Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica Rusaliilor, Praznicul Pogorârii Duhului SfântÎmi aplec privirea și iubirea. E praznicul Duhului Sfânt Mângâietorul în ziua aceasta, și cântă cetele de sfinți aici, deasupra, în grădina cuvântului Meu, iar îngerii își ridică gornițele să vestească sărbătoarea.

Voi ați deschis porțile grădinii, voi ați trudit zile și nopți, și ați deschis acum ca să intre oaspeții la serbare, fiilor de la izvor, iar acum dăm vestea începutului serbării, cei de sus și cei de jos de pe pământ adunați de sărbătoare cu bucurie. Eu Îmi aplec privirea și iubirea și vă mulțumesc cu aplecare pentru lucrul Meu cu voi, pentru ascultarea voastră când Eu vă cer jertfă să puneți, iar acum, pace vouă, fiilor! Deschidem sărbătoarea și facem primirea oaspeților de sus și de jos și așezăm duhul bucuriei între Noi și voi, iar cei mai nefericiți sunt cei ce nu cred minunea și venirea Mea la voi cu sfinții și cu îngerii așa cum este scris să vin.

Mai întâi, să știți, fiilor, că de la voi până la Noi s-a ridicat și a crescut un pom cu roade în el în zilele acestea cât ați gătit voi așternutul serbării Duhului Sfânt. Sămânța pomului am pus-o Eu în grădina Mea cu voi, iar voi ați îngrijit viața și creșterea pomului, voi ați lucrat cu multă pace, cu multă răbdare și cu iubire, fiilor, cu jertfă și voință, și toate sunt la un loc un pom cu roade, iar acum sună îngerii din gornițe și se pregătește intrarea în sărbătoare de Duh Sfânt, și totul e o slavă aici.

O, sunați voi, îngerași, sunați din trâmbițe, că bucuria din ziua aceasta e mare la Noi și la ei!

Și acum vă dau bucurie vouă, celor ce ați venit la izvorul cuvântului Meu. Bucurați-vă, o, fiilor! Vă dau pe Duhul Sfânt de bucurie. O, bine ați venit la izvorul de coborâre pentru Domnul!

O, fiilor, care sunt bucuriile voastre? Aveți voi bucurii, fiilor? Vă faceți bucurii? Știți să vă faceți bucurii? Împărțiți bucurii în jur ca să fie bucurie pe pământ? Eu am zis celor îndurerați: «Bucurați-vă!», și tot așa să ziceți și voi unul altuia, o, fiilor.

Sunați din trâmbițe, îngeri ai slavei de sus, voi, cei ce faceți poruncile lui Dumnezeu să se împlinească! Sunați, să știe și oamenii că voia bună e bucurie, e pace, e slavă! Să audă oamenii pe Domnul și să învețe ce înseamnă bucurie și semn de pace pe pământ.

Acum două mii de ani Mă purtam din loc în loc și Mă urmau mulțimile ca să le aduc alinare și bucurie și odihnă duhurilor lor îndurerate, iar Eu le puneam masă de cuvânt și masă cu hrană pentru trup și le-o binecuvântam și-i dădeam gust bun și-i bucuram cu mila Mea pe ei, și Mă făceam cunoscut de Dumnezeu cu putere de minuni, și așezam daruri asemenea și peste ucenicii Mei și le spuneam: «Faceți și voi asemenea peste cei de pe pământ!», o, și abia așteptam să pătrundă pe câte cineva taina venirii Mele de la Tatăl la oameni, Fiul Tatălui venit întrupat pe pământ ca să pot să-i aduc omului salvare, bucurie, și să învețe și omul să facă acestea. Mă rugam Tatălui cu cerere pentru om și le dădeam ridicare la cei în suferință, și îi învățam rugăciunea cea către Tatăl pe cei apropiați Mie, o, și iată ce mare binecuvântare este de la Mine să fie zi și noapte în mijlocul acestui cătunaș un loc din care să se suie rugăciuni, priveghere, duh de umilință, iubire pentru cei din cer. Această colinuță are pe Domnul de strajă peste orașul de aici, are mâini ridicate spre cer și are strigare la Domnul pentru veghe de sus, pentru sprijin, pentru pace și dor de cer, pentru veghea și slava țării, o, și de aceea aici este orânduială din cer așezată să se suie la Domnul, și de aceea așezăm serbări de bucurie, de voie bună, de pace, o, și toate acestea vindecă, toate alină, toate zidesc pe Dumnezeu în om, și de aceea Îmi ridic între oameni fii folositori cerului ca să lucreze Dumnezeu cu ei pentru cei ce nu caută spre cei din cer pentru ei pe pământ, și iată, lucrarea Duhului Sfânt crește și veghează și aduce bucurie și lucru sfânt peste oameni, aduce precum primăvara aduce cu ea flori minunate și roade fel de fel, și toate cresc ca și omul, pic cu pic cresc și se dăruiesc. Dacă însă primăvara e cu vreme rea, care strică floarea încă din boboc, și nu mai iese rodul ei apoi, o, așa e și cu omul, dacă are vreme bună, dacă înflorește bobocul vieții el primește mângâiere și crește rod din floare și trece rodul prin multe până la împlinirea lui deplină, și se dă apoi lui Dumnezeu și omului ca rod al iubirii și al dăruirii. Iar dacă vremea rea vine din vreme și strică rostul și creșterea omului, o, nu mai rodește omul și nu mai este omul spre bucuria Domnului.

O, nu e bună nerodirea, fiilor. Hai să chemăm pe toți la masă dulce cu cei din cer în zile de praznic sfânt, că iată, dau să vă învăț cu cerul, măi fiilor, și așa să-i învățăm pe mulți la auzul glasului Meu de peste voi aici. Rugăciunea cea sfântă iese din omul sfânt și face legătură cu cerul pe pământ, o, și greu mare ar fi să poarte peste ei oamenii dacă n-ar fi auzite spre cer rugăciunile sfinte și oamenii sfinți care să le dea lui Dumnezeu cu inima curată, cu mâinile curate, ca să vină rodul lor înapoi spre oameni.

O, fiilor, fiilor, vă mulțumesc vouă pentru venirea voastră la apa izvorului cuvântului Meu, și bucuria Mea este mare ori de câte ori vă am aici adunați. Aici am așezate mereu împliniri sfinte ca să fac Eu bine cu ele pentru cei de pe pământ. O, vă învăț și pe voi să aveți grijă de voi prin asemănarea voastră cu Mine pe cât vă stă în putință, fiilor. Trupul omului trebuie să fie un vas în care să stea Dumnezeu, și trebuie păzit să nu intre în el ceva necurat, că este casa lui Dumnezeu trupul omului.

Mi-am învățat poporul cel păstorit de cuvântul Meu și i-am spus să nu ia de la om, și să-și facă singur cu mâinile spălate tot ce intră în trupul lui, al fiului lui Dumnezeu între oameni, căci oamenii nu se spală, nu-și spală mâinile, și nici inima, și nici mintea și nici duhul, și nu-și păzesc locuința viețuirii lor pe pământ, iar dacă tu, omule, nu ești și nu stai curat, o, nu stă Dumnezeu cu tine, și se cunoaște că nu stă cu fața Lui în tine.

O, veniți să vă învăț pe voi, veniți la izvor și luați de la Domnul povață de viață, fiilor! Bucurați-vă că am Eu un popor sănătos cu împlinirea aici, și pentru care am așteptat multă vreme să se ivească el pe pământ prin ascultarea lui de Dumnezeu.

Da, fiilor, Îmi ridic tot mai sus, tot mai deasupra răului îi ridic pe cei ce-Mi sunt popor al venirii Mele, iar voi, cei ce luați de la ei cuvântul Meu izvorât aici peste ei din gura Mea, o, aveți acum în inimă o încordare, iar Eu, Domnul, v-o înțeleg, și iată ce vă spun: Am spus celor ce-Mi sunt popor pregătit şi tot mai pregătit, i-am spus să nu mănânce trupuri, ci să se hrănească el cu cele spuse de Domnul în rai să le folosească omul de hrană. O, Eu nu îmbiu, nici nu împing pe cineva să împlinească tot mai mulţi paşi ai lui pentru împlinirea cea mai întreagă a rugăciunii cu post, ca să fie biruinţă prin acestea. Dar spun, fiilor, că este de biruit satana, că a venit vremea să-l biruim, o, şi nu poate fi biruit el şi diavolii lui, decât cu post şi cu rugăciunea, una pe alta ajutându-se aceste două puteri asupra vrăjmaşului diavol, născut încă din rai vrăjmaş al omului prin neascultarea omului de voia lui Dumnezeu peste el.

Când l-am zidit pe om, nu l-am zidit să mănânce trupuri cu suflet viu, și nici ceea ce iese din trupuri, căci am vrut să fie nemuritor omul, și i-am dat lui sfat ce să mănânce ca să trăiască pentru Dumnezeu, pentru Cel ce l-a zidit pe el.

O, n-a primit omul ascultarea de Domnul în rai, dar acum vin Eu pe pământ cuvânt, iar calea Mea de venire este zidită de oameni ascultători de legea raiului și a vieții. Și vă spun vouă acum, celor nedumeriți și întrebători ca să vă alegeți voi în dreapta sau în stânga ascultării de Dumnezeu, vă spun, fiilor, nu fiți nedumeriți. Da, am venit și am spus să nu mănânce poporul cuvântului Meu rodul albinuțelor, dar n-am forțat pe nimeni să facă ceea ce am cerut Eu să facă poporul cuvântului Meu, popor de care am nevoie ca să lucreze el postul și rugăciunea în chip întreg, dar cine nu se alege să împlinească așa, acela nu este din fiii poporului Meu, căci se alege singur să nu fie fiu al împlinirii voii Domnului, și dacă așa se alege, așa rămâne, rămâne de-a stânga.

O, fiilor, vin zile tot mai grele, și vin prin neîmplinirea dragostei de Dumnezeu a oamenilor de pe pământ. Nu pot fi oamenii păziți de rele decât dacă se așează ei în voile lui Dumnezeu, o, și nu se poate tocmeală pentru paza cea de la Domnul a omului. Acum se alege fiecare, iar Eu am datoria să spun, căci sunt Cel ce văd înainte, și îl anunț pe om să se pitească din calea răului, căci răul vine prin neascultarea cea de șapte mii de ani a omului, o, fiilor, căci omul a vrut ca el încă de la început, și nu a vrut ca Dumnezeu.

O, tot așa povețe am peste poporul cuvântului Meu și pentru portul plăcut lui Dumnezeu, și care-l păzește pe creștin de foc, de păcate, de pagube mari. La fel și purtarea cea sfântă, la fel și ferirea de păcatul pe care-l săvârșește omul din partea diavolului, care împinge spre păcat pe om.

O, fiilor, am plecat la Tatăl înapoi acum două mii de ani, și am spus celor ce-Mi urmau că va veni Duhul Sfânt și va lua de la Dumnezeu și le va vesti lor toate câte vor fi pentru vestire. O, și asta fac Eu acum prin Duhul Sfânt, și aduc povețe pentru cei ce Mă urmează cu împlinirea și purtarea lor. Vă dau și vouă aceste daruri scumpe dacă voiți să le aveți, dar nu împing pe nimeni, ci fiecare se alege la dreapta sau la stânga, după cum voiește, după cum își alege. Eu, Domnul, voiesc ca toți să fiți bucuria Mea, odihna Mea, dar și satana vrea să fiți bucuria lui, câștigul lui, o, și cum să nu vă spun Eu vouă aceasta, ca să știți voi că Domnul l-a zidit pe om ca să fie omul casa Sa?

Mi-e tare drag să vă strâng aici când și când și să petrec cu voi și să vă învăț tainele vieții și puterea lor și frumusețea omului sfânt. Mi-e tare dor să am cât mai mulți fii ai legii din rai, și Mi-e dor să vă amintesc de ea, fiilor. O, știți voi cât Mă doare că nu poate cu Dumnezeu omul? Vă strâng la piept și vă întreb cu dor aceasta, că-Mi este tare dor, și dorul Mă pune pe cale să vin și să vă învăț.

Am spus o pildă adâncă acum două mii de ani, am spus că pun masă și că poftesc să se așeze la ea fiii împărăției cerurilor pe pământ, dar ei n-au venit, și Mi-am trimis aprozii să adune de peste tot pe ciungi, pe ologi, pe slăbănogi, pe cei uitați de toți, și să-i aducă și să-i așeze și să se umple masa, la care n-au vrut să vină cei poftiți la ea.

O, iată masa, iată pilda spusă atunci, iar cei ce-și zic biserică a Mea nu vin, nu se apropie, nu le place să facă voia lui Dumnezeu, și se ascund de ea sub necredința lor în cuvântul care izvorăște din gura Mea de atâta vreme pe vatra acestui neam ales acum, la sfârșit de timp, ca să vin Eu pe pământ să împlinesc lucrarea venirii Mele, și dacă n-ar fi fost adevărată venirea Mea în cuvânt, o, s-ar fi pierdut urma ei, s-ar fi pierdut de mult, dar Eu merg, și nici o iotă din cuvântul venirii Mele de azi nu va trece fără împlinirea ei.

O, așa a fost, că Eu am chemat și chem pe cei ce înțeleg și cred cu inima și Mă cunosc după cântul Meu de Păstor, iar cei chemați n-au tras să vină, și se tem de mai-marii lor și de mai-micii lor și n-au putere să vină. Eu însă am popor, am ogor, am găsit credință pe pământ, o, și nu piere voia Domnului din mijlocul oamenilor, că Eu am popor ascultător și ocrotit prin ascultarea lui, și slava Mea este cu el.

O, la această slavă vă adunați voi când veniți la glasul Meu care vă strigă la masa Mea, la masă goală de meseni, și care așteaptă să se umple și să aducă bucurii.

O, fiilor adunați la masa Mea, bucurați-vă așa cum Eu, Domnul, Mă bucur când veniți. O, învățați de la Mine să vă împărțiți bucurii adevărate, petrecerea cea cu Dumnezeu, fiilor. E mare cinstea pe care v-o dăruiesc, iar voi rămâneți datori pentru ea, fiilor.

Îmi aplec privirea și iubirea. Vă strâng sub privirea și sub iubirea Mea. Vă cercetez cu milă. Vreau să vă dau puteri de sus pentru voia Mea în voi. Mi-e dor să fiți la masa Mea cu cei cu care vin din cer aici în sărbători. O, fiți înțelepți. Priviți la un fruct într-un pom ca să vedeți cum crește zi după zi până se face gustos, dulce și dăruitor de sănătate. O, tot așa și voi să fiți pentru Mine, să creșteți ca fructul care se face mare zi după zi, și care crește ca și omul pic cu pic până la împlinirea rodului întregit. Duhul Sfânt Mângâietorul vă învață pe voi acestea toate. Voi sunteți oile care n-au staul, că nu mai este staul de oi pe pământ, nici păstori de oi cu milă de oile Mele.

Dau să fac oi din cei care-Mi aud glasul și vreau să le fiu Păstor și să-i păzesc de lupi și de vrăjmași. O, dați-Mi ascultare ca să vă fiu Păstor vouă, că sunteți nepăstoriți, fiilor, și de aceea nu știți să faceți voia Mea. Iată, vin și vă învăț Eu. Cunoașteți-Mi cântarea cu care vă păstoresc, o, fiilor! Cu dulce voiesc să vă hrănesc, cu bucurii, cu pacea cea de sus, fiilor. E praznic de cuvânt de Duh Sfânt. Luați și vă hrăniți din cer, că pe pământ e totul otrăvit. Vin Eu pe altă parte și nu vă las să muriți, numai să-Mi cunoașteți glasul și mila Mea de voi.

Vă așez acum pașii pe cale înapoi și vă dau, fiilor, îngeri pe cale. O, nu uitați de locul Meu și de masa Mea aici. Lapte și miere din cer pentru voi este glasul Meu. O, pace vouă! Vă înfășor în dorul Meu de voi. Vă cer inima să stau în ea, să pun în ea, să poată ea. Pace vouă! Rămâneți ai Mei! Rămân cu voi, fiilor, numai voi să vreți aceasta.

Iar tu, popor de la izvor, o, iată, ai izbutit, Mi-ai pregătit așternutul, și-ți voi dărui bucurii pentru dragostea ta. Odihna ta sunt Eu. Odihna Mea ești tu. Îți mulțumesc că te am al Meu. Că Mă porți, îți mulțumesc acum și pe vecii.

O, pace ție, fiule, poporul Meu, fiu și rod al venirii Mele cuvânt pe pământ!

Rămânem îmbrățișați, fiilor. Pace vouă, pace vouă, pace vouă! Amin, amin, amin.

16-06-2019