tu ești răutatea care urăște pe Dumnezeu și pe oameni, iar satana este numele răului, este răul care l-a îndemnat pe om să asculte de rău, ca să piardă omul binele său cel de la Dumnezeu. Dar vin Eu, și am în lucrul Meu nașterea din nou a lumii, și totul va fi iar, și va fi nou, iar tu te vei sfârși și nu vei mai fi, că nu va mai fi răul, ci numai binele lui Dumnezeu va fi și tot lucrul Său ceresc, toată slava Sa cea de la început și de la sfârșit de timp, și va rămâne numai începutul cel nou și bucuria lui și moștenitorii lui, care au biruit prin sângele Mielului, așa cum este scris.

Te păstoresc, popor hrănit din cer, prin glasul Meu de Păstor, și te îndemn să fii blând și smerit cu inima, cu purtarea și cu cuvântul inimii și al gurii tale, așa cum Eu sunt și lucrez între Mine și tine, căci satana îl îndeamnă pe tot omul să facă răul, să se poarte omul ca satana, iar Eu vin din cer pe pământ cuvânt blând ca să vadă omul cum lucrează Dumnezeu și să facă și el binele și pe Dumnezeu, căci cel ce face răul îl face pe satana, o, și trebuie stricat de tot lucrul lui satana, și asta face Cuvântul lui Dumnezeu, și așa să faci și tu prin cuvântul Meu de peste tine, măi poporul Meu, că iată ce parte mare ai tu de binele din cer, care vine cu Mine la tine cuvânt pe pământ ca să înceapă înnoirea și împărăția lui Dumnezeu cu oamenii, o, și lucrez dumnezeiește, lucrez binele lui Dumnezeu pe pământ, și am în slujire oștiri cerești, care împlinesc cuvântul Meu cu mare taină, până la descoperirea cea mare a slavei Domnului, care va cuprinde cerul și pământul, și totul va fi nou, căci așa este scris.

Acum, poporul Meu, tu, și toți cei ce iau de pe cale cuvântul Meu, care merge din loc în loc peste pământ, acum lucrez peste tine lecție sfântă pentru asemănarea cu Mine a celor ce ascultă de Dumnezeu.

Duh blând și smerit să lucreze inima celui ce alege să semene cu Dumnezeu, și nu cu satana, care îl învață pe om să fie aspru și neaplecat, rece la cuvânt și lipsit de umilință, trufaș și judecător față de semenii săi, și spun acestea ca să se știe bine lucrarea lui satana prin omul care îi face voia. O, dacă omul nu știe îi spun Eu, Domnul, îi spun ca să știe și ca să vadă apoi de care parte lucrează, și să aleagă după ce știe de la Dumnezeu binele și răul, pe cele ale Domnului și pe cele ale lui satana.

Fiilor, fiilor, neamul creștinesc de pe pământ se uită în calendarul creștin și citește pe el că începând cu ziua de mâine va fi vreme de post de bucate de tot felul și va fi dezlegare doar de hrana de rai, fructe și legume, semințe și pâine și apă, așa cum Dumnezeu a împărțit la început hrana cu care omul să se hrănească pe pământ, numai că omul a greșit lui Dumnezeu, iar apoi a poftit, și apoi a mâncat vietăți, trupuri cu duh de viață în ele, și au putut apoi și vietățile să facă tot ca omul.

O, fiilor, împărăția cerurilor nu este mâncare și băutură, o, și nu știe omul s-o caute, s-o zidească, s-o aibă de partea lui ca viață pe pământ.

S-a împărțit în două neamul oamenilor încă de la început. Neascultarea cea din rai a omului l-a adus la căderea lui din rai, după ce a luat din pomul pus deoparte ca să nu ia din el omul, ci din ceilalți să ia, o, și dacă a luat, iată, a luat omul în el binele și răul, și au născut doi fii bărbatul și femeia, și unul a fost bun, și celălalt a fost rău, iar cel rău l-a ucis pe cel bun, pe fratele său, și a fost aceasta lucrarea lui satana, căci omul L-a părăsit pe Dumnezeu și a luat de la satana îndemnul cel rău.

Fiilor, fiilor, omul care ia îndemn de la satana Îl părăsește pe Dumnezeu și îl slujește pe satana și alege să facă răul, nu binele cel de la Dumnezeu. O, fiilor, învățați și iar învățați să postiți post desăvârșit de cele de la satana. Care sunt cele de la satana? Sunt cele care nu seamănă cu Dumnezeu. Eu sunt blând și smerit cu inima și voiesc sfințirea omului, și acestea sunt cele de la Dumnezeu pentru om. Când omul nu este ca Dumnezeu, blând și smerit cu inima, nu are umilința Mea în el, e aspru la cuvânt, e nemulțumit, e supărăcios, e cârtitor, e pretențios, e mincinos, e judecător, e plin de dorințe de sine tot timpul, e ambițios, e trufaș cu multe fețe ca omul fariseu, e leneș pentru cele cerești și e lipsit de frica de Dumnezeu, care îl ajută pe om să nu aleagă păcatul cel pedepsitor apoi, o, și e în multe feluri omul care nu este blând și smerit cu inima ca și Dumnezeu. Când știți aceasta de la Mine, cercetați-vă pe voi înșivă, fiilor, ca să știți apoi să postiți cu adevărat în vremea postului de bucate, că altfel ați semăna și voi cu lumea, care citește pe calendar că vine vremea cea pentru post de bucate, și nu știe lumea postul cel de bucate cu ce să-l însoțească pe calea vremii de post, și nu este cine să-i spună de pe pământ, că pentru ca să se împotrivească păcatului trebuie să se oprească omul de la mâncăruri grase și unsuroase și gustoase ca și păcatul pentru om, iar gusturile trupești sunt partea lui satana în om, sunt răul luat de om din pomul din rai, când omul n-a ascultat pe Dumnezeu să nu ia din pomul cel oprit omului.

O, fiilor, fiți smeriți față de Dumnezeu, căci Domnul este sfânt, fiilor. Nu vă dați slugi lui satana prin duhul trufiei și al semeției de sine, ci fiți blânzi și smeriți și plini de umilință ca a Mea, și cu care să stați împotriva lui satana în voi, căci Domnul îl așteaptă pe om pentru sfințire, pentru locaș al Său în om, fiilor.

Faceți aceasta spre pomenirea Mea, măi fiilor. Faceți aceasta în fiecare clipă ca să fiu cu voi clipă de clipă și să fie biruit satana, căci Eu am promis și am spus: «Voi fi cu voi până la sfârșitul veacurilor». Dacă Mă veți pomeni voi fi cu voi, o, fiilor, prin ceea ce sunt Eu, căci Eu sunt Cuvântul lui Dumnezeu, și așa sunt cu voi, iar voi veți călca peste șerpi și peste scorpii și nu vă vor vătăma și veți zice: „Facă-se, Doamne, voia Ta”. Iar voia Mea este sfințirea omului, omul rai, în care stă Dumnezeu cu omul, iar dacă omul nu este sfânt mereu, nu stă Domnul cu el și în el.

O, fiilor, o, fiilor, omul trebuie să fie și să se păstreze raiul lui Dumnezeu, căci altfel el face voia trupului, voia lui satana, vrăjmașul cel rău, care s-a strecurat în rai ca să-l cadă pe om din Dumnezeu și din rai și să-l tragă pe pământ și să-l aibă la îndemână pentru voia sa în el. Acesta este tabloul vieții omului pe pământ, o, și ce face omul, săracul, după ce a știut că a murit Domnul pentru el, iar el face gustul lui satana și voia sa?

Oftez îndurerat pentru neputința omului neascultător de Dumnezeu și-i spun lui: O, omule, când te mai rogi tu lui Dumnezeu să te spele de păcatele tale, când, oare? Am între cetele cerești cete de sfinți care s-au rugat toată viața lor pentru iertarea de la Domnul, după ce au cunoscut ei mila Domnului pentru cei ce au păcătuit, și s-au rugat apoi Domnului toată viața pentru iertarea păcatelor lor.

Omul nu se roagă cu zdrobire de inimă ca să-i fie șterse păcatele săvârșite, iar dacă nu se roagă e pentru că îi place să stea în păcat, îi place cu satana, care caută după om să-i hrănească mintea cu păcat și cu săvârșirea păcatului ca să n-aibă Dumnezeu parte de om.

O, omule, ferește-te de păcat, nu de suferința cea pentru păcat! Îți trebuie flacără de Duh Sfânt înăuntrul tău ca să fugă de la tine păcatul și fapta lui. Păcatul te pune la cheltuială, că îți aduce suferință, iar tu fugi de suferința cea pentru păcat, și nu fugi de păcatul care îți aduce suferință.

O, Îmi aude cuvântul omul cel zidit la început, și plânge. Îl aud cum plânge. O, cum să nu plângă? De durerea Mea plânge. Să se audă pe pământ plânsul lui, că de durerea Mea de la el plânge el!

— Pentru Tine plâng. Pentru durerea Ta cea de la mine, Doamne, pentru ea plâng.

Eu am căzut din fericirea raiului că mi-am ales fericirea cea vinovată a păcatului, care m-a despărțit de Tine, Doamne, și apoi am suferit nouă sute de ani pe pământ, și apoi am dezbrăcat trupul și am suferit cu duhul până acum două mii de ani, până la venirea Ta cu crucea, pe care Ți-a zidit-o păcatul meu, iar suferința Ta de pe cruce și-a făcut milă cu mine, și apoi cu mulți drepți ai Tăi, care Te așteptau să vii pe pământ și să le dai învierea, Doamne. Tu însă m-ai miluit pe mine mai întâi, căci eu am fost cel ieșit din rai și s-a închis raiul în urma mea, dar ai venit Tu cu cheia, cu crucea, Doamne, o, ai venit ca să le deschizi celor drepți ai Tăi ca să intre cu Tine și să-și ia partea pentru care au trudit cu Tine, și au așteptat apoi să vii să le deschizi și să le dai mângâierea, Doamne.

O, iartă-i, iartă-i pe toți oamenii care au păcătuit, și care păcătuiesc din lipsa temerii de Dumnezeu, așa cum eu am păcătuit în rai, Doamne!

Și le spun lor, celor ce tot păcătuiesc: O, temeți-vă de Dumnezeu în toată clipa, că nu puteți altfel să dați la moarte păcatul din voi ca să scăpați voi de sub el și de sub osânda lui!

Mă pomenesc sfinții Domnului în ziua aceasta ca să priviți voi pe omul cel zidit de Dumnezeu și păcatul despărțirii lui de Dumnezeu pentru păcat.

O, întoarceți-vă de la păcat! Întoarceți-vă la Domnul și la sfințirea voastră prin Iisus Hristos, căci Domnul este sfânt, iar cine stă lângă Domnul trebuie să-I fie asemenea!

O, ștergeți lacrima mea! Întoarceți-vă la Cel ce m-a miluit pe mine, pe cel despărțit de El pentru păcat! Plângeți cu mine, plângeți pentru mine și pentru voi!

Îl ustură pe Domnul păcatul omului. E la hotar ziua slavei Lui, venirea Lui văzută. Vine Domnul cu sfinții Lui! Treceți din trup în duh și faceți-I cărare Domnului să poată pentru voi, să vă dea El iertarea!

Atât e acum plânsul cuvântului meu, Doamne, în ziua mea de pomenire, a căderii mele din rai, o, și mă uit la clipa aceea și la cât Te-a durut pentru mine și pentru Tine, și mă uit cât a fost să aștepți, și-Ți mulțumesc pentru iertare, pentru iubire, pentru răbdare, pentru mila Ta de mine, Îți mulțumesc cu umilința durerii, o, că n-a mai fost altul care să-Ți facă o durere mai mare, ci eu sunt, numai eu, numai eu, o, Doamne, și Îți mulțumesc!

— O, dar și Eu, Domnul, și Eu sunt Cel ce vindec durerile cele mai mari, cele fără de asemănare de mari, căci iubirea Mea este ființa Mea, care poate vindeca făptura Sa, care pune pe ranele mari vin și untdelemn, și satana este biruit de iubirea Mea cea pentru omul cel vindecat de Dumnezeu.

O, fiilor, cu umilință multă și mare să petreceți voi vremea postului mare, iar puterea Mea cea sfântă să vă însoțească pe toată calea postului și să vă dea iubire și credință și umilință, și prin acestea se poate cu Dumnezeu și cu voia Sa în voi.

O, umiliți-vă mult, fiilor, că mult poate omul prin umilință. Eu prin duhul umilinței am putut birui, și tot așa și voi, fiilor, veți putea. Iubirea Mea să vă ajute, aceasta vă doresc Eu, dar purtați-Mi curată în voi și neamestecată iubirea Mea.

Vă voi însoți cu mângâierea cuvântului Meu pe calea vremii de post, iar sfințirea voastră vă va ajuta ea, că ea poate totul, fiilor. Nu uitați lucrarea sfințirii voastre. Aceasta este așteptarea Mea, și tot timpul este ea, și pace vouă, fiilor!

Binecuvântată să vă fie vremea aceasta de până la praznicul învierii Mele și al bucuriei lui, și pace vouă, o, pace vouă, fiilor! Amin, amin, amin.

14-03-2021