Română
English
Français

Nu vă miraţi de lucrul acesta; căci vine ceasul în care toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui...

Ev. Ioan, 5/28


"Şi am văzut Cetatea Sfântă, Noul Ierusalim, pogorându-se din cer de la Dumnezeu, gătită ca o mireasă, împodobită pentru mirele ei. Şi am auzit, din tron, un glas puternic care zicea: Iată, cortul lui Dumnezeu este cu oamenii şi El va sălăşlui cu ei  şi ei vor fi poporul Lui şi Însuşi Dumnezeu va fi cu ei." (Apocalipsa, 21/2,3)

Copyright © 2003-2024, Fundaţia Sfânta Virginia - Cetatea Sfântă Noul Ierusalim.

Atenţie: Condiţii de utilizare

ALL Documents, and Graphics are Copyright ©, and the Sole Property of The Noul Ierusalim Web ©.
Please contact us for permission if you would like to use something from our site.