Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica vameşului şi a fariseuluiEu sunt Cel ce sunt. De-a dreapta Tatălui Savaot stau în cereştile locaşuri şi Mă numesc Cuvântul lui Dumnezeu, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, în al Cărui nume grăiesc peste pământ.

Grăirea lui Dumnezeu cu omul ar fi să fie cea mai mare, cea mai aşteptată bucurie a omului, aşa cum şi este grăirea Mea pentru toţi cei care Mă cunosc în acest cuvânt din zilele acestea, căci M-au aflat şi Mă întâmpină cu dor şi cu bucurie când vin, când în sărbători Îmi fac coborârea şi las pe pământ cuvântul lui Dumnezeu. Cu dor Mă las pe nor purtat deasupra grădiniţei cuvântului Meu din mijlocul pământului şi al neamului român, şi cu duhul plin de dor grăiesc din mijlocul acestui neam. Munte de Tabor este pământul român în mijlocul pământului, căci Dumnezeu Se slăveşte în cuvânt de pe acest munte, şi am făcut înălţime cerească acest petecuţ de pământ, peste care glasul Meu coboară şi se aşează în cartea sa din zilele acestea, cartea Cuvântului lui Dumnezeu.

Am un brăţişor de fii pregătiţi de Mine ca să fie în credinţă, în darul credinţei sfinte pentru venirea Mea cea de la sfârşit de timp şi Mă întâmpină aceştia când cobor glasul Meu în mijlocul lor, şi Mă dau ei apoi celor ce Mă aşteaptă când cobor aici ca să fiu împărţit. Toţi cei ce voiesc, după ce aud de venirea Mea de azi în cuvânt pe pământ, pot afla această cărare pe care vin ca să fiu împărţit apoi cu vestea Mea, cu grăirea Mea cea de azi.

Dar de ce vin Eu pe pământ cuvânt? Vin pentru că aşa este scris, să vin şi să Mă audă viii şi morţii, să Mă audă cei din morminte şi să învieze, precum este scris în Scripturi cuvântul gurii Mele acum două mii de ani după ce M-am născut din mamă Fecioară şi am crescut şi M-am mărturisit apoi Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat în mijlocul poporului Israel, care M-a luat şi M-a răstignit pe cruce ca să Mă stârpească din mijlocul lui, precum era proorocit din timp să săvârşească acest păcat neamul cel necredincios al lui Israel, dar din care Eu Mi-am ridicat ucenici creştini care au purtat numele Meu pe pământ şi Mi-au fost mărturisitori şi M-au lăsat din unii în alţii Dumnezeu venit în trup pe pământ.

Dar de ce vin Eu acum cuvânt pe pământ? Vin să-i amintesc omului de Mine, Cel ce am spus acum două mii de ani că iarăşi voi veni şi voi fi cu oamenii prin cei ce Mă vor întâmpina şi Mă vor mărturisi lor, celor ce vor crede, iar cei ce cred, este scris că le voi da putere să se facă fii ai lui Dumnezeu şi să-L urmeze pe Domnul cu pasul vieţii lor.

O, fii ai oamenilor, nu luaţi de la voi pe Fiul lui Dumnezeu, ci luaţi-L din cer, din venirea Lui cuvânt peste pământ, că vă ies în întâmpinare ca să nu vă rătăciţi pe voi înşivă neştiind cum să-L cunoaşteţi pe Domnul şi luând din voi fără să fiţi povăţuiţi de sus pentru aceasta.

O, e mare primejdie aceasta peste pământ şi peste om. Nu ştiu oamenii care-L caută pe Dumnezeu, nu ştiu de unde să ia şi să aibă pe Domnul. O mulţime de obiceiuri strâmbe s-au ivit în calea oamenilor spre ispitirea şi spre rătăcirea şi mai mare a lor, faţă de calea Domnului cu omul. Eram în mijlocul poporului Israel acum două mii de ani şi grăiam celor credincioşi şi celor necredincioşi şi le spuneam celor făţarnici care se bizuiau pe Moise: «Eu slavă de la oameni nu primesc, dar v-am cunoscut că n-aveţi în voi dragostea de Dumnezeu, căci dacă aţi fi crezut pe Moise M-aţi fi crezut şi pe Mine, căci el despre Mine a scris, iar dacă în scrisele lui nu credeţi, în cuvintele Mele cum veţi crede? Şi iată, are cine să vă învinuiască: Moise, în care voi v-aţi pus nădejdea», şi le-am mai spus lor: «Eu am venit în numele Tatălui Meu, şi voi nu Mă primiţi, şi dacă va veni un altul în numele său, pe acela îl veţi primi».

O, l-au primit şi îl vor primi mulţime de suflete pe antichrist, care vine în numele său, care dă să şteargă urmele şi numele Meu de pe pământ şi din oameni, şi acela vine în numele său şi nu vine în numele Tatălui Meu aşa cum am venit Eu şi aşa cum vin şi azi. O, e uşor de cunoscut acest vrăjmaş, căci Eu i-am învăţat de atunci şi până azi pe oameni şi, iată, şi azi spun tuturor celor ce vor vrea să nu se lase amăgiţi, şi le spun: «îi veţi cunoaşte după roadele lor, căci pomul bun nu poate face roade rele şi nici pomul rău roade bune».

I-am povăţuit pe cei ce cred venirea Mea cea de azi şi le-am spus să nu-l primească pe cel necunoscut lor, să nu-l primească în numele Meu, fiindcă Domnul nu lucrează cu cel necunoscut ca să-i iasă omului în cale şi să-l călăuzească pe pământ. În toată vremea M-am descoperit din cei cunoscuţi a fi ai Mei celor sfinţi şi n-am lucrat cu necunoscutul în calea lor, ci am folosit chip şi grai cunoscut când am grăit şi M-am descoperit celor adevăraţi, celor ce M-au iubit, iar cei ce au luat de la străin, aceia nu L-au aflat pe Domnul, căci a venit un altul în numele său şi l-au primit pe acela, precum Eu am spus că vor păţi cei care n-au în ei dragostea de Dumnezeu.

O, fii ai oamenilor, deschideţi Scripturile şi veţi vedea în ele învăţătura Mea, care este înţelepciunea lui Dumnezeu, căci Eu când l-am tocmit pe Samuel cel mic ca să crească sub călăuzire şi să-l ridic prooroc al Meu şi să-l călăuzesc prin el pe Israel cel neascultător, am grăit copilului Samuel prin glas cunoscut lui şi l-am strigat din cer, şi nu prin glas străin am venit spre el, şi aşa M-am descoperit Eu preotului căruia i-a fost încredinţat Samuel ca să crească şi să slujească Domnului cu viaţa sa apoi, iar preotul a crezut că Domnul striga pe Samuel ca să-i grăiască lui şi celor spre care era el trimis cu cuvântul lui Dumnezeu în numele lui Dumnezeu şi nu în numele său, şi era cunoscut Samuel poporului Israel.

I-am povăţuit pe cei ce au cu ei venirea Mea în cuvânt în numele Meu şi le-am spus lor să nu primească în numele Meu pe cel necunoscut lor, să nu ia pe Domnul şi să nu grăiască de Domnul cu cei necunoscuţi lor. I-am învăţat să ia numai de la Mine povaţă pentru lucrarea Mea cu ei şi să se ferească de primejdia de care nu pot fi feriţi cei ce umblă fără povaţă pe câmp deschis şi fără ocrotire din cer peste credinţa lor, pentru învăţătura de peste ei. Eu sunt Cel ce cunosc partea cea dinăuntru a omului şi nu poate omul să-l călăuzească pe om, de vreme ce nu cunoaşte duhul omului, iar în ziua aceasta de duminică se pomeneşte prin biserică pilda vameşului şi a fariseului, doi oameni, care s-au suit la templu să se roage. Eu le ştiam gândul şi am cântărit după dreptate pentru fiecare, căci fariseul se ruga în sine şi zicea: «Îţi mulţumesc, Doamne, că nu sunt ca şi ceilalţi oameni: răpitor, nedrept, adulter sau ca şi acest vameş, căci eu postesc două zile pe săptămână şi aduc zeciuială din tot câştigul meu», iar vameşul stând deoparte smerit, nu-şi înălţa ochii spre cer, ci doar îşi bătea pieptul şi zicea: «Dumnezeule, fii milostiv cu mine, cel păcătos». I-am cântărit pe cei doi, cărora le-am văzut purtarea şi gândul şi am hotărât apoi, căci faţă de fariseu, vameşul s-a coborât mai îndreptăţit la casa sa, fiindcă aşa este scris: «oricine se înalţă pe sine se va smeri, iar cel ce se smereşte pe sine se va înălţa». Iată, Eu sunt Cel ce cunosc omul pe dinăuntru, gândul lui, mintea lui, iar omul nu poate aceasta decât dacă ia de la Dumnezeu când îi dă să aibă şi să ştie.

O, de câte ori nu aud acest fel de cuvinte cei ce merg la biserică, dar iată, nu se smeresc oamenii, n-are cine să-i înveţe pe oameni aşa cum îi învăţ Eu, Cel ce ştiu şi descopăr gândurile lor.

O, fii ai oamenilor, nu oricum puteţi fi voi călăuziţi dacă voiţi să fiţi fii ai lui Dumnezeu şi să primiţi această putere de a fi ai Lui apoi. O, ies în calea voastră oameni cărora nu le ştiţi gândurile şi purtările şi dau să vă înveţe şi să vă tragă spre Domnul, zic ei, dar voi nu cunoaşteţi gândurile lor, trufia lor de farisei făţarnici, şi pe care Eu nu-i trimit spre voi, ci vin ei, vin în numele lor şi vin cu aluatul lor. O, nu-i primiţi pe aceştia, nu-i mai primiţi! Amintiţi-vă de cei din vremea trupului Meu, şi mai apoi de după învierea şi întoarcerea Mea la Tatăl, căci erau de toate felurile şi se certau pentru mintea lor, şi unii credeau în înviere, iar ceilalţi nu credeau, sau unii credeau în înger, iar ceilalţi nu. O, numai duhul descoperirii este duhul care lucrează venit de la Dumnezeu şi care se adevereşte apoi, şi toate cele de la Dumnezeu stau pe baza mărturiei, toate se zidesc prin mulţi martori şi se descoperă lucrând apoi spre mântuirea multora.

O, păziţi-vă de cei ce nu le ştiţi cugetul şi purtarea şi lucrarea. Eu sunt Cel ce ştiu gândul omului, iar omul să ia de la Mine, nu de la om, că iată, vin în calea omului şi-i grăiesc lui, iar Duhul lui Dumnezeu este duhul mărturiei, şi am spus că pe cei ce vin în numele lor îi veţi cunoaşte după roadele lor, Eu aşa am spus.

O, trebuie tot timpul învăţătură ca în cer peste cei credincioşi, iar ei să fie cuminţi şi să mănânce de pe masa lor, căci vremea este cu multă minciună prin cei ce sunt fiii minciunii, fiii lui antichrist, împăratul acestui veac trecător. O, fericiţi sunt cei ce rămân în cuvântul Meu, care îi poartă pe ei spre cer, spre împărăţia cea de sus, şi iată, am grăit în ziua aceasta şi am lăsat învăţătură pentru pază sfântă, pentru smerenie sfântă, ca nu cumva duhul rătăcitor de om să aibă putere să lucreze peste om împotriva lui Dumnezeu înăuntrul omului.

Acum, pace ţie, poporul Meu care Mă sprijineşti pentru venirea Mea cea de azi cuvânt de veghe peste cei de pe pământ, care Mă primesc în numele Tatălui Meu când vin! Eu nu lucrez prin acest cuvânt în chip necunoscut. Venirea Mea cea de azi este bine aşezată pe mărturia ei şi pe martori şi are putere, căci Eu sunt acest cuvânt, Eu sunt Cel ce sunt, şi grăiesc în acest cuvânt în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, în al Cărui nume grăiesc peste pământ, iar numele Meu este Cuvântul lui Dumnezeu.

O, pace ţie, poporul Meu care Mă primeşti când vin cuvânt peste pământ! Iar acum ia-Mă şi Mă dă celor ce veghează în calea Mea ca să Mă ia de la tine când Mă fac cuvânt aici la izvor. O, să nu ceri de la Mine plată pentru truda cu care Mă împarţi, căci Eu sunt Cel ce voi răsplăti truda ta cea pentru Mine în ziua Mea de slavă, slava Mea şi a ta, ziua la care Eu şi cu tine lucrăm şi o apropiem, şi va fi ea ziua Domnului, o, poporul Meu. Amin, amin, amin.

09-02-2014