Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de MirEu sunt Cel ce sunt, și cu voi sunt, și cu voi lucrez lucrul Meu cel de azi, și cu voi Mi-am zidit cetate pe pământ și am scris peste ea numele Meu, numele lui Dumnezeu, fiilor.

O, pace vouă, fiilor slujitori la izvorul Meu de cuvânt! V-am sortat dintre fiii bisericii neamului român și v-am făcut biserică Mie, că biserica asta înseamnă: Dumnezeu în om și cu omul, și înseamnă omul cu Dumnezeu și în Dumnezeu, nu în lume, o, și are pământul și omul de pe el, are nevoie de Dumnezeu cât nu se suie la mintea omului această taină și veghe sus, pentru pământ și pentru om, că altfel s-ar scufunda totul și n-ar mai dăinui nimic, dar Eu, Domnul, sunt și lucrez și veghez și dăruiesc și iert, și cârmuiesc cu taină totul, fără să înțeleagă nimeni îndeajuns aceasta, iar aici cu voi e râul Meu de cuvânt peste voi și peste pământ, e venirea Mea la voi cu sfinții, ca să-i bucur pentru că M-au iubit cu viața lor de pe pământ, mărturisind ei înaintea împăraților pe Dumnezeu venit la oameni, și jertfit în locul celor ce nu vor să aibă de Dumnezeu pe Domnul, Făcătorul cerului și al pământului și al omului.

O, iubirea Mea pentru om M-a luat și M-a pus pe cruce, și nu este înțeleasă puterea iubirii Mele, o, fiilor. Voi bate la ușa împăraților pământului, curând, curând voi bate ca să le grăiesc lor iar și iar, ca să le spun din cer ce nu e bine pe pământ, și nu e bine pentru că oamenii nu fac binele și s-au deprins prea mult să calce poruncile lui Dumnezeu, poruncile vieții, iar cine le calcă moare față de Domnul, Care plânge pus pe cruce de om, și plânge ca unul care nu poate face nimic de pe cruce.

O, e sărbătoare pentru sfinți, și vin cu sfinții la voi, vin, că le este dor de lucrul Meu, care mângâie lucrând, fiilor. O, vin cu sfinții, și se uită ei la voi și la lucrul Meu cu voi, că sunteți mititei și puținei, dar faceți lucruri minunate prin harul Meu, și iată câtă nevoie am de voi, și sunteți voi bogăția Mea, aurul Meu, scump la Dumnezeu.

Vor avea mângâiere mare toți cei de pe pământ în vremile ce vin, lipsite de mângâiere, și vor căuta spre taina cuvântului Meu, care mângâie, și duhurile lor vor tânji după apa gurii Mele, și multe mulțimi vor înseta, căci totul se usucă, și chiar și sufletul din om. Ca furtuna cea iute, care aduce valuri, valuri frunzele căzute și le mână spre ținta unde bate ca să le adune laolaltă să fie, așa vor fi aduse valuri, valuri cete de creștini și de păgâni ca să audă de la Domnul, și nu se vor putea opune vântului ascultător de Dumnezeu pentru adunarea tuturor, precum este scris, căci va stârni Duhul Sfânt pe mulți și vor lua mângâiere și vor lua iubirea în ei, dar nu vă pierdeți voi răbdarea pentru această împlinire, și mare să vă fie ascultarea cu Mine, că nu mai am cum să-i fac omului salvare, decât cu focul Duhului Sfânt, Care-L va mărturisi pe Dumnezeu în limbile toate și-i va strânge într-un duh al mângâierii pe cei încercați de pe pământ, și-Mi voi pregăti masa iubirii și vor lua din ea popoare fără de număr, toți și toate de la începutul lumii și până la sfârșit, și toate sunt scrise să vină spre împlinire. Iar cei atât de orbi acum, așa cum dau ei să fie, vor primi vedere ca să vadă ceea ce n-au dat să creadă când am stat înaintea lor cu glasul gurii Mele și am trimis spre ei și le-am tot spus că Eu sunt Cel ce sunt și Cel ce vin spre ei ca să le grăiesc, în vreme ce ei spuneau că nu sunt Eu, și că e omul. O, cine poate avea ceva dacă nu-i este dat de la Domnul? Dar n-am spus Eu aceasta acum două mii de ani? O, am spus, și nu se ia aminte la cuvântul Meu către cei ce au auzit aceste cuvinte scrise ale gurii Mele, căci am spus: «Vor fi toți învățați de Dumnezeu».

Fiilor, fiilor, Mă pregătesc cu voi de sărbătoare. Mai-marii cetelor îngerești își gătesc suitele pentru sărbătoarea sortită lor prin biserica Mea pe pământ și în cer. Toți cei din cer sunt plini de bucurie pentru cetatea Mea cu voi pe pământ, pentru venirea Mea cu ei în sărbători, și pentru tot harul cel lucrător cu mare bogăție de duh, că a venit vremea Scripturii venirii Mele cu sfinții, și am lucrat cu voi acest loc dulce ca să am popas de venire și de împlinire a cuvântului Meu, fiilor. Așadar, voi pregătiți pentru ca să vin, iar Eu vin. Vin, fiilor, vin, și ies cu voi și cu cuvântul Meu înaintea celor ce se vor strânge să vină la întâlnirea Mea cu voi aici, și le spun lor să vină îmbrăcați frumos, și nu lumește, ci acoperindu-și trupul în chip cuvios, ca de sărbătoare cerească, fiindcă cetatea aceasta se numește: Acolo este Domnul, și am aici fii depărtați de fața lumii, de duhul lumii, iar ochii lor să vadă la cei ce se adună statură cuviincioasă când vin la izvor de sărbători, și dacă pot ei, o, să se sfințească tot mai mult, că e munte înalt acest petecuț de pământ în mijlocul neamului român, și spre care ei vin.

Fiilor, fiilor, vă învăț pentru chivernisirea treburilor. Lucrați cu cârmă în tot ce este de lucrat și de pregătit, așa încât în dimineața sărbătorii îngerilor o parte mică din voi să aveți cofițe și cănuțe cu apă din cetate și să le turnați pentru spălarea mâinilor la cei ce vin, iar apoi să-i așezați pe ei. Apa dacă nu curăță e în zadar. Rugăciunea dacă nu curăță e în zadar, și tot așa și apa, iar Eu, Domnul, îi învăț curățirea de tot răul pe cei ce vin și-și spală mâinile ca să intre ei la masă cu Domnul.

Și acum așez aici taină scrisă pentru voi, și pentru toți cei ce învață de la voi, fiilor. Grăiesc cu voi, și grăiesc pentru aici, ca să se înțeleagă peste tot cum este bine să se lucreze pentru sfințenie și pentru sfințirea celor ce viețuiesc laolaltă în numele Meu. O, aici la voi ordinea este bună, și trebuie doar ascultare pentru ea, căci cel ce gătește mâncare de pus pe masă trebuie să fie dintre cei ce nu merg prin lume, pe drumurile ei, și mai ales să aibă inimă iubitoare, plină de Domnul și de darurile Lui, ascultătoare pentru cele de sus în om și pricepută prin ascultare și prin dar, și așa să se lucreze gătitul bucatelor, spălatul vaselor, pusul mesei și strânsul mesei, rugăciunea de așezare și de ridicare de la masă, toate acestea nu oricum, ci lucrate ca în cer, fiilor. O, nu oricine trebuie să facă acestea, așa v-am spus, iar cei ce vin sunt învățați și sfătuiți să fie sfioși față de toate cele de aici și să nu-și ia singuri să facă ceva pe aici, decât numai ceea ce li se împarte și ce pot ei să facă față de acest loc.

O, de aceea v-am spus Eu, fiilor din cetate, că voi nu aveți cu cine să vă ajutați în multul Meu lucru cu voi, fiindcă nu s-au ales deoparte pentru Domnul cei ce au dorit cu acest popor, iar lucrările de aici trebuie nu oricum și nu de oricine sprijinite, că sunt pentru Domnul, fiilor, iar Domnul este Domnul, și voiește și biserica Lui să fie tot ca El, precum este scris, ca prin biserică să lucreze Domnul pentru El și pentru ea.

Am avut până nu demult o fiică uceniță, care avea multă sfială pentru intratul și statul în cetatea cuvântului Meu. Ea lucra pe tărâmul dintre lume și Mine și lucra pentru mărturisirea Mea și a cuvântului Meu, iar când venea în cetate se sfia să pună mâna la lucrul bucătăriei sau la altul pentru biserică, și spunea: Eu merg prin lume și mă ating peste tot, și mă curăț de lume când vin ca să intru, și stau în sfială față de tot ce se lucrează aici în chip curat. Ea înțelegea taina și puterea locului și pe Domnul, iar când n-a mai putut așa cum se cere aici, a slăbit și s-a tras în lături. O, și ce frumos ar fi să stea cuminți, cuminți cei ce n-au putut mai mult pe calea lor cu Mine! Măcar cuminți să stea, calzi față de acest loc sfânt, iar Eu nu voi uita dragostea lor de odinioară în ziua când voi măsura pentru fiecare om.

O, atât de mult, atât de mult am grăit pentru formarea unui popor, și atât de mult ar fi trebuit să se lase el în voile cele de sus! N-au putut însă cei ce au crezut lucrarea Mea de aici, n-au putut să se și așeze în dragostea Mea până la sfârșit, în ascultare pentru împlinirea Mea cu ei, și mulți au ales să poată cât vor ei, nu cât aștept Eu de la cel ce se sfințește pentru Mine, dacă voiește el aceasta, iar voi, fiilor, de aceea primiți atât de puțin ajutor pentru mersul Meu cu voi, precum este scris de cei ce vor lucra cu Mine la sfârșit.

Turnarea apei cu cănuța pentru intrarea la masă cu Domnul, este aceasta o așezare care să dăinuie când voi aveți oaspeți la masă, fiilor, iar prin aceasta voi curăți pe cel ce vine la masa Domnului, că nu oricum se intră la această masă aici. Iar în vremea cea dintre sărbători, o, nu prea aveți cu cine să vă ajutați, și de aceea trebuie să chivernisiți cu cârmă toate câte sunt de pregătit, căci toate ca în cer trebuie să fie aici.

Și acum, iată, ca în cer sărbătorim în ziua aceasta, că am în față ceata mucenicilor mărturisitori, iar în mijlocul lor mucenicul Dimitrie are sărbătoarea sa bisericească, ziua venirii lui la cer între sfinți, și se așează aici sărbătoarea cea pentru el. Calendarul sfinților, cel întocmit de sfinți și de părinți în vremile bisericii Mele, acest calendar este și în cer, și precum pe pământ, este și în cer, căci sfinții au avut cerul în ei în vremea lor de pe pământ, și toate se suie la cer cu ei, și iată, cel sărbătorit azi aduce vouă însuflețire și vă dă din cer, iar Eu binecuvintez intrarea lui cu mărturisire în cetatea Mea cu voi, fiilor.

— O, slavă Ție, Doamne, că ai făcut din noi slava Ta pe pământ, și în cer apoi, după cum am venit la Tine fiecare când ne-am sfârșit lucrarea vieții aici, pe pământ, și ne-am mutat cu ea lângă Tine în cer, căci pe Tine Te-am slujit și Te-am urmat noi.

Poporul cuvântului Tău de azi trebuie să fie el slava Ta pe pământ, precum am fost noi cât Te-am slujit aici, iar pentru aceasta are el nevoie de atenție, de ținere de minte, de luare aminte la toată învățătura Ta, și are el de ascultat de Tine, Doamne, căci facerea cea nouă, ea trebuie să fie așezată de Tine peste cel ce vine lepădându-se de sine ca să-Ți poată urma, Doamne, că altfel își urmează tot luiși, tot ca el face și lucrează dacă nu învață nașterea omului nou. Oricât ar fi de deștept, de priceput, de așezat cel ce vine la Tine, o, îi trebuie numaidecât naștere nouă, să se dea deoparte cu ceea ce a fost, și să intre în facere nouă, căci cum ar fi să fie altceva nașterea de sus a omului, dacă nu lepădarea de sine, pentru așezarea cea de la Tine în el după voia Ta, după cum ai Tu lucrul Tău cu fiecare când vine la Tine?

Voi, cei ce ați venit spre nașterea de sus, o, învățați supunerea, cu ea să începeți. Și până nu puteți aceasta, să știți că nu poate fi începută nașterea voastră din nou, din Dumnezeu, și cetățenia voastră cerească apoi. Așadar, supunere, sfială, aplecare, iubire mare, toate acestea sfinte trebuie să vă fie, și vine apoi și înțelepciunea cea de sus, dar numai apoi vine ea, nu ca aceea pe care o aveți din fire, și de care trebuie să uitați, ca să vă poată Domnul înnoi pe voi. O, aveți grijă de acești pași bine cârmuiți peste voi, ca nu cumva să vă vătămați unii de la alții prin neîmplinirea cerută celor ce vin spre facerea omului nou, zidit din Hristos și prin Hristos. Iar ceea ce luați de la Domnul nu vindeți, nu duceți în lume cele pentru Domnul, că voi trebuie să fiți pe pământ ca și în cer, cerul Domnului pe pământ să fiți, căci Domnul locuiește cu poporul Său, precum este scris.

O, Doamne, e zi de învățătură, și dă-le lor din gura Ta, iar noi, sfinții Tăi, suntem aici, la masă cu ei și cu Tine, și nu ne mai încape bucuria în cer și pe pământ, că ea este mare, e mare, mare, o, Doamne. Amin.

— O, cât de mare e bucuria sfinților Mei pentru lucrul Meu de pe pământ cu voi și cu ei, fiilor! Iar voi fiți conștiincioși, fiți recunoscători și conștiincioși, ca să nu vă strângeți greșeli dacă slava Mea este cu voi, ci fiți supuși și sfioși și aplecați și atenți pentru toate acestea, că Eu când văd că așa lucrați, vin și vă iert pe toți într-o îmbrățișare și vă acopăr toate câte mai greșiți ca niște oameni, numai să-Mi cereți voi iertare ca unui Dumnezeu bun și blând, dar și voi, buni și blânzi să căutați să fiți unii cu alții, măi fiilor. Iubire cu recunoștință să aveți mereu înaintea Mea, și căutați să-Mi aduceți rod, suflete vii, iar dacă nu puteți rodi pentru Domnul, o, alegeți supunerea, fiilor, și lucrați cu ea și prin ea, că multă nevoie este de aceasta la lucrul bisericii, căci ca să te apuci să faci ceea ce nu-ți este dat să faci, ceva cu care zici tu că ești înzestrat de sus, o, aceasta este felul tău de a fi, și nu se cheamă că ai înțeles lucrul bisericii și duhul ei, una fiind toți în toate.

O, ce ar fi ca într-o împărăție să fie împărați toți, sau toți sfetnici ai împăratului? Iată, sunt mulți din cei ce au lucrul supunerii, căci altfel n-ar mai avea lucrul ei împărăția. Eu am îngeri în supunere, iar ei iau de la Mine prin duhul și ascultă și sunt ei slava Mea ca slava unei împărății. Iar voi găsiți acest adevăr ce vi-l spun, găsiți-l la Solomon, la întâlnirea lui cu regina din Saba, care s-a minunat de slava regelui lui Israel, de supușii lui, care atât de frumos s-au înfățișat înaintea oaspeților lor. Iată, au nevoie de supunere cei ce vin la Mine ca să fie ei slava Mea.

O, fiilor hrăniți de sus prin cuvântul Meu de la izvor, fiilor, fiilor, râvniți la darurile duhovnicești, și să vă fie ele împărțite vouă cu rânduială, că așa este scris pentru fiii lui Dumnezeu. Dar mai ales, râvniți să proorociți, să-L lucrați pe Domnul, să cuvântați de Domnul, căci Eu tot cu cuvântul am lucrat și lucrez, iar cuvântul rostit se împlinește, fiilor. O, nu râvniți mai mult la alte daruri dacă n-aveți darul proorociei, căci cine nu are darul proorociei este un om mic, și nu are cum să aibă alte felurite daruri fără să aibă acest dar al cuvântului cel dătător de viață și doveditor de Dumnezeu peste inima omului care dă să se scoale din moarte și din greșeală. O, de când, și de câte ori am spus Eu acestui popor să învețe duhul vieții, lucrul Duhului Sfânt!

Iată povețe sfinte pentru cei ce se nasc din Dumnezeu, ca să știe ei ce înseamnă Dumnezeu cu omul pe pământ! Aceasta am lucrat astăzi peste voi, și de la voi peste cei ce vor să fie plăcuții lui Dumnezeu, fiilor.

Iar acum binecuvintez cărăruțele și pașii celor ce se vor strânge la izvorul Meu aici. Cu sărbătoarea îngerilor vin, și Mă așez cu ea în cetate și deschid celor ce vin, și pregătesc masă de sus la voi pentru ei, pentru cei din cer, dar și celor ce așteaptă trâmbița zilei Mele pentru toți cei care au fost și sunt.

Iar vouă, celor ce-Mi faceți așternut și întâmpinare, vă dau din destul darul iubirii și roadele ei, cu care să lucrați numai iubire, numai armonie, numai putere sfântă, supunere sfântă pentru toată slava Mea cu voi, pentru toată măreția zilelor Mele cu voi, și pace vouă, fiilor, pentru gătirea așternutului venirii Mele cu cetele îngerilor aici, la voi, aici, unde omul învață iubirea, iubirea de Dumnezeu, o, fiilor! Amin, amin, amin.

08-11-2018