Utilizarea acestei pagini se supune Condiţiilor de utilizare a site-ului.


Cuvântul lui Dumnezeu la Praznicul BuneivestiriGăsesc veghe la porți și intru în cetatea cuvântului Meu pe vatra neamului român, intru cu praznic de cuvânt și Mă vestesc Eu Însumi cu zi de praznic împărătesc, praznicul Buneivestiri, vestirea cea îngerească adusă Fecioarei care avea să Mă nască pe Mine cu trup pe pământ, pe Dumnezeu Fiul să-L primească ea prin vestire de înger trimis de Dumnezeu la ea ca s-o pregătească să fie ea Născătoarea de Dumnezeu, mama Mea, o, și ce frumos este pe pământ când vine un sol ceresc și vestește din cer bucurie și slavă de cuvânt împlinitor!

O, nici un cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere, nu trece fără să se împlinească el, așa cum îngerul Gavriil, trimisul lui Dumnezeu, i-a spus Fecioarei mamă, i-a spus cuvânt cu putere, i-a spus că e plin de putere de împlinire cuvântul care vine de la Dumnezeu, și apoi ea a crezut îngerului și s-a supus Domnului pentru împlinirea cuvântului vestit peste ea.

O, iată, Eu sunt rodul, Eu sunt cuvântul cel plin de putere, cel împlinit, cel vestit prin înger, Eu sunt, căci Fecioara M-a purtat în pântece după vestirea îngerului, și Duhul Sfânt S-a pogorât peste ea și apoi M-am născut și am primit numele de Iisus, pus prin înger, și Fiul Celui Preaînalt, Fiul Tatălui am fost chemat apoi în cer și pe pământ.

O, pace peste țara venirii Mele cuvânt pe pământ! Pace ție, țara Mea de azi! Pe vatra ta, pe vatra neamului român Îmi scriu cartea Mea cea de azi, cartea Cuvântul lui Dumnezeu, cuvânt din cer, și care poartă putere de împlinire, căci scris este cuvânt îngeresc: «Nici un cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere».

Cuvântul trimis de la Dumnezeu, și care se împlinește pe pământ, ar fie să fie aceasta spre puterea credinței oamenilor, ca să nu primească oamenii mustrare sau pedeapsă pentru necredință, așa cum se întâmplă acum pe pământ, și mai ales spun aceasta pentru cuvântul lui Dumnezeu care curge ca râul pe vatra neamului român, și care a fost dat în lături de casa lui Dumnezeu, de biserica Domnului, de arhierei și de preoți mai ales, o, că n-am venit să bat la altă ușă cu slava cuvântului Meu, cu vestirea cerească pe care o împart, ci am venit la casa lui Dumnezeu, o, și nu Mi-au dat împlinire în ei slujitorii de altare, iar acum, iată ce rușine, ce durere, ce nedumerire pe turma creștină, care doar poartă acest nume, o, că n-a avut cine să-i învioreze spre credință, spre primirea iubirii cerești peste casa lui Dumnezeu, iar turma suferă acum înjosire de la omul antichrist, și suferă din pricina neprimirii lui Dumnezeu în casa Sa de pe pământ, și iată, iată, casa Sa e pustiită acum de vrăjmașul antichrist, de ordinele lui ieșite din ascuns, iar preoții sunt strânși cu ușa de planul cel ascuns al lui antichrist, și care, iată-l, se dă drept Dumnezeu, se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu și vrednic de închinare, o, și voiește să i se închine lui creștinii, lui, celui nevrednic, lui, care iată-l, prin puterea satanicească a minciunilor nelegiuite se dă drept Dumnezeu, se dă mare și tare ca să se așeze el în templul lui Dumnezeu, precum este scris că vrea el aceasta. Eu însă, vin cuvânt pe pământ și-i ies în cale ca să-l nimicesc cu suflarea gurii Mele, cu cuvântul rostit de gura Mea, cuvânt scris pe pământ în cartea sa, cartea Cuvântul lui Dumnezeu, cu care-i ies în față ca să zădărnicesc amăgirile lui mincinoase și nelegiuite, și care sunt pentru cei ce sunt pe calea pierzării, și care n-au primit și nu primesc iubirea adevărului ca să fie ei mântuiți și scăpați din gura lui satana, o, și iată lucrarea cea mincinoasă, trimisă prin îngăduința lui Dumnezeu peste cei ce nu cred adevărului și cred cu plăcere în nelegiuirea care îi osândește pe ei, precum este scris!

Voi, preoți și arhierei, slujitori la altare, o, deschideți ochii bine și uitați-vă bine cum voiește omul antichrist să vă lase pe dinafară, și care pas cu pas dă să-și facă el loc în templul lui Dumnezeu ca să fie înscăunat și să-L scoată pe Dumnezeu din casa sfântă, ca să nu se mai închine nimeni adevărului. O, vedeți ce pățiți dacă vă tot lepădați de cuvântul lui Dumnezeu, de credința în acest cuvânt, care veghează pentru voi?

O, fiilor, vi se scrie lepădare de credință această depărtare a voastră de credința în cuvântul Meu, cu care tot vă strig și tot dau să vă ocrotesc de lanțul cel vrăjmaș al omului antichrist, care, încet, încet dă să vă lege cu el ca să nu mai puteți servi pe Dumnezeu și biserica Sa, cea atât de prigonită acum din casa ei. O, iată, a venit vremea să aveți nevoie de ocrotire, iar voi nu sunteți una cu Mine, cu slava cuvântului Meu, cu care suflu și peste satana, precum este scris să fie el nimicit de suflarea gurii Mele, de cuvântul Meu rostit asupra lui.

Voiesc să împlinesc Scriptura de cer nou și de pământ nou, iar voi nu vegheați cu Mine, voi nu M-ați primit în casa Mea ca să am putere pentru voi și prin voi în vremea asta de încercare. O, am spus că mai sunt suflete mari în neamul român, și voi da să-i trezesc la veghe și la rugăciune cu putere în ea, ca să fie biruit satana și să fie rușinat de Mielul lui Dumnezeu, de Care nu mai vrea satana să audă pe pământ, numai că soarta lui este pecetluită, căci cuvântul Meu suflă cu putere și cu nimicire peste satana și peste minciunile lui, o, și nu este lipsit de putere cuvântul Meu, care dă să trezească pe cei mari cu sufletul și să vegheze ei în rugăciune lângă Mine, iar Eu să împlinesc, și aceste suflete mari sunt dintre slujitorii de altare, sunt cei plini de har dintre ei, și lângă care îngerii Mei stau aproape din partea Mea, și rugăciunile sfinților Mei Îmi ies înainte, precum este scris, o, și să strige ei și să spună ca împăratul David în vremi de strâmtorare și să se roage ei așa: „Vino, Doamne, nu Te depărta de noi și de la noi, că necazul cel mare este aproape, este aici, și n-are cine să ne ajute pe noi! Vino, Doamne, că ne-au înconjurat câini și lei și tauri turbați, dar Tu mântuiește-ne din gura lor ca să vestim noi numele și cuvântul Tău bisericii Tale și să se teamă de Tine neamurile pământului și să vină spre închinare și să spună despre Domnul la cei ce vor crede prin ei, și poporului care se naște să-i vestească minunile Tale, cuvântul Tău și mântuirea Ta!”.

O, mama Mea, așa să se roage la Dumnezeu cei dintre slujitorii plini de har ai casei Domnului, și care nu prin puterea și tăria lor, ci prin Duhul Meu vor striga ei izbăvirea casei Mele și a turmei Mele de sub jugul omului antichrist, care iată-l cum dă să se atingă de orânduiala casei Domnului și de legile ei sfinte! Iar Noi venim cu oștiri cerești și lucrăm cu îngerii, mamă, căci îngerii Ne sunt slujitori și sunt ei veghetori din partea Noastră pentru cei ce primesc de la Noi iubirea adevărului ca să fie mântuiți, mamă.

O, dar azi ești mărturisită de îngeri că ești mama Mea, așa cum atunci te-a vestit Gavriil arhanghelul că tu vei fi Născătoarea de Dumnezeu, iar acum te cântă îngerii, mamă, în amintirea acelei zile minunate, când tu M-ai primit în pântece de la Duhul Sfânt, și când ai ascultat și tu, și am ascultat și Eu, și prin ascultare am împlinit voia Tatălui Nostru, o, mama Mea, și suntem rodul ascultării, iar acum suntem nedespărțiți în cer.

O, și Ne purtăm azi cu Duhul, cu gândul Ne purtăm înspre cei care nu Ne vor nedespărțiți, dar care-I cântă lui Dumnezeu și Îi tot cântă, bucurându-se ei mai mult, că pe Mine Mă doare amar că nu-ți slăvesc harul cel dat ție de Tatăl, că nu vor să te fericească pentru alegerea ta de către Tatăl, o, și ce durere pe Mine, că tu ești mama Mea și ești cu Mine lângă Tatăl!

O, ce vom face Noi cu acești știrbiți la înțelepciune, și care și-au făcut singuri cum au știut ei cărare spre Dumnezeu, mamă? O, cum vom face ca să-i atragem înapoi în rădăcina din care s-au smuls ei, sau înaintașii lor, care s-au rupt și n-au rămas în viță ca să aducă în viță roade, și nu aiurea, cum fac ei acum?

O, de s-ar înțelepți cei din casa Mea ca să se ridice spre credința în cuvântul Meu și spre împlinirea lui apoi, ca să meargă după oile pierdute și să le aducă înapoi, mamă, și să le spună adevărul cel pentru credință și urmarea credinței apoi! Ei spun că s-au tras în lături din pricina rătăcirii din biserică, o, dar ce mare păcat fac ei cu această judecată a minții lor! Ei uită că nici ei nu sunt mai buni, mai adevărați, și uită din pricina duhului trufiei, că fără să știe ei, asta lucrează, trufie își lucrează, duh de judecată lucrează. Și mai rău decât aceasta este altceva: ei au căzut în păcatul rătăcirii de suflet și de credință, pentru că ei nu știu de unde vine spre oameni calea, pe care, iată, aceștia au apucat și s-au dus, vezi Doamne, spre iubirea de Dumnezeu. O, nu, să nu creadă ei aceasta, ci să se pocăiască și să ceară cu umilință să le dea Dumnezeu inimă înfrântă și smerită ca să poată să se uite înapoi, la orânduiala cea creștinească lăsată de Mine și de ucenicii Mei și de urmașii lor apoi, și să se uite apoi și la ei și să aibă înțelepciunea să vadă că au părăsit calea de pe care Eu lucrez peste pământ pentru credință și pentru împlinirea faptelor credinței în oameni.

O, mama Mea, avem zi de praznic sfânt, mamă. Ești lângă Mine, Eu sunt rodul pântecelui tău, Eu sunt cuvântul cel împlinit al îngerului Domnului, al celui ce te-a vestit pe tine de la Tatăl că vei fi mama Mea și că Eu, Fiul lui Dumnezeu, voi fi Fiul tău, o, mama Mea.

— Cu umilință mare am primit vestea din cer că Tu vei veni pe pământ și vei trece prin pântecele meu ca să Te naști cu trup între oameni, o, Fiule al Tatălui și al meu. Cu și mai mare umilință stau acum lângă Tine și lângă Tatăl întru slava cea de sus a lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este mare, cât nici un om de pe pământ n-a putut gândi și înțelege vreodată ce mare este Dumnezeu, ce minunat lucrează El minunile Sale! O, și cine este Dumnezeu așa de mare ca Dumnezeul nostru, îi întreb eu acum pe cei ce și-au tot ales lor Dumnezeu după dorințele inimii lor?

În ziua aceasta de praznic împărătesc, Fiule scump al meu, aduc ruga mea înaintea tronului lui Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, ca să vii, Fiule Doamne, să lucrezi minuni ca odinioară în mijlocul poporului Israel, și ca să Te arăți ce mare Dumnezeu ești, și să Te mărturisești, Doamne, Tu Însuți, că omul nu poate să Te dea oamenilor și să poată oamenii cu Tine apoi.

O, înnoiește semnele și schimbă minunile, Doamne, că trebuie să-l biruiești pe omul antichrist, trebuie să-l dobori pe satana mai rușinos decât până acum, ca să se deprindă să-i fie rușine și să-i tot fie, că iată-l de când Îți tot stă în cale fără de rușine, fără de astâmpăr, o, și mă doare în cer, mă doare, că ești Fiul meu, iar durerea de mamă a lui Dumnezeu e mare, Doamne.

O, adu cu Tine pe pământ minunile care să-i rușineze pe toți vrăjmașii cei potrivnici Ție, și vino pe pământ, vino și îmbracă-Ți în slavă calea și venirea, căci Duhul și mireasa zic: Vino! Vino, Doamne! Iar eu, mamă și mireasă, și mai mult spun: Vino!, și așa să venim cu slava care îl va orbi pe omul antichrist, care dă să-și pună coroană de Dumnezeu ca să stea el în templul lui Dumnezeu înaintea oamenilor, dar vino Tu, vino până nu strică el tot, căci oamenii sunt slabi, Doamne, la fel și slujitorii bisericii, căci nu Te-au primit acum când să le dai lor ocrotire, dar Tu miluiește-i pe ei, o, miluiește-i, Doamne mare, după ce vei arăta lor mărirea Ta, adevărul venirii Tale cuvânt și râu de cuvânt pe pământ, o, Fiul meu Iisus!

— O, mama Mea, nu mai spun ca acum două mii de ani că nu Mi-a sosit vremea ca să pun pe masa nunții vinul cel nou, și spun că vremea este aproape, și că voia ta prin rugăciune este și voia Mea, numai că Noi, cei din cer, avem lucrarea cea în taină împlinită, și care dă rod în taină și se împlinește apoi văzut, mamă.

Îmi pregătesc arătarea slavei și a minunilor ei, mama Mea, iar îndelunga Mea răbdare se va schimba în mântuire, precum este scris, dar voiesc de pe pământ să vină strigare cu dor, de la mireasă cu dor în ea, și care să Mă strige: Vino!

Voiesc să fiu dorit, că altfel este să vin de dorul celor cu dor în ei după venirea Mea, iar mângâierea Noastră este mare, și vine ea din adevărul cel de sus, că Eu, Fiul tău și Mielul Tatălui, Eu voi birui, și voi rușina toată lucrătura satanicească și voi sufla peste omul antichrist cu cuvântul Meu până ce el va cădea zgomotos și văzut de toți oamenii de pe pământ, că iată-l, pune la cale lepădarea de credință peste toți, dar o va face doar peste cei ce n-au primit iubirea adevărului, căci așa este scris, iar peste cei credincioși cuvântului Meu de ieri și de azi va răsări bucurie și vor fi cuprinși în taina cerului nou și a pământului nou și în mângâierea cea de rai, cea din rai. Amin.

O, pace ție, țara Mea cea de azi! Pace vouă, fii români! Nu stați nepăsători! Primiți cuvântul Meu și împliniți-l, fiilor, căci spre mântuire vă cer să lucrați!

Pace ție, popor al cuvântului Meu de pe meleagul neamului român!

Pacea Mea să-i cuprindă pe toți cei care cred și se supun iubirii adevărului, căci plata lor este multă, și le voi vesti și le voi aduce lor bucurie mare, venirea Mea cu sfinții, cerul și pământul laolaltă, spre slava Duhului Sfânt Mângâietorul. Amin, amin, amin.

07-04-2021

Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a treia a Postului Mare, a Sfintei CruciMă port cu cete de sfinți și de îngeri între cer și pământ și pun masă de cuvânt în cetatea cuvântului Meu de pe vatra neamului român și închin așezarea la masă cu semnul sfintei cruci, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, după statul și așezarea slavei Domnului, căci Tatăl este deasupra, Fiul este jos la pieptul Tatălui, iar Duhul Sfânt este așezat la dreapta și la stânga întru lucrarea cea treimică a lui Dumnezeu, și iată numele sfintei cruci, Dumnezeu așezat în acest fel, după cum am fost Eu așezat pe altarul jertfei Mele, pe crucea pe care am sfințit-o Eu, Domnul, prin statul Meu lipit de ea, bătut în cuie pe ea de vrăjmașii Mei, iar Eu și cu ea, Eu și crucea, am rămas apoi mângâierea celor ce cred și urmează calea cu Domnul, calea crucii, odihna cea mai mângâioasă pentru sufletul omului iubitor și doritor după Domnul pe pământ toată viața lui, cu crucea vieții lui, iar altfel de mers pe calea vieții omului nu este mers cu Dumnezeu, ci este despărțirea de Dumnezeu a omului pentru voia sa însăși, o, și e plin pământul de oameni potrivnici lui Dumnezeu cu viața lor, ba chiar dușmani ai Domnului și ai numelui Lui mare și sfânt, ai Celui ce a făcut cerul și pământul și omul, o, și nu pot fi altfel cei ce-și iubesc voia de sine și mersul cel cu păcat pe pământ.

O, e slab omul, e slab de tot spre păcat, și de aceea nu-L vrea pe Dumnezeu cu el pe calea vieții, căci păcatul îl rușinează pe om înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor, așa cum s-a întâmplat în rai, după ce omul făcut de Dumnezeu s-a închinat păcatului și neascultării de Dumnezeu Făcătorul, că i-am așezat în rai pe om și pe femeie, iar ei n-au ascultat cu viața lor pe Dumnezeu, și s-au despărțit de Mine prin neascultare, o, și s-a sfiit Adam să-l văd gol și s-a temut apoi, iar Eu nu M-am mai arătat lui din clipa aceea, ca nu cumva să se sfiască și mai mult, și mai apăsător pentru goliciunea pe care și-o simțea, că asta face păcatul în om, îl umple de rușine, de nevoia de a se ascunde, o, și de atunci M-am făcut nevăzut de om, și așa stau, iar omul în rai doar Mă auzea, Îmi auzea mersul, treacătul și cuvântul cu care vorbeam, și atât, și am rămas întru cele nevăzute ale lui Dumnezeu până azi, iar omul face mereu păcat și se sfiește pentru el de Dumnezeu și de om, căci păcatul și bucuria cea pentru păcat îl fac apoi pe om să se tot ascundă și îl rușinează, și iată, e rușinos să păcătuiască omul, și se ascunde cu această rușine ca Adam în rai, o, și iată ce mare răceală, ce gros hotar, și de netrecut de gros hotar s-a așezat între om și Dumnezeu din pricina păcatului, după ce omul n-a mai rămas de partea lui Dumnezeu cu viața lui, cu crucea vieții lui.

O, nu mai știi, omule, să-ți faci prieteni sufletului tău îngreuiat sub păcatul tău, nu mai știi, iar tu ai atâta nevoie de mângâiere pentru greul din suflet, că ești mereu sub povară și crește ea mereu odată cu păcătuirea ta, cu despărțirea ta de Dumnezeu pentru păcat. Să știi să-ți faci prieteni sufletului tău, înseamnă să fii asemenea celui căruia voiești să-ți fie prieten, iar altfel prietenia nu ține, nu e pe potrivă duhul prieteniei în cei ce nu se aseamănă, căci omul își face apropiere numai pentru păcat, iar păcatul îi este dușman. O, nu poți nici pe Dumnezeu să ți-l faci prieten cald și aproape dacă nu dai să-I fii pe plac, să semeni cu El, cu grijă mare din partea ta pentru aceasta.

Iată, femeia care crede și își zice că iubește un bărbat, o, biata de ea și de el, aceea îi face brâncă spre mizeria păcatului cu inima și cu trupul apoi, că nu-i altceva, nu-i iubire, ci e păcatul care ațâță omul spre el, și pentru el se depărtează de Dumnezeu om pe om, pentru păcat și spre păcat, o, și asta este fața lumii oamenilor, și e potrivnică cu totul purtării crucii vieții, și iată, iată că mai multă minte are un copil de trei ani, decât un om căruia îi merge mintea și inima spre păcat, spre dragostea de păcat, și de aceea am spus Eu, Domnul, că a copiilor este împărăția lui Dumnezeu, și a acelora care ca și ei nu caută spre păcat, nu trag cu păcatul, iar cine caută cu păcatul caută despărțirea de Dumnezeu, căci Eu sunt fără de păcat, și de aceea nu Mă voiește omul, o, și rămân să plâng pe urma omului care se tot desparte de Mine pentru păcat, iar calea crucii este calea cea cu Dumnezeu pe ea, și merg pe ea cei ce se sfințesc pentru ea.

Și acum taină mare așez în cartea cuvântului Meu și spun pentru cei ce au minte ca să înțeleagă cu ea, și iată ce spun: Cel ce se unește cu trupul și sângele Meu ar fi să nu se mai unească cu alte trupuri, că-Mi este mireasă Mie cel ce se împărtășește cu Mine, și trebuie să-Mi fie credincioasă Mie mireasa Mea, o, dar unde se mai găsește așa iubire de Dumnezeu, așa milă pentru ranele Mele purtate pentru mireasa Mea, așa credincioșie?

Iată, mănâncă tot felul de trupuri cei ce se împărtășesc cu Domnul când merg la biserică, iar Eu sunt amestecat de om cu toate câte lui îi plac pe pământ, și ajung să fiu ca și omul, că așa voiește el să facă cu Dumnezeu, așa s-a învățat, fără cruce să meargă pe cale cu Mine, fără statură sfântă, fără asemănare cu Mine, cu Cel ce i-a spus omului ce să mănânce după ce l-a făcut, o, dar n-a voit așa omul.

Când Eu, Domnul, dau să-Mi apropii mila Mea de omul greșit ca să-l curăț de păcatul făcut, el nu Mă primește cu ușa larg deschisă, el se tulbură, se neliniștește, își agită simțirea inimii și nicidecum nu se bucură că vin să-l scap de cele ce-l apasă, și care sunt scrise de satana în dreptul lui. Nu și-a însușit omul în rai păcatul, care l-a rușinat apoi și l-a îndemnat să se ascundă cu el, ba, din contra, a dat vina pe Dumnezeu, și a dat vina pe șarpele de satana, iar el nu și-a luat vina ca să-i pară rău și să se aplece pentru iertarea cea prin aplecare. A trebuit să cobor Eu de lângă Tatăl și să Mă nasc cu trup pământesc și să-Mi însușesc Eu vina pe care omul nu și-o poate însuși, o, și așa am arătat câtă batjocură aduce omul asupra lui Dumnezeu când el nu-și însușește păcatul făcut ca să-și ceară iertare de la Domnul, de la Cel ce are putere să ierte păcatele omului.

Scrie satana mereu, mereu pe cele ale omului, care nu sunt după voia lui Dumnezeu în om, și scrie satana că are ce să scrie, iar mintea omului nu mai are păsare pentru strânsura lui la satana și să plângă pentru iertarea cea de la Domnul ca să nu plângă la urmă, căci cine plânge la vreme, acela se sfințește pentru Dumnezeu, și se vede aceasta apoi prin purtarea lui smerită, sfioasă, prin iubirea de Dumnezeu și de semeni, prin părtășie sfântă cu biserica lui Hristos, o, că de două mii de ani bate satana spre biserica Mea s-o tot mânjească, să-i ia veghea, s-o ducă spre plăceri străine de calea crucii, iar Eu veghez cu cei din cer să stric lucrarea lui satana, să depărtez pânda lui, numai că omul își face voia, și cu ea apasă pe crucea pe care Eu o port de două mii de ani pentru soarta bisericii Mele de partea lui Dumnezeu, ca să nu piară ea prin lucrarea lui satana cel viclean.

O, măi satano măi, de două mii de ani te tot zvârcolești, tot dai să te încolăcești pe trupul bisericii Mele, iar Eu, Domnul, Mă gătesc acum să te biruiesc și să te rușinez, chiar dacă nu am acum ajutor de la creștini și de la mai-marii de peste ei, că iată, România Mea, țara Mea de venire a doua oară de la Tatăl cuvânt pe pământ, ea are pe divanul de sus dintre cei ce nu iubesc pe Domnul, căci ei iubesc mărirea lor, și nu sunt mărturisitorii lui Dumnezeu așa cum erau odinioară voievozii creștini ai acestui neam. Că iată-l pe voievodul românilor, pe mărturisitorul cel cu toată casa lui pentru credință și pentru cruce, pe vodă Brâncoveanu, mucenicul cel înconjurat de copiii cei muceniciți în fața lui de către păgâni pentru credința lor în Iisus Hristos, în cruce, în lucrarea bisericii străbune și în tot adevărul cel sfânt.

Iată ce frumos, creștin în fruntea țării, voievod cu Hristos în suflet și în faptă pentru neamul lui, neamul românesc, adevărat conducător credincios poporului său, căpetenie care și-a pus viața pentru țară și popor, și care nu s-a lepădat de această înaltă cinste de mucenic întru apărarea bisericii și neamului!

O, și iată ce fac cei de azi stătători pe divanul țării, că vând țara la străini cu tot cu popor! Dar cu toate aceste dureri, Mă gătesc să te rușinez și să te biruiesc, satano, care dai să-Mi culci la pământ via și gardul ei, și fac aceasta ție pentru că este scris în Scripturi să te biruiască Hristos, Mielul lui Dumnezeu, și apoi să-i biruiesc pe toți cei care se împotrivesc lui Dumnezeu, pe toți antichriștii mari și mici, și să strig cu glas tare că este Dumnezeu și că ei sunt cei potrivnici, și va fi ca atunci când voievodul român, Mircea, i-a spus vrăjmașului care-i cerea să i se închine și să-i închine țara, i-a spus că-i este vrăjmaș și că va fi biruit, și așa a fost, că acești voievozi aveau crucea și aveau biruința prin ea.

O, mai sunt suflete mari în neamul român, mai sunt, și-i voi trezi la veghe și la rugăciune cu putere în ea, și vei fi biruit, satană, și vei fi rușinat de Mielul lui Dumnezeu, de Iisus Hristos, de al Cărui nume te temi tu și nu vrei să-l mai auzi pe pământ, dar, ce să-ți fac? Soarta ta aceasta este: să fii biruit de Hristos, de Cel pe Care tu nu-L poți birui, o, și să fii biruit de creștinii cei statornici, de cei cu crucea pe piept, de puterea crucii, care luptă pentru ei împotriva ta. Ai auzit? O, și vei tot auzi pe Cel Care are biruința asupra ta, satană, și nu uita că țara Mea de azi, la care vin cuvânt pe pământ acum, e țara în care tu pierzi, că așa este scris, și de aceea du-te departe, du-te în locuri pustii de Dumnezeu, du-te și așteaptă-Mă acolo ca să-ți dau ce ți-ai lucrat! Ai auzit? Du-te, îţi spune ţie Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt! Amin.

Iată, numele şi puterea sfintei cruci lucrează aşa, în numele Tatălui, și al Fiului și al Sfântului Duh, și nu uita, popor român, semnul și puterea sfintei cruci, căci cu acest semn Mă voi arăta, ca și acum două mii de ani, cu semnul Fiului Omului, precum este scris, cu crucea, care ucide pe satana.

Voi, cei necunoscători de Dumnezeu, și care v-ați făcut loc să stați deasupra poporului român, o, învățați cine este Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și puterea sfintei cruci! O, nu mai rătăciți de partea duhului minciunii cu fața ascunsă, că nu mor oamenii de microbi, ci de păcate mor, că microb mai mare ca păcatul n-a fost și nici nu este pe pământ.

Iată, v-ați pus în sluba minciunii și îngenuncheați sub ea poporul. Căiți-vă și treziți-vă și nu dați spre batjocură poporul, o, că e păcat ce faceți, e păcat să luați ordine de la străinii de neam, și care nu-s de partea voastră, și voi știți aceasta că ei sunt dușmani sub haină ascunsă de ochii voștri. O, lăsați poporul să poată pentru soarta lui în țara lui! Fiți cu milă de popor, după al cărui cuvânt voi stați la locul de cârmuire peste țară!

O, fie-vă milă de copii! Ce va fi cu copiii care se nasc acum? Se nasc copii și vine vârtejul și îi ia, că îi ia în primire omul potrivnic lui Dumnezeu, satana cel bine ascuns ca să nu fie văzut, și de unde dă ordine peste pământ, peste popoare, iar voi îi faceți jocul. O, nu! Nu mai greșiți! Lăsați creștinii să meargă la biserică! Lăsați-i, că ați greșit atingându-vă de lucrarea lui Dumnezeu! România este țară creștină și are la cârmă pe Domnul Iisus Hristos și crucea ca armă de biruință în lupta cu satana.

Vă strig să Mă auziți! O, auziți-Mă! Voi, cei de pe scaunele de sus, fiți credincioși cuvântului Meu de peste voi, și prin care strig și la voi să Mă auziți! Mă gătesc să slobozesc semne și minuni sfinte ca să vă întorc cu fața spre Dumnezeu și cu urechea spre glasul lui Dumnezeu, Care strigă la voi, căci Eu, Domnul, trebuie să împlinesc ceea ce cuvintez.

Acum pun pana jos și las masa de cuvânt înaintea celor ce iau de pe ea ca să asculte, sau ca să nu asculte de cuvântul Meu. Iar Eu am grăit acum peste pământ și peste oameni în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și dau nădejde neamului român creștin, și cerul întreg așteaptă biruința Mea și a lui asupra omului potrivnic lui Dumnezeu, satana.

Și sus credința și crucea și viața sfântă, fii români, fii creștini, iar duhul pocăinței să cuprindă în el neamul creștinesc, că e vreme de post și de rugăciune pentru duhul învierii, iar Eu, Domnul, așa am biruit, și prin credință și prin cruce am biruit, și așa biruiesc și creștinii Mei, ca Domnul lor biruiesc și ei.

Și las acum peste voi pe Duhul Sfânt Mângâietorul și mângâierea Lui pentru cei binecredincioși lui Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin, amin, amin.

04-04-2021

Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a doua a Postului Mare, a Sfântului Grigorie PalamaO, mare este numele Meu, și mult cuvântul Meu peste cetatea aceasta, cetatea Domnului, și lăudat în cetate este Domnul, în muntele cel sfânt al Său, precum este scris, cetate bine întemeiată, înălțime frumoasă, spre bucuria întregului pământ, Muntele Sionului, turn de scăpare, apărat de Domnul, și de care se vor minuna împărații și se vor cutremura cu dureri ca de naștere, căci Domnul a întemeiat cetatea aceasta ca să păstorească din mijlocul ei neamurile până la marginile pământului ca un îndurător, și iată cuvântul Meu pentru ocrotirea împărăției lui Dumnezeu pe pământ, a neamului creștinesc cel binecredincios lui Dumnezeu, căci ca pe vremea proorocului Ilie fiii neamului creștinesc dau să părăsească legământul cel sfânt de fii ai lui Dumnezeu și să lepede predaniile și proorociile și cuvântul Meu cel de ieri și cel de azi, căci Baal cel de azi, ca și cel de atunci caută să-i dezbrace de duhul credinței străbune pe fiii bisericii Mele și să-i facă să calce peste legământul de la botez și să-și lepede credința străbună, părintească, iar Eu, Domnul, cum aș putea să stau fără să grăiesc și să nu cert această îndrăzneală a omului antichrist? Că iată-l, folosește toate șiretlicurile lui ca să pună semnul lui blestemat pe trupuri, chiar și pe cei pecetluiți prin botez prin biserica strămoșească cu numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh! Dar este în cer armată mare de sfinți și de mucenici mărturisitori pentru Dumnezeu și pentru credința cea dreaptă, și va da greș omul antichrist, vrăjmașul cel ascuns, care trimite ordine din ascuns peste cei ce nu-l știu și nu-l văd de unde lucrează ca să-și trimită peste pământ, ba și peste biserica Mea să-și trimită lucrul său cel potrivnic lui Dumnezeu, pecetea lui cea blestemată, și cu ea, toată împotrivirea asupra lui Dumnezeu și a fiilor lui Dumnezeu.

O, e zi de mărturisire a credinței sfinte această zi de duminică, a doua a postului mare, și când biserica cea adevărată pomenește pe mărturisitorul ei, pe ierarhul Grigorie al Tesalonicului, pe cel ce a înfruntat pe dușmanii credinței și a arătat tăria și adevărul de peste biserică în vreme de primejdie asupra credinței străbune, lăsată de cei lăsați de Dumnezeu să întărească și să scrie carte de întărire a turmei creștine, și de împlinire a ei apoi peste biserica Mea, căci biserica lui Hristos trebuie să-și întărească și să-și îmbunătățească împlinirile sfinte, nu să le strice, nu să le slăbească. Ea trebuie să urmeze întocmai mersul cel lăsat prin sfinți și prin părinți, prin descoperirile de la Dumnezeu spre o mai bună viață creștină și sfântă tot mai mult, căci descoperirile cele de la Dumnezeu venite vin să împlinească și mai bine viața și paza bisericii creștine, și biruința asupra vrăjmașilor ei, urmând ea zi de zi desăvârșirea tainei ei, taina bisericii lui Hristos, căci dacă ceva vine și dă să știrbească, să micșoreze, să taie din împliniri, o, e de la diavolul cel vrăjmaș stricăciunea care vine să bată la ușă și să intre, și trebuie păzită calea Domnului, și trebuie depărtată din mijlocul bisericii rătăcirea care ar da să intre, căci vremurile sunt pe sfârșite și trebuie o și mai bună împlinire a vieții de fiu al lui Dumnezeu, o, că vine judecata, și începe ea cu casa lui Dumnezeu, precum este scris, iar Eu, Domnul, vin să-Mi deștept turma ca să vegheze ea, căci dușmanul e la ușă gata să intre și să-Mi sfâșie turma ca să n-o mai am întreagă, și ca să n-o mai adun din spini și din rătăcirea de azi. Și iată de ce tot strig la slujitorii de la altare, care stau în numele Meu în dreptul turmei creștine, căci ei ar fi să audă și să se adune într-un duh, dacă nu sunt netrebnici pentru slujba ce și-au ales-o, și apoi să sune și să adune turma și s-o așeze în veghe pentru venirea Stăpânului ceresc, și Care nu se poate să nu vină dacă este scris să vină să-Și păstorească turma și s-o adune de peste tot pe unde zace ea în necunoștință și pe căi neștiute de ea, și s-o întrebe de faptele ei, dar să-i întrebe și pe păstorii ei dacă au păstorit-o, dacă au vegheat pentru viața ei. Și iată ce le spun Eu, Domnul, iar și iar lor:

O, dați când și când jos de pe voi, dați jos odăjdiile sclipicioase, cu care vă tot împodobiți în fața turmei ca să vă cinstească ea pe voi, și luați apoi traista cu cuvinte sfinte și cu merinde pentru suflet, și luați toiagul credinței străbune și mergeți și cercetați viața și împlinirea vieții de creștin a bisericii Mele. O, mergeți din loc în loc, mergeți cu toiagul milei Mele de sufletele lor. Plecați în căutarea oilor prinse în scaieți și mânați-le înapoi în staulul Meu, că am spus acum două mii de ani că vreau să le adun și să fac numai o turmă, numai de un fel toată, numai de un păstor păstorită, așa am spus, o, și vă rog pe voi să-Mi fiți lucrători așa cum am fost Eu, și așa cum a fost ierarhul Grigorie, cel azi pomenit pentru pildă vouă ca să faceți și voi ceea ce a făcut el pentru paza bisericii Mele și pentru alungarea vrăjmașilor dogmelor creștine și ai adevărului cel unul, căci acest slujitor a vegheat pentru adevăr și s-a sculat în vreme de atac asupra bisericii Mele și a scos armele și a făcut război asupra vrăjmașilor și a păstrat de partea Domnului adevărul și turma creștină și biserica Mea.

O, nu uitați că v-ați uitat datoria, că n-ați lucrat păstorirea oilor și că oile au rătăcit tot mai mult și tot mai multe, că au fost luate de lupi așa cum am spus Eu că se va întâmpla cu ele, cu oile Mele. O, nu uitați că v-ați uitat datoria aceasta, sub care singuri v-ați băgat, iar acum Eu, Domnul, vă cer rodul, vă cer socoteală pentru oi și pentru viața lor, căci Eu sunt Păstorul lor, Păstorul Cel cu crucea, Cel sărac de toate cele de pe pământ, și Care Și-a pus viața pentru oi. Voi v-ați făcut rost de hârtii pământești, pe care aveți scrise nume și sarcini de păstori ai oilor Mele, și aveți diplome de teologi, o, și ce răspuns veți putea da lui Dumnezeu Cuvântul, al Cărui nume este scris pe diplomele voastre? Aceste diplome vă însărcinează cu mari datorii față de Dumnezeu și față de turma peste care stați păstori, o, și ce usturime veți purta pe trup și pe duh pentru nelucrare dacă n-ați lucrat, dacă nu lucrați pentru ca să nu piară oile, dacă nu vă pocăiți de aceste păcate ca să lucrați apoi după datoria care apasă peste voi!

Iată-l pe ucenicul sărbătorit azi prin biserică! El a ars cu rană, a ars de râvnă pentru lucrul cel sfânt, lucru de ucenic al lui Iisus Hristos, și a vegheat și a suferit veghind și crezând în biruința cea pentru credință, o, și a biruit el pe vrăjmașii bisericii Mele și Mi-a păscut turma ca un ucenic desăvârșit, ca Învățătorul său Iisus Hristos, și nu altfel.

O, voi v-ați întrebat, voi vă întrebați ce și cum vă este lucrul vostru în dreptul turmei Mele, al bisericii Mele? Iată, vă întreb Eu, și vă întreb de turmă ca să-Mi dați răspuns pentru ea, și care de o mie de ani s-a dus și s-a tot dus în părți și s-a rupt în bucăți și n-a mai vegheat și nu s-a mai uitat înapoi, decât cu judecată, și a picat în păcatul judecății dacă n-a avut ea păstori cu milă în fața ei ca s-o scoată la pășune și să certe lupii și fiarele ca să nu vină spre ea și să ia oile din staul una câte una și să le vândă la străini.

O, treziți-vă, o, treziți-vă la glasul Păstorului Cel mare, și Care-Și cercetează turma și vă cheamă la răspuns! Vin spre voi să stăm în sfat ceresc. Turma nu este păstorită, nu-și lucrează sfințenie ca să semene cu Mine turma Mea, iar Eu am spus: «Vor fi asemenea Lui».

Iată, adunați-vă într-un gând în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și faceți sfat sfânt, căci duhul cel vrăjmaș al omului antichrist își desfășoară țărușul ca să prindă sub morișca lui și pe fiii bisericii Mele, pe cei care nu veghează și nu sunt vegheați, ba și pe voi, dacă veți căuta aceasta, dacă nu vă sculați la veghe împotriva vrăjmașilor Mei și ai bisericii Mele.

O, căutați să pricepeți de ce vin Eu cuvânt pe pământ și să credeți apoi în cuvântul Meu, în Cuvântul lui Dumnezeu, ca nu cumva să vă scrieți cu gura și cu mâna păcat împotriva Duhului Sfânt, cu Care vine Domnul pe pământ și Se face cuvânt, și vine cu sfinții, precum este scris să vină Domnul întru venirea Sa, iar voi luați aminte și vegheați, ca nu cumva să vă scrieți voi înșivă înaintea Mea cu cel mai greu păcat, păcatul asupra Duhului Sfânt.

O, nu vă bucurați pentru împotrivirea voastră asupra adevărului venirii Mele cuvânt pe pământ în acest timp. Nu vă bucurați împotrivindu-vă și liniștindu-vă așa. Acest cuvânt sunt Eu, Domnul Iisus Hristos, Alfa și Omega, o, și dacă ați fi ai Mei, ucenici și mărturisitori ai Mei, ați cunoaște că acest cuvânt de Păstor sunt Eu, Păstorul Cel cu crucea, Care Și-a pus viața pe cruce pentru oi, Eu, Domnul, despre Care Scripturile arată că voi veni și că numele Meu se cheamă Cuvântul lui Dumnezeu și că este Domnul acest cuvânt, iar tot ce nu este de la Dumnezeu se prăbușește și piere, dar Eu, Domnul, sunt cuvânt pe vatra neamului român de aproape șaptezeci de ani prin acest râu de cuvânt, și care dă viață oamenilor, căci Eu sunt Păstorul Care Și-a dat viața ca să aibă viață oile păstorite de Mine, iar voi vă trufiți zadarnic, cum că păziți biserica de acest cuvânt, care, vezi Doamne, nu e de la Dumnezeu. Dar dacă nu e de la Dumnezeu acest cuvânt al gurii Mele și care se scrie pe pământ după voia Mea, voi sunteți de la Dumnezeu? Puteți face dovada aceasta? O, Eu voiesc să fiți ai Mei, dar trebuie să faceți dovada, trebuie să semănați cu Mine la duh și la viață și la faptă și la credință, iar dacă sunteți ai Mei veți cunoaște și cuvântul acesta, cu care vin spre voi, și dacă nu-l cunoașteți veți cunoaște atunci că voi nu Mă cunoașteți și nu sunteți cunoscuți de Dumnezeu, și că Eu nu știu de unde sunteți, și de aceea vă întreb: Dacă acest cuvânt nu este de la Dumnezeu, voi de unde sunteți? Dacă voi nu Mă cunoașteți în acest cuvânt, dacă el nu este de la Dumnezeu, voi de unde sunteți? Mai puteți face dovada că sunteți de la Dumnezeu, dacă nu-L cunoașteți pe Dumnezeu în acest cuvânt?

În viața de pe pământ dacă nu faci școală nu ajungi om mare sub stăpânii pământului. La fel e și pentru Dumnezeu. Dacă nu vii la școală, la păstorit, la creștere sfântă, la post și la rugăciune, la duh blând și smerit cu inima, o, nu ești bun pentru lucrările sfinte ale lui Dumnezeu între oameni. O, așa a fost cunoscut ca ucenic al lui Dumnezeu ierarhul Grigorie, mărturisitorul lui Hristos în mijlocul bisericii, căci el a făcut școala sfințeniei și s-a sfințit și a fost dăruit cu harul Duhului Sfânt și a adus rod bogat cu lucrul lui pentru Hristos și a păzit turma de lupi și de mincinoșii ascunși sub haină de slujitori ai lui Hristos, dar care strâmbau calea credinței. Și iată, sunt acum lângă Mine cu acest arhiereu sfânt, și-Mi spune el așa:

— O, Doamne, o, Domnul meu, o Păstorul meu, Învățătorul meu, eu am învățat de la Tine și am iubit ceea ce ai iubit Tu apoi. Am fost blând și smerit cu inima în mijlocul bisericii Tale, dar pentru paza ei am fost și aprig ocrotitor al legilor sfinte ale bisericii Tale și m-am sculat cu tărie de duh și de cuvânt și le-am spus mincinoși lupilor de turmă, și de la care am răbdat apoi dureri și prigoane pentru păzirea adevărului cel prin biserică, iar Tu m-ai ridicat și mi-ai dat scaun de păstor pentru râvna mea cea sfântă, pentru viața mea cea cuminte, pentru lepădarea de sine cu care am stat pe cale cu Tine, Doamne, și pentru rodul cel adus înaintea Ta. Am fost fericit pentru darul primit de la Tine, și cu care am putut birui pe vrăjmașii bisericii Tale, o, și doresc cu dor ceresc să se uite la mine arhiereii și preoții altarelor sfinte de pe pământ și să nu lucreze ei în alt fel, căci vor da socoteală pentru lucrul lor, și vai lor dacă nu va semăna cu Tine lucrarea lor pe pământ dacă și-au ales să fie păstori în numele Tău!

O, Doamne, în nume de ucenic al Tău am grăit de lângă Tine în ziua mea de pomenire, și-Ți închin Ție bucuria pe care mi-ai dăruit-o acum, când vii cu sfinții Tăi în slavă nevăzută, și care așteaptă la hotar gata să se descopere tuturor, o, și va fi bucurie mare, dar și întristare mare, și fiecare va fi socotit așa cum va fi găsit, dar, Doamne, îndreaptă-i spre Tine pe câți mai mulți și întoarce-i Tu, spre bucuria Ta și a sfinților Tăi, care-Ți așteaptă biruința. Amin.

— Eu, Domnul, aceasta fac cu slava cuvântului Meu, cu care voiesc să-i întorc pe mulți la Tatăl și la Mine și să ia din Duhul Meu mulți și tot mai mulți, o, că Mă doare să piară oamenii ca niște păcătoși, și voiesc s-o ocrotesc pe România mai întâi și s-o ridic pe ea deasupra, că-i țară creștină ea de la începutul ei, iar începutul ei este de la Mine, este cât Mine pe pământ, este de două mii de ani, și vin la ea, că am venit a doua oară pe pământ cuvânt de facere din nou a lumii, o, și la ea am venit, și din mijlocul ei Mă ridic cu cuvânt aspru asupra omului antichrist și-Mi păzesc țara venirii Mele de cele ce au să vină cu mânie peste pământ ca să-i încerce pe toți oamenii, și iată, Mă pregătesc pentru ocrotirea pământului român, dar și pentru paza fiilor români, și îi îndemn pe ei să nu primească pecetea omului antichrist, a celui ascuns sub văl, și care se dorește dumnezeu peste pământ pe loc înalt, numai că aici, pe această vatră, el își pierde puterea și este biruit de Cuvântul lui Dumnezeu, de suflarea gurii Mele, el și toți slujitorii lui. Amin.

Iar voi, fii ai poporului cuvântului Meu, o, voi, fiilor, să nu doriți nimic mai mult, decât să fiți ai Mei, iar Eu să fiu al vostru, iubirea voastră să fiu, și să nu cadă ea, căci ea este ceea ce nu cade dacă este ea, iar dacă iubirea cade, nu este ea iubirea Mea în voi, căci Eu n-am căzut, Eu n-am pierit nici prin moarte pe cruce, căci aceasta Mi-a dat toată biruința cu care M-am arătat Dumnezeu adevărat, fără de moarte, fiilor, iar cel ce Mă are de iubire a sa este veșnic, este ca Dumnezeu.

O, pace vouă, fiilor! Pace prin voi peste turma creștină și peste biserica Mea de pe meleagul neamului român, și de peste tot pământul apoi, pe unde este ea așteptând pe Domnul ei!

Pace ție, România Mea, țara Mea cea de azi!

O, ridică-te, române, să-ți aperi țara de lupi, și credința de păgâni!

Ridicați-vă, fii români, și stați de veghe împotriva lepădării de credință și de botez, căci omul antichrist voiește să vă prindă sub acest păcat fără să știți, fără să pricepeți, și să vă pună pecetea lui cea neagră, dar Eu, Domnul, vă vestesc pe voi și vă veghez și vă trezesc, și trezesc și pe slujitorii de la altare la veghe pentru țară și pentru credință și pentru biruință cu Hristos în vremea aceasta de strâmtorare mare cum n-a mai fost, precum este scris.

O, pace ție, țara Mea cea de azi! Tu ești mângâierea lui Dumnezeu. Rămâi de partea Mea, rămâi a lui Hristos! Eu vin la tine ca să fii a Mea și vin că ești a Mea, ești țara Domnului Iisus Hristos la sfârșit de timp, iar taina Mea cu tine va cuprinde sub ea curând, curând tot pământul și toate neamurile de pe pământ și vom străluci cu biruință mare și așa vom sfârși, și așa vom începe, și va rămâne începutul cel nou, cer nou și pământ nou, Eu și tu, țara Mea, și toți cei asemenea nouă, precum este scris. Amin, amin, amin.

28-03-2021