Utilizarea acestei pagini se supune Condiţiilor de utilizare a site-ului.


Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a treia a Postului Mare, a Sfintei CruciMă apropii cu dulce cuvânt și-Mi fac intrarea în carte și găsesc veghe în așteptare la intrare, că Mă vestesc ca să vin, și nu altfel vin.

O, vin cu dulce cuvânt, cuvânt de veghe și de povață pentru veghe. Eu, Domnul, am grijă de cei ce stau gătiți ca să-Mi fie biserică Mie pe pământ, și îi numesc pe ei fiii Tatălui Meu, frați cu Mine, iar pentru aceasta dau să-i cresc frumos, și din povața Mea de peste ei să ia și cei ce Mă găsesc pe calea cuvântului Meu peste pământ, să ia și să se aplece să-L cunoască pe Dumnezeu și voia Sa lucrată de om pe pământ, că numai omul poate să-L bucure pe Domnul, și fără bucuria de la om nimic nu-Mi este bucurie între cele ce Mă bucură, că l-am făcut pe om cu bucurie, și voiesc tot cu bucurie să-L facă și el pe Dumnezeu în el și să arate că-L are pe Domnul de Făcător și de Stăpân al său.

O, fiilor care-Mi primiți cuvântul și Mi-l așezați în carte, iată zi de pomenire a crucii, a mersului cu cruce pe calea postului mare, timp în care creștinii își ajustează mersul cu cruce și cu pocăință pe calea lor cu Domnul și supunerea trupului, care poftește mereu împotriva duhului în om, împotriva Domnului, fiilor, iar dragostea și grija pentru suflet sunt mici acestea față de cerințele trupului, sunt mici la om, căci trupul cere mereu să fie hrănit și dădăcit, fiindcă omul așa îl învață și așa îi dă.

E mersul la jumătatea vremii postului cel pentru întâmpinarea Paștilor Domnului, și ne așezăm și cercetăm, stăm și ne cercetăm unii pe alții, Eu pe cei ce sunt pe calea postului, iar ei pe Mine, pe Cel pe Care L-au ales de cale pentru viața lor, căci am zis acum două mii de ani: «Eu sunt Calea!».

E zi de duminică, a treia a postului mare. Stau și cercetez pe poporul cuvântului Meu, pe cel ce s-a dat Mie, și așezat de Mine la masa Paștelui celui nou, dar și pe cel ce merge pe margine și aude cuvântul Meu, dar este împărțit între trup și duh, între lume și Dumnezeu, iar această împărțire nu poate s-o facă omul, chiar dacă el vede că ea împacă pe vreuna din cele două căi, și aceasta pentru că Domnul nu-l poate avea numai pe jumătate pe om de partea Sa cu viața sa, iar dacă vorbim de statornicie, cu greu poate omul să ajungă să aleagă și să poată apoi.

O, Mă doare de la cel ce nu-l doare de Dumnezeu și de el însuși și merge pe margine și nu face pași spre masa de nuntă, iar lumea îl învinuiește și îl ține în ea pe cel neputincios. O, e zi de cercetare a pașilor vieții, și le grăiesc celor de la masa Mea de taină, și mai ales celor ce merg pe margine, și le spun lor că vremea postului cere mult ca să fie postul cu putere și cu ajutor sfânt pentru viața celor ce postesc, căutând spre Domnul prin postirea lor de mâncări și prin credință pentru aceasta. Vremea postului trebuie să aibă în om toată postirea, toată, fiilor, căci mai mult trebuie să postească el de atacurile firii lui și ale apucăturilor ei, și trebuie mintea lui să postească de cele străine de Dumnezeu, și mai trebuie inima lui să postească la fel ca și ochii lui, care duc spre inimă pe toate câte o despart pe ea de Domnul. O, și mai trebuie creștinul să postească de răutate, de nerăbdare, de deznădejde, de nepăsare de suflet, de neascultare, fiilor, de împrăștiere, de mânie, de minciună, de ascunderi, de semeție, și de multe alte lucrări diavolești, pizmă, vorbire de rău, vorbire în deșert, nedragoste, iar fiii lui Dumnezeu trebuie să postească de lume, de lume, o, fiilor.

O, dacă n-aș avea cum să grăiesc cu voi, copii primitori ai cuvântului Meu, o, cum aș mai putea să-Mi las pe pământ cuvântul ca să fie el auzit, măi fiilor? O, cum să nu Mă aplec ca să vă mulțumesc că Mă primiți și că Mă împărțiți și că Mă faceți carte pe pământ? Și cum să nu greșească mult și vătămător cei ce au pică pe voi și-și fac rost de ea și vă disprețuiesc apoi pretențioși asupra voastră și se răcesc răcindu-se mereu, spre pagubă asupra mersului lor în urma Mea, cu nebăgare de seamă pentru mers din partea lor? O, că mulți au lovit în mersul lor spre Domnul prin acest păcat, prin dispreț asupra voastră, prin duh de judecată și prin vorbiri de rău, căci am spus pentru cei ce Mă ajută pe lume ca purtători și trimiși ai Mei și le-am spus lor: «Cine nu vă primește pe voi, pe Mine nu Mă primește», și le-am mai spus: «M-au prigonit pe Mine, vă vor prigoni și pe voi; M-au prihănit pe Mine, o, și pe voi vă vor prihăni», căci așa le este dat să cadă prin acest păcat cei ce nu se aseamănă Mie între cei mulți, și așa Mă voi vedea în toată vremea pe pământ prin cei ce suferă pentru Mine și ca Mine, loviți și disprețuiți de cei necredincioși și nepăsători de viața lor, departe cu ea de adevărul vieții. De aceea dau în ziua aceasta povață de purtare a crucii și de acest înțeles adânc înrădăcinat în viața de creștin, și dau să pun multe povețe de lepădare de sine pentru cei ce Îmi urmează cu cruce, și nu fără cruce pe cale, căci aceasta este crucea și purtarea ei: lepădarea de sine înseamnă crucea și statul sub cruce cu Domnul.

O, fiilor, o, fiilor, voi, cei care sunteți ai Mei, dar și voi, cei care voiți să fiți cu Dumnezeu pe cale, iată ce povețe sfinte vă aduc, povețe pentru cei sfinți, măi fiilor! Mai întâi vă povățuiesc și vă îndemn să nu luați sfat de la diavol când este ceva de făcut, când voiți să faceți ceea ce se ivește de făcut. O, și cum se poate ști sau împlini aceasta? Cei slabi la ascultare și la veghe nu-și pot frânge ușor voia și nu scapă aceștia de capcana diavolului dacă nu sunt deprinși cu învățătura cea creștinească și cu ascultarea de ea, și care-l veghează pe creștin în toată vremea. Dar cei iubitori și ascultători sunt deprinși cu ascultarea, cu viața cea binecuvântată în toate și pentru toate, și cu veghea cea pentru ascultare, și știu aceștia să împlinească această veghe, căci ei nu iau îndemn din sine dacă sunt fii ai lui Dumnezeu. O, de multe ori poți învăța prin lucrul care dai să-l faci, te învață el cum să-l faci, dar dacă atunci vine spre tine o povață ea este trimisă, ea vine spre tine ca să te povățuiască să nu iei din tine îndemn, dacă nu cumva ești obișnuit din fire să faci aceasta, adică să iei din tine. Dar dacă tu ai lângă tine, sau aproape pe cineva din partea Mea și dai să facă și el ca și tine, când el este lucrat de harul Meu la timp și la netimp pentru cei ce stau sub călăuzirea Mea, o, ce mai poți alege sau înțelege pentru statura ta cea de fiecare clipă înaintea Mea? O, ia de la Dumnezeu dacă vrei să nu iei sfat de la diavol sau de la tine însuți, dacă vrei, fiule, și orice vine spre tine vine de la Dumnezeu, așa să știi, căci așa lucrează Domnul când tu vrei să fii călăuzit de El, și îți trimite El călăuzire, dar dacă vrei. Cel ce se știe creștin, dar își ocrotește din toate puterile și din toate laturile propria sa voie față în față cu cei dintre care el face parte, o, ce fel de cruce se mai vede că poartă acesta, când crucea pe care am spus Eu s-o poarte omul care umblă după Mine este lepădarea de sine, frângerea voii în schimbul voii lui Dumnezeu peste el?

Dăruirea și jertfa omului pentru dăruire, o, aceasta înseamnă ascultare, înseamnă frângerea voii, înseamnă lucrare, muncă înseamnă, legea pe care i-am dat-o Eu omului în rai ca lucrare a sa, și nu să stea. O, că nu e de stat nici o clipă pentru creștin, ci e mult, mult de lucrat, clipă de clipă e numai de lucrat și de vegheat pentru aceasta, dar dacă el ia îndemn de la diavol, o, mai este el sub nume de creștin, sub numele lui Hristos așezat? Numele de creștin vine de la numele Meu: Hristos, iar cei ce sunt ai lui Hristos sunt cei ce Îl ascultă, căci la facerea a toate câte sunt văzute și nevăzute, toate au primit lege să lucreze, să muncească, și iată, iarba crește, izvoarele curg, soarele încălzește, pomii înverzesc, înfloresc și rodesc, vântul adie și face bine, sau bate și răvășește când așa trebuie, și, mai departe, florile înfloresc și umplu munții și dealurile și câmpiile, pământul muncește și dă oamenilor și animalelor hrana din belșug a muncii lui, iar ploaia vine din cer și adapă pământul și pe viețuitorii de pe el, o, și toate, toate lucrează, și nimic nu stă fără de lucru, că până și pietrele lucrează și cresc și-și iau de la Dumnezeu coloritul diferit, iar codrul se face adăpost și hrană pentru tot ce are duh de viață înăuntrul codrului, și iată, munca este legea cea sfântă pentru toate ale lui Dumnezeu, și toate le-a supus Dumnezeu omului, în care ar fi să locuiască iubirea cerească, hrană pentru suflet și postire de diavolul, căci omul este locul odihnei Domnului, și în iubirea omului Îmi găsesc Eu odihna, iar dacă el nu are înăuntrul lui odihna Mea, e pentru că nu are iubirea în el.

O, fiilor ascultători, nu căutați să vă faceți răgaz pentru îndeletnicirile cele pentru facerea voastră de la Dumnezeu, căci facerea omului ține până la sfârșit peste om, toată pentru frumusețea sufletului în trup, căci voi sunteți creștini. O, cea mai mare grijă purtați-o pentru cele cu care luptați îngerește: smerenie mereu și în toate, rugăciune sfântă, citiri sfinte obștești, fapte sfinte pentru suflet și pentru frați, iar fapta sfântă e cea care-ți iese în cale, nu cea pe care cauți să ți-o alegi după plac, iar dacă faci așa ești vinovat, și nu ajungi decât cu vină la Domnul prin fapta ta, și mai cazi și în rătăcirea care vine de la nefrângerea voii, adică pici sub îndemnul diavolului.

Că iată, fiilor, am adus de știre aici la porți și am spus așa: Ce pot face femeile când dau să se întâlnească și să se adune, o, ce pot face ele decât să clevetească, să bârfească prin vorbiri de rău, să se caine, să se îndreptățească, să-și caute mângâieri și dreptate, să-și vadă de ale lor, de dorurile lor, de voile lor, ocolind așa voia care le iese în cale ca s-o lucreze spre mântuirea lor? Și am adus de știre aceasta pentru cele ce se cred creștine ale lucrării cuvântului Meu.

O, nu e bine, nu e bine, fiilor și fiicelor, nu e bine să se umble din casă în casă, Eu așa am spus ucenicilor Mei acum două mii de ani, ca nu cumva să caute ei să facă voia oamenilor lacomi după bine, și nu după Hristos, și ca nu cumva să cadă ei sub voile celor ce i-ar atrage pe ei spre ele.

O, în vreme de post nu pleca, nu te du, creștine, prin alte case să umbli și să stai. Stai la casa ta și te nevoiește în pocăință și-ți stăpânește gura de la păcate, și inima de la duh de judecată, de la duhul de femeie, și stăpânește-ți dorul de dreptate de partea ta, că toate acestea sunt păcate, în vreme ce tu zici că te oprești de la bucate pentru vreme de post. O, că Mă uit la cei ce vin și se poartă după lucrarea cuvântului Meu în sărbători, și Mă uit că nu știu ce este vremea de post, în care timp nu numai că nu se mănâncă mult sau orice, ci, mai mult, se postește de păcatele minții și ale inimii, și de cele ale doririi, și se postește de răutate, de mânie, de trufie, de clevetire, de plângeri rușinoase și de nerușinare, de îndrăzneală necuviincioasă, toate păcate de moarte, și pentru care biserica nu are îngăduință să facă rugăciune pentru cei de sub aceste poveri. O, și se postește de lume, de mersul prin lume, fiilor, de stat cu lumea, de vorbit cu ea și cu duhul ei, adică se postește de diavolul, stăpânul și fața urâtă a lumii despuiate și lipsite de frumusețea cea de sus, și iată, nu poate omul posti de diavolul și de fața lucrărilor lui, dacă nu știe că toate acestea sunt păcate, și trebuie post pentru ele, post ca și de bucate, și mai mult decât post de bucate.

O, voi, cei care știți ce este postul cu tot întregul lui, o, fiilor, nu vă opriți să-L slăviți pe Domnul neîncetat și să-I cântați Lui, că îngerii toți, și toate cetele și puterile cerești, toți sfinții cântă Domnului, și-I cântă toată firea în limbi și cântări tainice, iar voi nu fiți leneși ca să vă lipsiți de a da slavă lui Dumnezeu, că Eu, Domnul, voiesc să fiți toți unde sunt Eu, dacă nu vă deosebiți unul de altul pe pământ cu cele pe care trebuie să le trăiți, și să le aduceți lucrate frățește înaintea Mea.

O, trebuie să rodiți, trebuie să aduceți rod înaintea Mea, fiilor, că iată povață sfântă de la sfinți că trândăvia, grija de multe, dorul de stăpânire și grăirea deșartă sunt cele de care trebuie să postiți îndelung și în toată vremea, voi, cei care știți ce este cu adevărat postul cel creștinesc, și trebuie să adăugați lui lucrarea curăției de duh, smerenia gândului, duhul răbdării și al dragostei, pocăința pentru greșale și neosândirea aproapelui, toate cu vremi de slavă și de rugăciune aduse Domnului, precum sfinții aduceau, că nu poți să spui, și să mai fie și bine dacă spui: „cred în lucrarea aceasta pentru că așa vreau eu”. O, că așa dovedesc mulți din cei ce dau să meargă cu lucrul cuvântului Meu fără să știe bine ce înseamnă și ce așteaptă Domnul de la cei ce cred venirii Mele acum cuvânt pe pământ. Trebuie mai întâi să înveți, și să știi ce să faci, și numai apoi să faci, iar dacă dai să faci altfel, faci cum o fi, faci cum vrei tu, iar cei ce nu merg frumos pe calea acestei lucrări și sub numele ei, o, Îmi fac aceștia Mie nume rău, Îmi fac de râs venirea și mersul și învățătura și turma Mea cea mică toată, și așa lovesc ei pe Dumnezeu, și nicidecum nu Îl urmează pe El, căci când nu aveau cu ce să învinuiască pe Domnul și pe sfinții Lui, lumea și stăpânitorii ei le puneau pe frunte păcatul cel mai urât, păcatul desfrânării, al celor mincinoși față de Dumnezeu și fii ai diavolului.

Și iată, vă mai învăț încă: Fiilor, fiilor, dacă nu puteți să rodiți și să fiți rodul lucrării cuvântului Meu, rod împlinit și copt voi înșivă, și, mai mult, să aduceți și pe alții rod lui Dumnezeu ca să aveți plată pentru rod, după voia Mea, nu după a voastră, o, măcar să nu dărâmați de lângă Domnul pe cei ce vin să-și dea Lui viața și să ia în ei viață de sus. O, dacă tu, cel ce te îndeletnicești cu umblatul din casă în casă cu bârfe, cu clevetiri, cu slăbiciuni de-ale tale, și spui unui frate sau unei surori în Domnul despre păcatele cuiva sau chiar de ale tale, tu i-ai slăbit credința, i-ai slăbit împlinirea, și apoi iubirea în cel căruia îți împarți gura ta și grija ta de păcatele altora, iată, nu numai că nu rodești din viță, dar și otrăvești mlădița care dă să fie altoită în viță și să crească apoi din Dumnezeu, iar Eu spun și iarăși spun pentru cei care nu sunt cuminți, și le spun: nu umblați din casă în casă, că Eu, Domnul, nici apostolilor nu le-am îngăduit aceasta, darămite celor de rând creștini din turma care se ține după Domnul. O, mai ales în vreme de post nu umblați. Stați în căsuța voastră în pocăință și în rugăciune pentru vreme de post, dar nu umblați de colo-colo, și mai ales fără de știre, fără de trimitere, căci cine v-ar trimite pentru așa îngăduințe ale voastre, și să vă mai facă și bine prin aceasta? Eu dacă nu te trimit la cules, sau la lucrat, nu te trimit pentru că nu știi lucrul culesului, iar dacă tu te duci în numele Meu Îmi faci de râs numele și faci păcat, tu, cel ce iei singur și nu ești în stare să faci ale Domnului spre slava Lui, căci ca să aduci la Domnul pe cineva, aceasta înseamnă să poți să-l faci să-L iubească pe Domnul și să-I urmeze voia spre sfințenie, dar nu să te urmeze pe tine, cel ce-ți iei singur lucru, când nu ești trimis și când nu știi să-l faci.

O, toate acestea le spun acum, că iată, ajung la Mine sus dureri și rușine de la cei ce dau să se apropie și să se creadă că sunt creștini ai acestei lucrări, dar nu, căci numai cei ce iau de la Mine sfat și lucrare și ascultare pentru acestea, numai aceia sunt cei cu care Mă sprijin, și cărora le dau să-L cunoască pe Domnul și să-I înțeleagă tainele și lucrarea lor, și numai astfel este intrat la această masă de nuntă cel ce intră cu Domnul la masă.

Toată grăirea Mea de azi, toată învățătura așezată în carte în această duminică a crucii postului mare la jumătatea lui, totul este pentru cei ce ascultă de toată rânduiala și legea cea întreagă și curată a vremilor cu postire de tot ce este diavolesc, lumesc, omenesc, pământesc față în față cu omul creștin. Creștinii împlinitori în toate ale mersului cu crucea sunt fiii lui Dumnezeu, iar cei neîmplinitori, nepurtători de cruce sunt fiii oamenilor, iar cale de mijloc nu este așa cum mulți cred și fac, dar nu se poate să fii fiu al lui Dumnezeu slujind și pentru satana cu viața ta și stând în lumea lui cu duhul tău.

O, fiii lui Dumnezeu sunt fiii ascultării, și prin ea ai binecuvântării de sus, o, fiilor, și așa să deosebiți voi pe fiii lui Dumnezeu de fiii oamenilor, așa cum Eu deosebesc. Iar voi luptați și lucrați, că muncă multă trebuie să aveți în viață pe pământ și să meargă ea la cer cu bogăție agonisită pentru voi, iar cel ce nu adună este cel ce risipește, o, fiilor.

Acum binecuvintez și așez peste voi putere și voință sfântă și multă dragoste pentru încă jumătatea de cale a postului mare și a iubirii voastre pentru această împlinire. Toate de la Mine, toate cu binecuvântare, iar altfel nu, fiilor. O, păziți-vă să trăiți și să lucrați fără această pază și ascultare sfântă: binecuvântarea, fiilor. Ea este numai pentru fii, nu pentru străini, nu pentru cei ce se înstrăinează de ea pentru voile lor.

Vă așez cu binecuvântarea Mea în paza iubirii frățești, fiilor. Iubirea dintre voi e mai mare ca orice jertfă, ca orice post de bucate e mai mare, fiilor. Fără ea nu puteți pentru Domnul, și nici pentru voi ceva bun. Pe ea s-o păstrați clipă de clipă între voi, ea vă ține sub lucrare binecuvântată ca să fiți cei binecuvântați, și să tot învățați prin această lucrare.

Vă cuprind în cuvântul cel ocrotitor și sfânt, pe care-l rostesc mereu peste voi: Pace vouă! Această lucrare să se suie de la voi la Domnul mereu, mereu.

Pace între voi! Pace vouă, fiilor! Amin, amin, amin.

11-03-2018

Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica Ortodoxiei
Epistolă din cer peste biserica și neamul român

Acest cuvânt se scrie în cer și pe pământ deodată în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh; îngerii îl scriu în cer, iar cei din cetatea cuvântului Meu din mijlocul neamului român îl scriu pe pământ când Eu, Dumnezeu Cuvântul, Fiul Tatălui, Îmi slobod glasul și Mă las auzit ca să-Mi fie pus în cartea sa cuvântul, și împărțit apoi celor ce se hrănesc cu el și celor peste care Mă vestesc prin cuvânt.

E zi de duminică, ziua întâi a săptămânii, duminica întâi a postului mare, când în locașurile creștine se pomenește sărbătoarea pentru credința cea dreaptă, duminica ortodoxiei, și când se citește epistolă arhierească, și apoi se strâng ajutoare în bani de la cei adunați, care dau din prisosul lor, după obicei.

Scriu și Eu epistolă cerească și o las peste pământ și amintesc prin ea de vremea primilor creștini, vremea cea de aur a bisericii și a credinței creștine, când și ucenicii Mei strângeau în ziua întâi a săptămânii, strângeau și ei ajutoare, strângeau pentru cei sfinți, și se numea aceasta strângerea de ajutoare pentru sfinți, pentru cei ce părăseau calea lumii și urmau calea crucii prin mari nevoințe și prigoane din partea celor necredincioși din Israel, și când se întărea flacăra propovăduirii credinței, iar cei dintâi creștini ridicau pe alții lângă ei și măreau ceata lui Hristos, ajutați prin semnul Duhului Sfânt și prin botez apoi, și se vedea lucrarea cea sfântă lucrând de la Dumnezeu peste pământ între oameni prin ucenici sfinți, iar strâmtorarea peste cei cu crucea se întărea de peste tot, și semăna cu Mine turma cea mică, care pierduse teama și biruia lumea ca și Păstorul ei, Care a mers la moarte pe cruce pentru salvarea omului căzut prin păcat, o, și toată această lucrare bisericească era ea împărăția cerurilor pe pământ, adevărata iubire a omului plin de dor de Dumnezeu în el, și aceasta este taina cea mare, ea este turma cea mică, și căreia Eu, Domnul, i-am spus cu îndemn: «Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl voiește să-ți dea ție împărăția Sa ca s-o arăți pe pământ cu viața ei cea de sus!».

O, încă de pe atunci am vestit Eu că este o turmă mare și una mică, iar în ziua aceasta scriu epistolă cerească și o așez pe pământ ca să fie cercetată, și din unul în altul vestită peste cei mulți, care au nevoie de Dumnezeu și de la Dumnezeu, chiar dacă ei nu au acest dor în ei, sau căutare după Domnul.

Chem turma cea mare sub glasul cuvântului Meu ca s-o păstoresc pe ea așa cum o păstoresc pe cea mică, atât de mică ea în toate vremurile în trupul turmei celei mari, ruptă acum o mie de ani în două părți, o parte mare, și una mică, și când cea mică a rămas pentru credincioșie și răbdare sub cruce, iar cea mare s-a despărțit și s-a tras în lături pentru orânduială după plăcere și s-a numit ea turma catolică, și care și ea s-a rupt apoi în mai multe turme și fiecare și-a făcut rânduiala ei, căci ascultarea e greu de pus în lucru de cei ce au dorințe care nu și le pot învinge, și sunt învinși ei de ele și se duc spre ele cu nepăsare, și Îl vor și aceștia pe Dumnezeu Domn al lor.

O, și a rămas acum o mie de ani turma cea mică, a rămas de partea începutului bisericii Mele, peste care au fost așezate atunci orânduieli sfinte și a fost numită ea în vreme turma dreptei credințe, turma ortodoxă. O, încă de la începutul zidirii bisericii Mele a sporit veghea peste ea pentru nedezbinare, căci dacă se ivea între frați cineva care tulbura împotriva învățăturii primită de la Mine și de la ucenicii Mei din unii în alții, credincioși începutului neamului creștinesc, o, de unul ca acela care dezbina trebuia să se depărteze turma creștină, căci cei ce dezbină nu slujesc lui Hristos, ci pântecului lor, și grăiesc vorbiri dulci și amăgitoare ca să înșele inimile celor lesne crezători, precum este scris, iar cei ascultători predaniilor sfinte erau întăriți pe cale și mai mult, ca să fie înțelepți pentru bine, și proști pentru rău, și sub ale căror picioare satana era zdrobit, iar ei biruitori prin har.

O, ia aminte, ia aminte la glasul Meu, turmă care te-ai scris de partea dreptei credințe cu statul tău de slujire și de supunere în numele de turmă ortodoxă! Eu sunt Arhiereul bisericii Mele și fiecare arhiereu grăiește în ziua aceasta peste biserica sa. O, fă-Mi loc să-ți grăiesc și să Mă auzi dacă Mă las astăzi auzit și împărțit celor ce au urechi ca să audă cu ele, că iată, în turma ta a fost mereu, și este și acum turma cea mică, și durere multă s-a suit și se suie la cer din pricina aceasta, a dezbinării dintre frați, căci turma ortodoxă cu numele ei s-a depărtat de ascultarea de părinți pusă de la început peste biserica Mea, în mijlocul căreia Duhul Sfânt descoperea și așeza legile vieții sfinte pentru creștini și toate orânduielile cele peste toate ale bisericii, și așa cei puțini, care rămâneau în iubire și în ascultarea de părinții cei sfinți, erau apoi prigoniți de la mijloc, și așa a fost în toate vremile, pe lângă prigoana care se ridica peste turmă din partea împăraților păgâni slujitori la idoli unii după alții, și care muceniceau pe cei aflați pildă de credință statornică și de nedespărțire de Hristos.

O, dar nu pe împărații păgâni îi scriu Eu în epistola Mea din duminica aceasta, ci scriu de apăsarea cea dușmănoasă în mijlocul bisericii slujitoare la altar peste cei ce erau pildă de credință jertfitoare în turmă, căci preoții și mai-marii lor dușmăneau pe cei harici dintre ei și-i dădeau pe mâna mai-marilor ținutului, spre chin și spre mucenicie, cu șiretenie satanică pusă la cale, și duhul dezbinării a fost mereu în mijlocul tău lucrând stârpirea celor tari cu credința și cu rânduielile sfinte, o, turmă ortodoxă, iar cei dați spre ocară și spre vină ticluită cu duhul invidiei de către cei puțin ascultători de părinți și de sfinți, ci doar îmbrăcați pe deasupra cu haina cea pentru sfinți, o, acei ocărâți și dați suferinței și batjocurii pe nedrept au însemnat ei turma cea mică în mijlocul tău în toate vremile, și pentru care Eu, Domnul, am spus: «Nu te teme, turmă mică!».

O, Eu sunt Cel ce sunt, Cel ce a fost și Cel ce vine, și toate sunt de Mine văzute mai dinainte, și de aceea am spus acum două mii de ani pentru cei ce vor suferi în numele Meu: «Nu te teme, turmă mică!». Și îți spun aceasta ție, turmă ortodoxă, nu ca să te îndurerez îți spun, ci ca să te sfințești pentru Domnul, căci ce îl poate face sfânt pe om, dacă nu pocăința sa de tot ce a făcut neplăcut lui Dumnezeu în viața sa de om? O, pocăința îl face sfânt într-o clipă pe cel ce are durere și păsare și păreri de rău, cu rugăciune spre Mine pentru tot ce a păcătuit el față de Dumnezeu și față de semeni.

O, îți trebuie pocăință, că vreau să te numesc iubita Mea, turmă a dreptei credințe, și vreau și viața să-ți fie dreaptă și sfântă. Cei ce au suferit și suferă defăimare pentru credința cea cu har lucrătoare, aceia sunt asemenea Mie, și Eu Mă văd în ei, în suferința lor ca și a Mea, iar ei Mă văd pe Mine suferind și așteptând cu dor înnoirea, nașterea din nou a lumii, și sunt ei asemenea Mie și suferă și ei.

O, Eu te doresc pe tine biserica iubirii, iubirea plină de sfințenie, iubirea miresei, și nu voiesc să nu știi sau să uiți că Eu, Domnul, te aștept mireasă să-Mi fii, iar tu știi ce este o mireasă, și nu cum știe lumea știi tu. Lumea nu știe taina de mireasă, haina albă de mireasă nu știe s-o poarte, ci știe s-o întineze și atât, dar tu ai numele Meu pe creștetul tău, și trebuie să-Mi semeni și să-Mi urmezi, că dor Îmi este să te văd mergând pe urmele Mele cu ascultare sfântă, o, turmă creștină a neamului român.

O, neam român, o, popor binecuvântat de cuvântul Meu între popoare, nu te lepăda de Cel ce cuvintează în mijlocul tău de mai bine de șaizeci de ani taina venirii Lui în lucrare de cuvânt peste pământ ca să-Și netezească și să-Și curețe calea și să-Și gătească o mireasă în tine și ziua slavei Lui și biruința asupra lui satana, dușmanul lui Dumnezeu și al omului. Îți scriu epistolă sfântă și te îndemn la veghe și-ți spun: o, nu uita, nu uita pe Domnul Dumnezeul tău, nu Mă uita, popor român! Eu nu te uit, Eu nu te pot uita, căci Tatăl Meu te-a promis Mie de țară de venire a Mea la sfârșit de timp, loc de poposire a Fiului lui Dumnezeu ca să vină pentru vii și pentru morți, precum este scris, căci poporul Israel M-a lepădat acum două mii de ani, și am rămas din el cu câțiva ucenici martori pentru Mine, care ca și Mine au fost omorâți de ei, iar Tatăl te-a sortit cu soartă sfântă ca să fii tu țara Mea de la sfârșit de timp, și iată, îți trimit epistolă și-ți cer credincioșie și te rog, scoală-te spre lucrarea păcii și a înțelepciunii care pătrunde tot răul din mijlocul tău ca să-l depărtezi și să te ridici la lucrul cel cu lumină peste întuneric, căci cele ascunse sunt întunericul din mijlocul tău, acoperite de lucrarea minciunii, iar Eu îți amintesc, țara Mea, și-ți spun că tatăl minciunii este diavolul, care de la început a mințit și a lucrat așa și a biruit omul, și a ajuns slab omul, și de slab ce a ajuns în fața lui satana el spune minciuni, spune mereu, și nu mai are curaj și putere de partea adevărului a toate în toată clipa, că adevărul aduce durere celor ce iubesc minciuna.

O, țara Mea de azi, ascultă-Mi glasul, deschide-Mi și ia-Mă lângă tine ca să te păstoresc și ca să te ocrotesc! Să știi, neam român, că dacă Eu, Domnul, n-aș păzi cetatea ta, țara ta, tu n-ai putea aceasta, iar tu ai dușmani, iubito, și ești râvnită mult fiindcă ești frumoasă, și-ți văd dușmanii frumusețea și sunt invidioși dușmanii, dar Eu te-am ocrotit mereu, iar când ai trecut prin frig și prin prigoane sângerând sub cruce, Eu am întins mâna asupra dușmanilor tăi și-i depărtam și te ridicam, țara Mea, căci Tatăl Mi-a dat poruncă să te ocrotesc, să am grijă de tine și să te păstrez a Mea.

O, ai în mijlocul tău dintre cei ce te iubesc pentru tine și pentru binele cel cu viitor frumos pentru tine, dar ai și dintre cei ce te sug pentru ei înșiși, și care n-au inimă curată, iar când dintre aceștia se suie sus spre locurile cârmuirii, atunci tu treci spre suferință, și aceasta pentru că tu nu veghezi tot timpul pentru pacea ta, pentru binele tău cel de la Dumnezeu, o, și e bine să te iei după Dumnezeul dreptății, nu după omul care-ți cere să crezi în el pentru tine, căci unul ca acela nu e curat pentru viața ta, țara Mea cea de azi.

O, ce bine este de neamul care are peste el pe Domnul de Dumnezeu al său! Acela cere la Domnul, întreabă pe Domnul pentru soarta sa, acela este neam nebiruit, iar când el dă pe Domnul de la cârma vieții lui, atunci alege suferința, și în vreme de suferință strigă la Mine ca să-l ridic biruitor, o, și asta-ți cer Eu ție, popor român: strigă-Mă, că ești în suferință, fiule! O, strigă-Mă și scoală-te cu Mine la lucru pentru duhul dreptății și al păcii în mijlocul tău!

O, trebuie răbdare în suferință, dar și înțelepciune, dar și rugăciune, dar și pocăință, dar și lucrarea de ridicare din necaz, și apoi mângâiere, iar Eu, Domnul Dumnezeul tău îți dau cuvântul mângâierii și al veghii sfinte și-ți spun: scoală-te și cere-Mi înțelepciunea cea de sus, iar tu s-o folosești, popor român.

O, curmă-Mi durerea cea de la tine, neam român, neam creștin! Este scris prin sfinți și prin părinți vremea postului mare acum, o, și Mă doare de la tine, și n-are cine să te îndemne spre trezire sfântă ca să nu păcătuiești, ca să nu te înfrupți din cele oprite pentru vremea postului mare, iar diavolul și argații lui mișună peste tot cu puterile lor peste oameni, și acest război nevăzut nu se poate curma, decât cu post și cu rugăciune, cele mai nebiruite arme acestea două în orice fel de război văzut sau nevăzut, iar tu porți nume de țară ortodoxă, o, și n-ai păstori cu milă de tine ca să te povățuiască și să nu te lase să greșești lui Dumnezeu. Eu însă am în mijlocul tău o turmă mititică, slujitoare Mie și ție în taină, și care te sprijină cu viața ei sfântă, cu post și cu rugăciune vie înaintea Mea pentru soarta ta, pentru iertarea ta, pentru pacea ta, pentru paza ta de vrăjmașii de pe margini, sau de mai departe, iar tu să știi de la Mine aceasta și să crezi că ești sub veghe și de sus și de jos, de sus prin îngeri, iar de jos prin turma Mea cea mititică, o mânuță de fii cu răbdare sub crucea Mea cea de azi a venirii Mele cuvânt pe pământ, și prin care Mă împart când Mă las cuvânt peste cetate ca să lucrez prin el, căci cuvântul Meu se împlinește, că este plin de puterea Mea.

O, neam român, să știi, și să te uiți bine ca să știi că slujitorii mari dintre cei ce slujesc la altar au fost păstori unei turme mici, căci au iubit pe Domnul și s-au sfințit pentru El cu trăirea lor, dar aceștia au suferit vânduți stăpânitorilor de către frații lor preoți, care nu și-au ales loruși sfințenia, ci numai slujirea cea bănoasă a preoției, și aceștia au dat la chin și la moarte pe cei sfinți la altar și purtători de cruce sub mâna celor necredincioși. O, biserica cea dintâi, cea de la început era frumoasă, era mireasă curată, căci se năștea de sus pentru sfințenie. O, iată și azi, ca și atunci, nu toți au până la capăt răbdarea cea pentru calea crucii, că mulți taie din cruce și o scurtează mereu pentru pofta trupului vrăjmaș omului creștin, și nu se mai pot ei apoi sprijini pe cruce ca pe toiagul nădejdii, dar cei statornici își fac rost de milă de Dumnezeu și de secerișul Lui mult așteptat să fie lucrat, și pot aceștia cu răbdarea crucii.

Iar Eu, Domnul, în zi de cinstire a amintirii drepților și a luptei lor pentru credința cea dreaptă, de două mii de ani credință neschimbată, Eu, strig cu strigare și cu îndemn la veghe neamul român, poporul creștin, care trebuie să asculte de părinți și de sfinți, căci e vreme de post și de rugăciune și de oprire de la păcate în această vreme de veghe, o, măcar acum, că fără ascultare de Dumnezeu vin dureri, o, fii români, iar Eu voiesc să vă cruț pe voi, și să vreți și voi ca și Mine pentru voi.

Îndemn prin epistolă cerească și strig peste slujitorii de altar să iubească ei viața cea sfântă dacă și-au ales să slujească la altar, căci precum fiecare preot caută dacă e conștiincios de trupul și sângele Domnului și caută o fecioară sau o femeie curată de păcat să-i facă prescura pentru taina jertfirii Mele pe masa de altar, o, dacă prescura trebuie lucrată de cineva cu trupul curat de păcat, mai mult, o, mai mult trebuie să fie curat cel ce-L jertfește pe Domnul prin rânduiala Sfintei Liturghii, căci Domnul este sfânt. Iar cei ce vor asculta de la Mine povața le fac făgăduința pentru iertarea multelor lor păcate săvârșite în viața lor de până la vremea acestei ascultări, numai că Domnul nu forțează, ci doar povățuiește pentru cei ce pot și doresc să asculte de la El spre viața lor cea veșnică între cei ce merg cu iubire pe calea crucii, căci fără cruce nu poate merge nimeni pe urmele Mele, chiar dacă ei cred altfel aceasta.

Voi, cei ce stați pe scaune de stăpânitori, o, auziți și voi pe Domnul și aplecați-vă și voi spre strigarea Sa, ca să învățați de la El dreptatea, pacea și lumina a toate, și dacă puteți, fiți creștini, căci creștinii țin din răsputeri la dragostea dintre ei, și dacă puteți, iubiți adevărul a toate ca și Dumnezeu, că neamul român e neamul Meu de la sfârșit de timp și grăiesc în mijlocul lui cuvântul venirii Mele pe limba lui, limba românului, și știu aceasta neamurile pământului, iar prin cuvântul Meu rostit de deasupra ocrotesc acest pământ și neam, care-Mi servește de așternut când vin și grăiesc acum, la sfârșit de timp, că e timpul la sfârșit, nu e la început. O, veniți spre Mine, veniți și voi cu credință, cu iubire, că Eu vin spre voi cu înțelepciunea și cu mila și voiesc mărire scumpă peste acest pământ și neam, pe care-l aștept spre voile Mele pentru slava cea de sus peste vatra neamului român, cu soarta pecetluită să fie el popor al lui Dumnezeu.

În zi de duminică, întâia duminică a postului mare, am scris ție epistolă cerească, neam român. În ziua cercetării pe tot românul îl voi întreba de acest cuvânt al Meu, așternut de gura Mea în cartea sa pe vatra acestui neam, pe care azi îl îndemn cu putere să aibă și să-și înmulțească credința și faptele ei, voia Tatălui, precum în cer așa și pe pământ, căci Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, popor român, popor cu nume de dreaptă credință pe fruntea ta, peste turma ta.

Și las acum peste acest cuvânt numele Meu: Iisus Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu. Amin, amin, amin.

25-02-2018

Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica Izgonirii lui Adam din RaiVă învăluiesc în duhul binecuvântărilor de sus, fiilor de la izvorul Meu de cuvânt, și împart prin voi aceasta și peste cei ce sunt prin iubire sfântă popor al cuvântului Meu, că iată, trebuie să fie ascultare ca să fie iubire, iar iubirea poate, fiilor, poate ca Dumnezeu și de la Dumnezeu. O, trebuie iubire între frați, căci ea aduce putere și voință sfântă, și acestea atrag binecuvântarea lui Dumnezeu între frați.

Fiilor, fiilor, vă întăresc, vă dau iubire din cer, vă dau pe cei din cer în ajutor, că iată, începe vremea postului mare. Iubirea cea pentru Mine, mila de suferința Mea pentru plata păcatelor omului, acestea vă vor sprijini, vă vor hrăni puterea și voința și veți trece ușor cu Domnul spre praznicul de înviere, iar viața cea sfântă prinde aripi noi prin rugăciunea cea cu post, și duhurile rele se topesc, se duc, căci trebuie să le biruim, fiilor.

E țara Mea română sub apăsare, iar fiii români au nevoie de dragoste, de îndreptare sfântă, că Mă uit și Mă doare, și trebuie să sprijinim ridicarea spre pace, spre lumină, spre pază din cer, spre alungarea întunericului din țara Mea de venire de la Tatăl în acest timp. Așadar așezăm spre Tatăl cerere sfântă, cu rugăciune și cu post plăcute de cer, ca să sprijinim lucrarea păcii, a biruinței, a nădejdii sfinte, și să vină de la Tatăl înțelepciune pentru cârmuirea cea bună, cea curată peste neamul român, fiilor, iar duhul cel potrivnic să slăbească și să se tragă în lături și să dea loc binecuvântărilor de sus peste țară, că Eu vă am pe voi pe această vatră și Mă ajut cu voi pentru ea, pentru vreme dulce peste ea, fiilor.

Voiesc să înțelepțesc neamul cel creștinesc al poporului român și să revărs prin el dragostea de Dumnezeu și dor de calea cea de sus și peste cei ce nu sunt de partea dreptei credințe în acest neam. O, trebuie să se vadă lumina cea care arată credința cea dreaptă, fiilor, și de aceea trebuie pregătire pentru ca să lucreze lumina peste oameni, că iată, am zidit omul, măi fiilor, l-am zidit să Mă mângâi cu el, să pun peste el chipul Meu, și apoi asemănarea Mea s-o pun prin ascultarea lui de Mine, căci trebuia să-l ajut, să-l veghez mereu, să lucrez cu el trebuia. El însă i-a spus femeii lui taina lui Dumnezeu și s-a ivit apoi duhul dezbinării între om și Dumnezeu și a stricat pacea dintre noi acest duh, și a rămas peste oameni apoi duhul dezbinării și n-a mai dorit omul să facă voia Mea. O, cine nu știe să înțeleagă și să țină ocrotite tainele lui Dumnezeu, acela le dă pe jos, și vine apoi voia omului, care strică voia lui Dumnezeu. Că iată, și spre venirea Mea cea de acum au tras mulți din cei ce n-au înțeles pe Domnul, și nici n-au dat să învețe bine aceasta, din pricina duhului și a vederii de sine n-au dat să învețe de la Dumnezeu, pe Domnul în ei și cu ei, o, și mulți au venit să fiu Eu voia lor, și nicicum să aleagă ei să facă ei voia Mea, și au făcut și aceștia ca și Adam, care n-a înțeles pe Domnul ca să-L păstreze de Dumnezeu al său peste el și să-I ocrotească tainele.

O, nu pot să aștept de la om să-Mi fie sprijin, căci omul așteaptă Eu să-l sprijin pe el și să-i fac voia pentru care-Mi cere în rugăciunile lui, și de aceea acum două mii de ani am lăsat învățătura peste ucenicii care Mă urmau cu lepădare de sine și le-am dat dreptar cum să se roage Tatălui și ce să-I ceară: împărăția Lui în ei, pâine, iertare și pază sfântă, dar făcând ei voia Tatălui, ca și în cer voia aceasta, iar Tatăl, Care vede în taină, știe ce să le dea, de vreme ce are grijă.

O, fiilor, dureri și lacrimi și-a agonisit omul cel din rai dacă nu a ascultat așa cum l-am povățuit să trăiască în rai. El însă s-a alipit de femeie și a părăsit iubirea de Dumnezeu și a rămas fără iubire și n-a mai putut nimic bun fără ea. O, creștine, nu te despărți de Domnul prin păcat, prin neascultare de cuvântul Său, care vine să te păstorească și să te ocrotească. Vei avea nevoie de bunătatea Mea când neascultarea ta te va durea.

O, fiilor, lipsa fricii de Dumnezeu îl aduce pe om să facă cele potrivnice vieții lui, și sunt două feluri de frică de Dumnezeu, iar una din ele îl îndeamnă pe om să fugă de Domnul, să se ascundă de lumina cea călăuzitoare. Chiar și cei ce-Mi înțeleg slava și puterea și Ființa Mea, chiar și din ei nu aleg aplecarea ca să Mă pot descoperi lor și să-Mi dea sprijin apoi, că am nevoie să Mă sprijin cu omul pe pământ cu tainele Mele, și-Mi trebuie vrednicie în el pentru Mine. O, nici cei cu care am umblat acum două mii de ani, ucenicii Mei călători cu Mine, nici ei n-au putut vedea pe cele tăinuite ale Ființei Mele, dar M-am descoperit la trei dintre ei, cu care Tatăl a grăit și M-a mărturisit Fiu al Său, iar cei care au aflat aceasta de la ei, aceia au crezut sau nu, iar cei ce cred tainele cele mărturisite despre Mine sunt cei fără de vicleșug cu inima lor și sunt rari aceștia și Mă bucur nespus de ei, o, și cum să nu Mă bucur de cel ce înțelege ceea ce nu înțeleg cei mulți?

O, ochii omului sunt ca și el, păcătoși, trupești, nu sunt duhovnicești ca să vadă tainele lui Dumnezeu și să le înțeleagă. Nu-L vedeau în Mine pe Dumnezeu cei ce Mă loveau, dar ucenicii și ucenițele Mele știau de la Tatăl și de la Duhul Sfânt cine sunt, și știau de la iubirea lor de Mine și plângeau pentru Mine. O, cum să Mă fi plâns pe Mine cei ce nu aveau iubire pentru Mine pentru că aveau pentru ei? Aceia se bucurau de necazul Meu și Mă blestemau, ca să nu le mai aduc de știre starea lor cea fără Dumnezeu.

O, este nevoie de rugăciune dulce și vie ca să vină Domnul pe pământ lumină a oamenilor, măi fiilor, că nu este pe pământ lumină, ci numai păcat este peste tot. O, aveți grijă de puterea rugăciunii, căci postul este puterea ei, și întăriți-Mi voi poporul spre dragostea aceasta și spre dorul de pace de la Domnul peste voi și peste țară, fiilor plăpânzi, că multe usturimi trec prin inimioarele voastre și vă brăzdează adânc ființa și rămâneți cu rane peste rane, ca și Mine, o, fiilor. Vă văd căutând spre cei care v-ar putea întări și mângâia în dureri, dar simțirea duhului e slabă de tot în cei fără de daruri duhovnicești lucrătoare pentru Mine, și din care ați lua voi putere pentru lucrul Meu cu voi, că e mult lucru de lucrat pentru viața creștinului care a venit spre Mine, și care ar fi fost să ne fie sprijin, fiilor, Mie și vouă. O, așa am fost și Eu, căutam mereu îndurerat după cel care să Mă aibă pe Mine și nu pe sine înăuntrul său, o, și rămâneam mereu cu lacrimă pe pământ, și tot așa și în cer rămân când Mă uit pe pământ, și Mi-e tare milă și de voi, ca și de Mine Mi-e milă, căci omul care vine după Mine se are pe sine în el și nu-Mi poate da alin, de vreme ce el are atâtea așteptări de la Mine pentru el. O, așa am pățit și cu omul cel zidit de mâna Mea ca să Mă mângâi cu el și de la el. El însă nu și-a păstrat credincioșia, și apoi s-a ascuns de Mine și nu Mi-a mai fost credincios și milos.

Unii au duhul simțitor și văd cum Eu v-am dat și v-am pregătit o viață atât de dulce, atât de scumpă cu Mine când îi simt dulceața, iar alții n-au simțit și nu simt aceasta cu bucurie, din pricina neascultării nu simt, și de la ea a nemulțumirii lor, fiilor. O, viața voastră cu Mine e măreață, e frumoasă, numai să aibă vederea ei cei ce vin spre ea, și aceasta poate zidi o inimă curată în ei, și aplecarea îi poate ajuta așa, iubirea, fiilor, și bucuria de frați.

Fiilor, fiilor, prin felurimea darurilor duhovnicești vă pot fi de ajutor pentru Mine cei apropiați vouă, și care ar fi să fie puterea voastră cea pentru Dumnezeu, că mulți dau să creadă că voi aveți putere, dar Eu iar și iar le spun la toți că voi sunteți cei mai plăpânzi, cei mai slăbiți, cei mai duruți. O, am crezut și Eu că sunt tare, dar eram Cel mai îndurerat, tare pentru dureri, și de aceea am spus: «milă voiesc», o, și tot așa sunt și azi și caut milă și plâng prin cuvânt.

O, ce voi face cu cei ce aud și nu cred și nu împlinesc cuvântul Meu cel de azi? Această jale a Mea e mare, și hai să cerem la Tatăl să descopere lumii venirea Mea după om, fiilor, că iată, omul cel căzut din rai aduce rugăciune Mie, și oamenilor de pe pământ, Mie pentru înțelepciune peste oameni, iar lor credință cu dor pentru ascultare de duhul vieții, și apoi iubire sfântă în ei, și aceasta spre mângâierea lui, a celui ce a greșit lui Dumnezeu în rai, o, fiilor.

— Eu, Doamne, eu sunt cel greșit. Am greșit în rai, am greșit, și n-am fost în stare să Te cuprind și să-Ți spun să mă ierți și să mă păstrezi pentru Tine și să nu mă depărtezi. M-am ascuns de Tine după ce mi-a slăbit credincioșia pe care trebuia să Ți-o închin, ba am dorit să fiu mare, să fiu eu, și m-am supus semeției prin dorire de sine, și apoi am greșit și am căzut prin femeie, căci i-am spus ei taina mea cu Tine, taina inimii mele între mine și Tine, Doamne, iar ea a căzut ispitei din pricina doririi, care l-a înființat pe ispititor, de a venit apoi în fața ei îndemnând-o să-și asculte dorirea, și așa am căzut unul prin altul, și de atunci această neputință stăpânește peste toți oamenii, că abia, abia ai mai găsit Tu între oameni prin vreme pe cei care Te-au cunoscut înțelegându-Te prin făpturi și Te-au descoperit prin credință și prin iubire apoi, iar eu sunt cel îndurerat pentru fiecare om, și am de la Tine mângâiere în durerea mea, Bunul meu Făcător, și dau să grăiesc poporului cuvântului Tău cuvânt de veghe, Doamne.

O, măi popor binecuvântat și așezat să fii al Domnului pe pământ în vremea aceasta de milă de sus, o, fiilor credincioși, să nu vă trebuiască nimic, decât credință neclătinată, și prin ea să puteți pentru Domnul și pentru mulți și tot mai mulți, căci cei ce-și leapădă credința sunt cei ce nu ascultă, așa cum eu n-am ascultat de Făcătorul meu, de Domnul meu și al vostru. O, fiți mulțumiți cu viața cea dulce în care Domnul v-a așezat să fiți și să-I lucrați Lui prin daruri duhovnicești, și fie-vă milă de toți cei care s-au născut pe pământ, că toți vă așteaptă, toți, ca să le ieșiți în cale spre învierea lor, căci tainică este această taină a învierii, dar dacă ochii omului sunt păcătoși ca și el, o, trebuie el să vină spre credință, căci credința nu-l lasă să-L piardă pe Domnul Cel înviat, și Care pentru fiecare om a înviat, dacă omul crede și slujește vieții și învierii.

Mai am să vă rog să vă feriți de duhul dezbinării, că vai de cei ce se nasc cu această meteahnă cu care intră printre cei uniți prin așezarea Domnului de peste ei! Duhul dezbinării m-a despărțit de Domnul în rai, căci a lucrat și a putut, din pricina semeției mele, a nemulțumirii de cât m-a făcut Domnul să fiu, de aceea a putut. Vă spun vouă să știți să cunoașteți lucrul cel rău al celor ce dezbină din obișnuință, din firea lor, din prostie, din nestatură, din neascultare, și să depărtați și să vă depărtați de acest duh, care dă să vă depărteze pe unii de alții și să nu mai fiți biserica lui Hristos prin unire cu El. O, nici unul din voi nu vă ridicați să zidiți ură, răceală de frați în inimi de la unii la alții, iar dacă cineva are această meteahnă nu stați în calea tăvălugului, ci ascundeți-vă de acest duh, ca să rămâneți cu Domnul și să nu fiți trași de ispititorul, așa cum eu am pățit în rai. Eu am greșit așa, iar voi aduceți-vă aminte acum de pilda cu năpârca, a cărei limbi a împărțit dezbinare și a câștigat de partea ei lupta cea murdară.

O, fii ai bisericii lui Hristos, feriți-vă de duhul dezbinării! Auziți?

Iar Tu, Doamne, spune-le lor să fie strugurași copți, spune-le să fie vase pline de iubirea Ta, nu pe jumătate, și spune-le lor de darurile duhovnicești, prin care ei, Doamne, se dovedesc ai Tăi. Amin.

— Da, fiilor, Eu, Domnul, sunt Cel ce știu durerea, știu cum s-a născut ea, căci prin neascultarea omului s-a născut. Voiesc ca voi să nu fiți fără bucurii, că durerea e grea de purtat. Fiți vase pline de Dumnezeu și de cunoștința de Dumnezeu, fiți vinul cel bun, și vasul plin cu vin să fie, căci pe jumătate se asprește vinul, se face oțet în vas și vă oțețește purtarea și vă asprește inima și vă loviți prin cuvinte și vă răciți frăția, și nu așa, o, fiilor. O, fiți strugurași copți, împliniți, căci strugurii neîmpliniți cu coacerea sunt acri, fiilor. Vă învăț să postiți frumos, frumos. Ca în cer să lucrați rugăciunea și postul, și aceste binefaceri să prindă rod, să știm cum să le lucrăm frumos, fiilor.

Fiți dulci la inimă și la cuvânt, și curați prin acestea, fiilor, iar viața să vă fie trează și vie și caldă, și toate vă vor ajuta în vremea postului, și vom întâmpina praznicul Învierii cu rugăciune către Tatăl pentru învierea lumii, o, fiilor.

Vă așez cu binecuvântare Eu Însumi pe calea rugăciunii cu post lângă ea. Vă îmbrac în iubirea Mea, care poate pentru voi și în voi. Nu vă temeți de neputințe. Fiți vase pline, pline de Dumnezeu, fiți strugurași copți, și nimic pe jumătate să nu fiți în lucrul vostru cu Mine.

Eu vă mângâi cu cuvântul Scripturii și vă spun: «Râvniți cu multul, fiilor, râvniți la darurile duhovnicești», și prin lucrul lor din voi fiți ai Mei, fiți lucrători cu Mine, fiți sprijinul Meu, o, fiilor. Amin, amin, amin.

18-02-2018